Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صیاد: بخش عملیاتی کمیسیون مسؤول نابه‌سامانی‌های انتخاباتی است

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، نا به‌سامانی‌ها و اتهام‌های فساد در انتخابات مجلس نماینده‌گان کشور را به بخش عملیاتی این نهاد ارجاع می‌سازد.

عبدالبدیع صیاد که پس از چاشت روز شنبه (۶ دلو) در یک نشست خبری در بارۀ اتهام‌های فساد بر کمیشنران کمیسیون انتخابات سخن می‌زد، گفت که تمامی مسؤولان کمیسیون انتخابات که به فساد متهم باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

او گفت بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌ اند: «هرآن شخصی که در مرکز ویا ولایت‌ها تخطی کرده‌اند، در تقلب‌ها دست دارند؛ این ها از طرف خود کمیسیون شناسایی می‌شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند و از وظایف شان برکنار می‌شوند.»

بخش عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی احمدشاه زمانزی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات مدیریت می‌شود. اما، آقای زمانزی، تاکنون با رسانه‌ها صحبت نکرده‌است. امروز با به تلفون طلوع‌نیوز نیز پاسخ نداد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان امسال برگزار شد. این انتخابات با نا به‌سامانی‌هایی زیادی به همراه بود. چنان‌که تاکنون نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند. نهادهای ناظر بر انتخابات و شماری از نامزدان، کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم می‌سازند و دلیل این نابه‌سامانی‌ها را هم به همین فسادها ربط می‌دهند.

اما، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، فساد در این نهاد را رد می‌کنند.

سیدحفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت: «کاندیدان محترم به‌جای این‌که همکاری می‌کردند و به‌جای مراجعه به نهادهای کشفی و استخباراتی ما و اسنادهای شان را تسلیم می‌کردند، متأسفانه نکردند، حال که ناکام ماندند از هر شیوه‌یی استفاده می‌کنند.»

در این میان، داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز در نابه‌سامانی‌ها و فساد در این نهاد، مسؤولیت دارند: «اگر از رییس دارالانشا هدایت می‌گیرند، طبعاً رییس دارالانشا مقصر است، اگر از معاون عملیاتی کمیسیون هدایت می‌گیرند؛ چون بخش عملیاتی کمیسیون است مقصر است.»

با این همه، قرار است کمیسیون مستقل انتخابات، در ماه سرطان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برگزار کند. اما رییس‌جمهور غنی در هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، به صراحت بیان کرد که در کمیسیون انتخابات اصلاحات آورده خواهد شد.

صیاد: بخش عملیاتی کمیسیون مسؤول نابه‌سامانی‌های انتخاباتی است

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان امسال برگزار شد. این انتخابات با نا به‌سامانی‌هایی زیادی به همراه بود.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، نا به‌سامانی‌ها و اتهام‌های فساد در انتخابات مجلس نماینده‌گان کشور را به بخش عملیاتی این نهاد ارجاع می‌سازد.

عبدالبدیع صیاد که پس از چاشت روز شنبه (۶ دلو) در یک نشست خبری در بارۀ اتهام‌های فساد بر کمیشنران کمیسیون انتخابات سخن می‌زد، گفت که تمامی مسؤولان کمیسیون انتخابات که به فساد متهم باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

او گفت بررسی‌ها در این باره آغاز شده‌ اند: «هرآن شخصی که در مرکز ویا ولایت‌ها تخطی کرده‌اند، در تقلب‌ها دست دارند؛ این ها از طرف خود کمیسیون شناسایی می‌شوند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند و از وظایف شان برکنار می‌شوند.»

بخش عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی احمدشاه زمانزی، رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات مدیریت می‌شود. اما، آقای زمانزی، تاکنون با رسانه‌ها صحبت نکرده‌است. امروز با به تلفون طلوع‌نیوز نیز پاسخ نداد.

انتخابات مجلس نماینده‌گان، به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان امسال برگزار شد. این انتخابات با نا به‌سامانی‌هایی زیادی به همراه بود. چنان‌که تاکنون نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند. نهادهای ناظر بر انتخابات و شماری از نامزدان، کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد متهم می‌سازند و دلیل این نابه‌سامانی‌ها را هم به همین فسادها ربط می‌دهند.

اما، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، فساد در این نهاد را رد می‌کنند.

سیدحفیظ الله هاشمی، کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت: «کاندیدان محترم به‌جای این‌که همکاری می‌کردند و به‌جای مراجعه به نهادهای کشفی و استخباراتی ما و اسنادهای شان را تسلیم می‌کردند، متأسفانه نکردند، حال که ناکام ماندند از هر شیوه‌یی استفاده می‌کنند.»

در این میان، داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز در نابه‌سامانی‌ها و فساد در این نهاد، مسؤولیت دارند: «اگر از رییس دارالانشا هدایت می‌گیرند، طبعاً رییس دارالانشا مقصر است، اگر از معاون عملیاتی کمیسیون هدایت می‌گیرند؛ چون بخش عملیاتی کمیسیون است مقصر است.»

با این همه، قرار است کمیسیون مستقل انتخابات، در ماه سرطان سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز برگزار کند. اما رییس‌جمهور غنی در هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری، به صراحت بیان کرد که در کمیسیون انتخابات اصلاحات آورده خواهد شد.

هم‌رسانی کنید