Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صیاد: در حدود چهار میلیون تن در انتخابات رأی داده‌اند

عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در دو روز انتخابات مجلس نماینده‌گان، در حدود چهار میلیون تن در ۳۲ ولایت کشور در این روند انتخابات کرده‌اند و به نامزدان مورد نظر شان رأی داده‌اند.

آقای صیاد که پس از چاشت امروز (دوشنبه، ۳۰ میزان) در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت در این دو روز، ۴۶۴۰مرکزهای رأی‌دهی درکشور باز بوده‌اند. به گفتۀ او، هم اکنون روند انتقال صندوق‌های آرا از ولایت‌ها به کابل ادامه دارد.

رییس کمیسیون انتخابات هم‌چنان گفت که یک کمیته به منظور بررسی مشکلات سیستم بایومتریک ایجاد شده است. به گفتۀ او در روز انتخابات در شماری از مرکزهای رأی‌دهی این سیستم کار نمی‌کرده و در شماری از مرکزهای دیگر هم، عمدأ از آن استفاده نشده است.

او گفت که یک گزارشی را در بارۀ تمامی چالش‌ها و نا به‌سامانی‌هایی که در روز انتخابات وجود داشته اند، تهیه خواهند کرد.

در حالی‌که انتقادها از آن‌چه عدم مدیریت درست انتخابات گفته می‌شود وجود دارند اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید «برگزاری انتخابات با موفقیت انجام شد و ما یک مأموریت عالی داشیتم در حالی‌که زمان برای انجام این مأموریت کم بود.»

همزمان با این، آقای صیاد از مردم خواست تا سندهایی را که در بارۀ تقلب در انتخابات دارند، با کمیسیون انتخابات شریک سازند.

در همین حال، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تنها از روز نخست انتخابات ۵۳۳۳ شکایت را دریافت کرده است.

صیاد: در حدود چهار میلیون تن در انتخابات رأی داده‌اند

رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید ۳۳ درصد تمامی رأی‌دهنده‌گان مجلس نماینده‌گان، زنان بوده اند.

Thumbnail

عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در دو روز انتخابات مجلس نماینده‌گان، در حدود چهار میلیون تن در ۳۲ ولایت کشور در این روند انتخابات کرده‌اند و به نامزدان مورد نظر شان رأی داده‌اند.

آقای صیاد که پس از چاشت امروز (دوشنبه، ۳۰ میزان) در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفت در این دو روز، ۴۶۴۰مرکزهای رأی‌دهی درکشور باز بوده‌اند. به گفتۀ او، هم اکنون روند انتقال صندوق‌های آرا از ولایت‌ها به کابل ادامه دارد.

رییس کمیسیون انتخابات هم‌چنان گفت که یک کمیته به منظور بررسی مشکلات سیستم بایومتریک ایجاد شده است. به گفتۀ او در روز انتخابات در شماری از مرکزهای رأی‌دهی این سیستم کار نمی‌کرده و در شماری از مرکزهای دیگر هم، عمدأ از آن استفاده نشده است.

او گفت که یک گزارشی را در بارۀ تمامی چالش‌ها و نا به‌سامانی‌هایی که در روز انتخابات وجود داشته اند، تهیه خواهند کرد.

در حالی‌که انتقادها از آن‌چه عدم مدیریت درست انتخابات گفته می‌شود وجود دارند اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید «برگزاری انتخابات با موفقیت انجام شد و ما یک مأموریت عالی داشیتم در حالی‌که زمان برای انجام این مأموریت کم بود.»

همزمان با این، آقای صیاد از مردم خواست تا سندهایی را که در بارۀ تقلب در انتخابات دارند، با کمیسیون انتخابات شریک سازند.

در همین حال، کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تنها از روز نخست انتخابات ۵۳۳۳ شکایت را دریافت کرده است.

هم‌رسانی کنید