Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان پارلمانی اعلام شد

سرانجام پس از دو روز تأخیر کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را امروز شنبه (۹ سرطان) اعلام کرد.
 
قراربود پنج شنبه شب (۶ ثور) فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، این فهرست را پخش نکرد.
 
بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، بیش‌از ۶هزارتن فورمه‌ها برای کرسی‌های ولسی جرگه و شورای‌های ولسوالی‌ها را تکمیل و به این کمیسیون ارائه کرده‌اند که از جمع آن‌ها ۲هزار۴۵۴ تن به ولسی جرگه و ۳هزارو۷۳۱ تن دیگر به شورای‌های ولسوالی‌ها خود را کاندیدا کرده‌اند.
 
به‌گفته‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون بیش از ۷.۳ میلیون تن برای رأی‌دادن در انتخابات آینده، ثبت‌نام کرده‌اند.
 
بربنیاد تقسیم اوقات زمانی، این کمیسیون باید فهرست نخستین نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را به روز هفتم ماه سرطان اعلام می‌کرد. اما دبیر این کمیسیون می‌گوید که سندهای شماری‌از نامزدان از ولایت‌ها دیرتر رسیدند به‌همین علت در کار ارزیابی اندکی تأخیر به‌میان آمده‌است.
 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ماه اکتبر سال روان میلادی، برگزار خواهند شد.

فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان پارلمانی اعلام شد

به‌گفته‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون بیش از ۷.۳ میلیون تن برای رأی‌دادن در انتخابات آینده، ثبت‌نام کرده‌اند.

Thumbnail

سرانجام پس از دو روز تأخیر کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را امروز شنبه (۹ سرطان) اعلام کرد.
 
قراربود پنج شنبه شب (۶ ثور) فهرست ابتدایی نام‌های نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات، این فهرست را پخش نکرد.
 
بربنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، بیش‌از ۶هزارتن فورمه‌ها برای کرسی‌های ولسی جرگه و شورای‌های ولسوالی‌ها را تکمیل و به این کمیسیون ارائه کرده‌اند که از جمع آن‌ها ۲هزار۴۵۴ تن به ولسی جرگه و ۳هزارو۷۳۱ تن دیگر به شورای‌های ولسوالی‌ها خود را کاندیدا کرده‌اند.
 
به‌گفته‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون بیش از ۷.۳ میلیون تن برای رأی‌دادن در انتخابات آینده، ثبت‌نام کرده‌اند.
 
بربنیاد تقسیم اوقات زمانی، این کمیسیون باید فهرست نخستین نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان را به روز هفتم ماه سرطان اعلام می‌کرد. اما دبیر این کمیسیون می‌گوید که سندهای شماری‌از نامزدان از ولایت‌ها دیرتر رسیدند به‌همین علت در کار ارزیابی اندکی تأخیر به‌میان آمده‌است.
 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در ماه اکتبر سال روان میلادی، برگزار خواهند شد.

هم‌رسانی کنید