تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

مسؤولان کمیسیون انتخابات هرات به سارنوالی معرفی شدند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی ولایت هرات، مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت و نیز اعضای هیئت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات را که به هرات رفته بود، به سارنوالی معرفی کرده است.

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گوید که این افراد در انتخابات مجلس نماینده‌گان این ولایت به دست داشتن در تقلب‌های گسترده متهم استند.

فرشته هشام، می‌افزاید که اعضای هیئت کمیسیون مستقل انتخابات که برای نظارت از بازشماری آرا به هرات آمده بود نیز در تقلب‌ها دست دارند: «مسؤولین کمیسیون انتخابات هرات، خصوصأ مسؤولین سطح رهبری این نهاد به این همه پاسخ‌گو استند.»

اما، مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را خودسرانه و پیش از وقت می‌خوانند.

این مسؤولان، تأکید دارند که هیچ سندی مبنی بر دست داشتن آنان در تقلب‌های انتخاباتی وجود ندارد.

احمد شاه قانونی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات در هرات گفت: «تاکنون موضوعات به گونۀ درست بررسی و تحقیق نشده است. آن‌ها اتهام وارد کرده‌اند و به سارنوالی معرفی کرده‌اند؛ تازمانی‌که اسناد وجود نداشته باشد و بررسی دقیق صورت نگیرد، چگونه امکان دارد.»

در همین حال، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، از این تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استقبال می‌کنند.

بصیراحمد دانشیار، یکی از این نامزدان معترض گفت: «این‌ها تمامی رشادت‌های مردم را زیرپا کردند، این‌ها آرای پاک مردم افغانستان را بازی‌چه قرار دادند؛ این‌ها باید پاسخ‌گو باشند و علنأ محاکمه شوند.»

غلام یحیی الکوزی، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «سارنوالی باید مطابق تخلفاتی که این‌ها انجام داده‌اند، آنان را مجازات کند.»

بیش از صد تن از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، به نتایج نخستین این انتخابات اعتراض دارند و دو روز می‌شود که در مقابل دقتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت چادر تحصن برپا کرده‌اند. این نامزدان، کمیسیون‌های انتخاباتی را به دست داشتن در تقلب‌ها متهم می‌سازند.

انتخابات ۹۸

مسؤولان کمیسیون انتخابات هرات به سارنوالی معرفی شدند

دفتر ساحه‌یی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گوید که به علت تقلب‌های گسترده، ده‌ها هزار رأی در این ولایت باطل اعلام شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌‎های انتخاباتی ولایت هرات، مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات این ولایت و نیز اعضای هیئت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات را که به هرات رفته بود، به سارنوالی معرفی کرده است.

رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی هرات می‌گوید که این افراد در انتخابات مجلس نماینده‌گان این ولایت به دست داشتن در تقلب‌های گسترده متهم استند.

فرشته هشام، می‌افزاید که اعضای هیئت کمیسیون مستقل انتخابات که برای نظارت از بازشماری آرا به هرات آمده بود نیز در تقلب‌ها دست دارند: «مسؤولین کمیسیون انتخابات هرات، خصوصأ مسؤولین سطح رهبری این نهاد به این همه پاسخ‌گو استند.»

اما، مسؤولان دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات این کار کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را خودسرانه و پیش از وقت می‌خوانند.

این مسؤولان، تأکید دارند که هیچ سندی مبنی بر دست داشتن آنان در تقلب‌های انتخاباتی وجود ندارد.

احمد شاه قانونی، رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات در هرات گفت: «تاکنون موضوعات به گونۀ درست بررسی و تحقیق نشده است. آن‌ها اتهام وارد کرده‌اند و به سارنوالی معرفی کرده‌اند؛ تازمانی‌که اسناد وجود نداشته باشد و بررسی دقیق صورت نگیرد، چگونه امکان دارد.»

در همین حال، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، از این تصمیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی استقبال می‌کنند.

بصیراحمد دانشیار، یکی از این نامزدان معترض گفت: «این‌ها تمامی رشادت‌های مردم را زیرپا کردند، این‌ها آرای پاک مردم افغانستان را بازی‌چه قرار دادند؛ این‌ها باید پاسخ‌گو باشند و علنأ محاکمه شوند.»

غلام یحیی الکوزی، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «سارنوالی باید مطابق تخلفاتی که این‌ها انجام داده‌اند، آنان را مجازات کند.»

بیش از صد تن از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان در هرات، به نتایج نخستین این انتخابات اعتراض دارند و دو روز می‌شود که در مقابل دقتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت چادر تحصن برپا کرده‌اند. این نامزدان، کمیسیون‌های انتخاباتی را به دست داشتن در تقلب‌ها متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید