Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نزدیک به ۸۰۰ مرکز ثبت نام هنوز باز نشده اند

مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌گویند که در حدود ۸۰۰ مرکز ثبت نام به علت تهدیدها و نرسیدن مواد  انتخاباتی به این مرکزها هنوز باز نشده اند.

آمارهای این کمیسیون نشان می‌دهند که ۴۶۱ مرکز نیز در بخش‎های زیر ادارۀ طالبان استند و این مرکزها شاید در روز انتخابات نیز  باز نشوند.

کمیسیون مستقل انتخابات چهار هزار و ۴۹۱ مرکز ثبت نام را در سراسر کشور ایجاد کرده است که از این میان تنها سه هزار و ۲۶۰ مرکز آن باز شده‎اند. 

به گفتۀ این کمیسیون، ۴۶۱ مرکز در بخش‎های زیر ادارۀ طالبان استند و کمیسیون انتخابات این مرکزها را مرکزهای سقوط نام‎گذاری کرده‎است.

به همین گونه، ۴۷۳ مرکز به علت تهدیدها باز نشده‎اند و به ۲۹۸ مرکز دیگر نیز تاکنون مواد انتخاباتی نرسیده است.

میسیون انتخابات می‎گوید که ولسوالی‎های نیش و میانشین در کندهار، اتغر و دایی چوپان در زابل، مارجه در هلمند، گومل و گیان در پکتیکا، کوهستان در بدخشان، مردیان، قرقین و خماب در جوزجان، خاص ارزگان در ولایت ارزگان، ۱۷ ولسوالی غزنی و ۱۱ ولسوالی در فاریاب ولسوالی‎هایی استند که تاکنون مواد ثبت‎نام به آن‎ها نرسیده است.

معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات، در این باره گفت: «هرزمانی که مواد می رسد همان مدت چهارده روز یا همان زمانی که در نظر گرفته شده است آن مدت برای آن تطبیق می شود.»

در همین حال، رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با شماری از نیروهای امنیتی و جوانان از طالبان خواست که به مردم اجازه بدهند تا به مرکزهای ثبت نام بروند و نام‌های شان را ثبت کنند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسون مستقل انتخابات، گفت: «خواهش ما از مخالفان این است که به مردم فرصت بدهند که به مرکزهای ثبت نام بروند به مرکزهای انتخابات بروند و مانع آنان نشوند.» 

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «یک نظام مردم سالار به اساس انتخابات استوار است. از این جهت انتخابات سلیقه نیست. انتخابات یک فرض شهروندی است.»

حسیب صدیقی، مسوول دفتر رسانه‌های ریاست امنیت ملی، در این نشست گفت که تمامی نیروهای امنیتی در تأمین امنیت انتخابات کار خواهند کرد.

او افزود: «به همۀ تان اطمینان می دهیم که به خاطر برگزاری درست انتخابات، شفافیت در کار انتخابات، تأمین جان هموطنان ما و با حفظ اصل بیطرفی تمام تلاش های خود را به خرچ می دهیم تا این انتخابات در بهترین شرایط برگزار گردد.»

کمیسون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن در  سراسر کشور برای رأی‌دهی در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

نزدیک به ۸۰۰ مرکز ثبت نام هنوز باز نشده اند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که ۴۶۱ مرکز در بخش‎های زیر ادارۀ طالبان استند و شاید این مرکزها در روز انتخابات نیز باز نشوند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌گویند که در حدود ۸۰۰ مرکز ثبت نام به علت تهدیدها و نرسیدن مواد  انتخاباتی به این مرکزها هنوز باز نشده اند.

آمارهای این کمیسیون نشان می‌دهند که ۴۶۱ مرکز نیز در بخش‎های زیر ادارۀ طالبان استند و این مرکزها شاید در روز انتخابات نیز  باز نشوند.

کمیسیون مستقل انتخابات چهار هزار و ۴۹۱ مرکز ثبت نام را در سراسر کشور ایجاد کرده است که از این میان تنها سه هزار و ۲۶۰ مرکز آن باز شده‎اند. 

به گفتۀ این کمیسیون، ۴۶۱ مرکز در بخش‎های زیر ادارۀ طالبان استند و کمیسیون انتخابات این مرکزها را مرکزهای سقوط نام‎گذاری کرده‎است.

به همین گونه، ۴۷۳ مرکز به علت تهدیدها باز نشده‎اند و به ۲۹۸ مرکز دیگر نیز تاکنون مواد انتخاباتی نرسیده است.

میسیون انتخابات می‎گوید که ولسوالی‎های نیش و میانشین در کندهار، اتغر و دایی چوپان در زابل، مارجه در هلمند، گومل و گیان در پکتیکا، کوهستان در بدخشان، مردیان، قرقین و خماب در جوزجان، خاص ارزگان در ولایت ارزگان، ۱۷ ولسوالی غزنی و ۱۱ ولسوالی در فاریاب ولسوالی‎هایی استند که تاکنون مواد ثبت‎نام به آن‎ها نرسیده است.

معاذالله دولتی، معاون اداری و مالی کمیسیون مستقل انتخابات، در این باره گفت: «هرزمانی که مواد می رسد همان مدت چهارده روز یا همان زمانی که در نظر گرفته شده است آن مدت برای آن تطبیق می شود.»

در همین حال، رییس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی با شماری از نیروهای امنیتی و جوانان از طالبان خواست که به مردم اجازه بدهند تا به مرکزهای ثبت نام بروند و نام‌های شان را ثبت کنند.

عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسون مستقل انتخابات، گفت: «خواهش ما از مخالفان این است که به مردم فرصت بدهند که به مرکزهای ثبت نام بروند به مرکزهای انتخابات بروند و مانع آنان نشوند.» 

محمد اشرف غنی، رییس جمهور، گفت: «یک نظام مردم سالار به اساس انتخابات استوار است. از این جهت انتخابات سلیقه نیست. انتخابات یک فرض شهروندی است.»

حسیب صدیقی، مسوول دفتر رسانه‌های ریاست امنیت ملی، در این نشست گفت که تمامی نیروهای امنیتی در تأمین امنیت انتخابات کار خواهند کرد.

او افزود: «به همۀ تان اطمینان می دهیم که به خاطر برگزاری درست انتخابات، شفافیت در کار انتخابات، تأمین جان هموطنان ما و با حفظ اصل بیطرفی تمام تلاش های خود را به خرچ می دهیم تا این انتخابات در بهترین شرایط برگزار گردد.»

کمیسون مستقل انتخابات می‌گوید که تا کنون بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن در  سراسر کشور برای رأی‌دهی در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید