تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی‌ها از بسته‌بودن مرکزهای رأی‌دهی در کشور

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در ولایت بلخ، از آن‌چه که بسته‌بودن ده‌ها مرکز رأی‌دهی در این ولایت می‌گوید، نگران است.

عبدالعظیم عظیمی، مسؤول این نهاد در بلخ می‌گوید با بسته بودن این مرکزها شماری از مردم از حق رأی‌‌دهی محروم می‌شوند و نیز عمومیت انتخابات زیر پرسش خواهد رفت.

او با اشاره به این‌که ۴۱ مرکز رأی‌دهی در ولایت بلخ بسته استند، گفت: «متأسفانه این مراکز که بسته می‌مانند همان تعداد کسانی که اینجا ثبت نام شده‌اند قرار پالیسی کمیسیون همین تعداد از رأی دادن محروم می‌شوند.»

از میان۴۱ مرکز رأی‌دهی که در ولایت بلخ بسته استند، ۱۲ مرکز در زمان ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان باز بوده اند.

مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در بلخ می‌گوید که نیروهای امنیتی وعده سپرده‌اند تا این مرکزها را باز کنند.

از سویی‌هم، بربنیاد اطلاعات رییس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات بلخ، در این ولایت ۳۱۵ مرکز رأی‌دهی وجود دارند که ۲۴ مرکز آن در تهدید بلند امنیتی قرار دارند.

در چنین اوضاعی، باشنده‌گان بلخ از نیروهای امنیتی می‌خواهند که برای تأمین امنیت انتخابات بیشتر توجه کنند.

محمدآصف، باشندۀ مزارشریف گفت: «خواهان این استیم که نیروهای امنیتی بیشتر تلاش نمایند که این مرکزها را باز کنند.»

شفیع، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف نیز در این باره افزود: «همان شهروند که می‌رود رأی می‌دهد، باید مطمئین باشد که از لحاظ امنیتی محفوظ است.»

افزون بر این، بربنیاد اطلاعات مسؤولان دفترهای ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، در ولایت‌ سرپل ۶۶ مرکز رای‌دهی، در جوزجان ۷۶ مرکز رأی‌دهی و در فاریاب ۲۹مرکز رأی‌دهی به علت تهدیدهای امنیتی بسته استند.

در این میان فرماندۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، از تلاش‌های شان برای تأمین امنیت انتخابات در شمال‌کشور سخن می‌گوید.

جنرال ولی‌محمد احمدزی، می‌افزاید: «تمام قوت‌های امنیتی افغان آماده‌گی کامل برای برگزاری انتخابات پیشرو گرفته شده و اطمینان خود را برای تمام مردم شریف بلخ در مجموع شمال و شمال‌شرق ما پلان های امنیتی خود را گرفته ایم.»

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات در ولایت پکتیا نیز از بسته ماندن شماری از مرکزهای رأی‌دهی در روز انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، در آغاز، ۷۳۵۵ مرکز رأی‌دهی را در روز انتخابات مشخص ساخته بود، اما به علت تهدیدهای امنیتی شمار این مرکزها بسته ماندند و کمیسیون اعلام کرد که در روز انتخابات ۵۱۰۰ مرکز رأی دهی ایجاد خواهند شد.

اکنون مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال بسته بودن شماری دیگر از مرکزهای رأی دهی در روز انتخابات نگران است، اما می‌گویند که نیروهای امنیتی تعهد سپرده‌اند که امنیت را تامین کنند.

به گفتۀ آنان، مرکزهای انتخاباتی در ۷۴ ولسوالی که در ۲۰ولایت کشور قرار دارند، با تهدید ها روبه‌رو استند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

نگرانی‌ها از بسته‌بودن مرکزهای رأی‌دهی در کشور

بربنیاد اطلاعات مسؤولان دفترهای ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، ۶۶ مرکز رای‌دهی در ولایت‌ سرپ ، ۷۶ مرکز رأی‌دهی در جوزجان و ۲۹مرکز رأی‌دهی در فاریاب به علت تهدیدهای امنیتی بسته استند.

Thumbnail

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در ولایت بلخ، از آن‌چه که بسته‌بودن ده‌ها مرکز رأی‌دهی در این ولایت می‌گوید، نگران است.

عبدالعظیم عظیمی، مسؤول این نهاد در بلخ می‌گوید با بسته بودن این مرکزها شماری از مردم از حق رأی‌‌دهی محروم می‌شوند و نیز عمومیت انتخابات زیر پرسش خواهد رفت.

او با اشاره به این‌که ۴۱ مرکز رأی‌دهی در ولایت بلخ بسته استند، گفت: «متأسفانه این مراکز که بسته می‌مانند همان تعداد کسانی که اینجا ثبت نام شده‌اند قرار پالیسی کمیسیون همین تعداد از رأی دادن محروم می‌شوند.»

از میان۴۱ مرکز رأی‌دهی که در ولایت بلخ بسته استند، ۱۲ مرکز در زمان ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان باز بوده اند.

مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در بلخ می‌گوید که نیروهای امنیتی وعده سپرده‌اند تا این مرکزها را باز کنند.

از سویی‌هم، بربنیاد اطلاعات رییس دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات بلخ، در این ولایت ۳۱۵ مرکز رأی‌دهی وجود دارند که ۲۴ مرکز آن در تهدید بلند امنیتی قرار دارند.

در چنین اوضاعی، باشنده‌گان بلخ از نیروهای امنیتی می‌خواهند که برای تأمین امنیت انتخابات بیشتر توجه کنند.

محمدآصف، باشندۀ مزارشریف گفت: «خواهان این استیم که نیروهای امنیتی بیشتر تلاش نمایند که این مرکزها را باز کنند.»

شفیع، یکی دیگر از باشنده‌گان مزارشریف نیز در این باره افزود: «همان شهروند که می‌رود رأی می‌دهد، باید مطمئین باشد که از لحاظ امنیتی محفوظ است.»

افزون بر این، بربنیاد اطلاعات مسؤولان دفترهای ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات، در ولایت‌ سرپل ۶۶ مرکز رای‌دهی، در جوزجان ۷۶ مرکز رأی‌دهی و در فاریاب ۲۹مرکز رأی‌دهی به علت تهدیدهای امنیتی بسته استند.

در این میان فرماندۀ قول اردوی ۲۰۹ شاهین، از تلاش‌های شان برای تأمین امنیت انتخابات در شمال‌کشور سخن می‌گوید.

جنرال ولی‌محمد احمدزی، می‌افزاید: «تمام قوت‌های امنیتی افغان آماده‌گی کامل برای برگزاری انتخابات پیشرو گرفته شده و اطمینان خود را برای تمام مردم شریف بلخ در مجموع شمال و شمال‌شرق ما پلان های امنیتی خود را گرفته ایم.»

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات در ولایت پکتیا نیز از بسته ماندن شماری از مرکزهای رأی‌دهی در روز انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات، در آغاز، ۷۳۵۵ مرکز رأی‌دهی را در روز انتخابات مشخص ساخته بود، اما به علت تهدیدهای امنیتی شمار این مرکزها بسته ماندند و کمیسیون اعلام کرد که در روز انتخابات ۵۱۰۰ مرکز رأی دهی ایجاد خواهند شد.

اکنون مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال بسته بودن شماری دیگر از مرکزهای رأی دهی در روز انتخابات نگران است، اما می‌گویند که نیروهای امنیتی تعهد سپرده‌اند که امنیت را تامین کنند.

به گفتۀ آنان، مرکزهای انتخاباتی در ۷۴ ولسوالی که در ۲۰ولایت کشور قرار دارند، با تهدید ها روبه‌رو استند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان به تاریخ بیست و هشتم ماه میزان برگزار شود.

هم‌رسانی کنید