Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از تأخیر در رسیدن مواد انتخاباتی به شماری از ولایت‌ها

در حالی که هفت روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور باقی مانده اند، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که تاکنون مواد انتخاباتی به شماری از ولایت‌ها نرسیده اند.

آنان، با نگرانی از تأخیر در این روند می‌گویند که حکومت و کمیسیون انتخابات باید این مواد را به این ولایت‌ها برسانند و نگذارند که مردم از حق رآیدهی محروم شوند.

یوسف رشید، ریس اجرایی فیفا در این باره گفت: «مواد انتخاباتی باید در وقت معین آن به مرکزها برسند، از آن به طریقۀ درست استفاده شود و در قدم سوم، کارمندان باید آموزش ببینند. ما نگران هستیم که بعضی زورمندان که با بعضی کاندیدان ارتباط دارند مشکل ایجاد کنند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید به زودترین فرصت مواد انتخاباتی مشمول دستگاه‌های شناخت بایومتریک را به تمام ولایت‌های کشور می‌رساند.

حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «روند فرستادن مواد از مرکز به ولایت‌ها آغاز شده است؛ بعضی مواد به ولسوالی‌ها رسیده اند و از آن‌جا به قریه جات انتقال میابند.»

همزمان با این، شهروندان کشور می‌گویند که آماده‌گی کامل برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده‌گان دارند.

این شهروندان، از مردم می‌خواهند که صرف نظر از تعلقات قومی و زبانی، به کسانی رأی بدهند که شایستگی و توانایی داشته باشند.

قرار است تا هفت روز دیگر  -۲۸میزان – انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود – انتخاباتی که در آن بیش از ۲۵۰۰ تن در۳۳  ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی – خودشان را نامزد کرده اند.

نگرانی‌ها از تأخیر در رسیدن مواد انتخاباتی به شماری از ولایت‌ها

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید به زودترین فرصت مواد انتخاباتی مشمول دستگاه‌های شناخت بایومتریک را به تمام ولایت‌های کشور می‌رساند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که هفت روز دیگر به برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور باقی مانده اند، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که تاکنون مواد انتخاباتی به شماری از ولایت‌ها نرسیده اند.

آنان، با نگرانی از تأخیر در این روند می‌گویند که حکومت و کمیسیون انتخابات باید این مواد را به این ولایت‌ها برسانند و نگذارند که مردم از حق رآیدهی محروم شوند.

یوسف رشید، ریس اجرایی فیفا در این باره گفت: «مواد انتخاباتی باید در وقت معین آن به مرکزها برسند، از آن به طریقۀ درست استفاده شود و در قدم سوم، کارمندان باید آموزش ببینند. ما نگران هستیم که بعضی زورمندان که با بعضی کاندیدان ارتباط دارند مشکل ایجاد کنند.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید به زودترین فرصت مواد انتخاباتی مشمول دستگاه‌های شناخت بایومتریک را به تمام ولایت‌های کشور می‌رساند.

حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «روند فرستادن مواد از مرکز به ولایت‌ها آغاز شده است؛ بعضی مواد به ولسوالی‌ها رسیده اند و از آن‌جا به قریه جات انتقال میابند.»

همزمان با این، شهروندان کشور می‌گویند که آماده‌گی کامل برای شرکت در انتخابات مجلس نماینده‌گان دارند.

این شهروندان، از مردم می‌خواهند که صرف نظر از تعلقات قومی و زبانی، به کسانی رأی بدهند که شایستگی و توانایی داشته باشند.

قرار است تا هفت روز دیگر  -۲۸میزان – انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور برگزار شود – انتخاباتی که در آن بیش از ۲۵۰۰ تن در۳۳  ولایت کشور – به استثنای ولایت غزنی – خودشان را نامزد کرده اند.

هم‌رسانی کنید