تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی باشنده‌گان بلخ از بسته بودن شماری از مرکزهای ثبت نام‌ها

شماری از باشنده‌گان بلخ، از بسته بودن شماری از مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت نگران استند.

باگذشت نزدیک به ده روز از آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ومرکزهای ولسوالی‌ها هنوز هم سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های بلخ بسته استند.

باشنده‌گان بلخ، از حکومت می‌خواهند که برای باز شدن این مرکزها و نیز تأمین امنیت دیگر مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان، برنامه‌های اثرگذاری را عملی سازد.

آن‌ها تأکید می‌ورزند که هرگاه امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان تأمین شود، مردم به گونۀ گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد.

رحیم‌الله، باشندۀ مزارشریف به طلوع‌نیوز گفت: «در بعضی جاها امنیت بسیار خراب است، مردم ثبت نام کرده نمی‌توانند، خواهش ما از حکومت اینست که امنیت را تأمین کند.»

غلام داوود که در انتخابات‌های گذشته نیز شرکت کرده است، می‌گوید: «وقتی که امنیت باشد مردم در انتخابات شرکت می‌کنند.»

در همین‌حال، فضل‌احمد حیاتی، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، می‌گوید که تا کنون بیشتر از ۱۴۶ هزار نفر در این ولایت ثبت نام کرده‌اند: «در مجموع ۱۴۶۷۱۰ تن ثبت نام کرده‌اند که از جمله ۶۴۳۲۸ زن و ۸۱۹۵۱ مرد و ۴۳۱ تن کوچی‌ها استند.»

در این میان، شیرجان درانی، سخن‌گوی پولیس بلخ از تلاش‌ها برای تأمین امنیت تمامی مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت سخن می‌گوید: «ما تمام سایت‌ها در شهر مزارشریف و ولسوالی‌ها بوده تحت پوشش امنیتی قرار دادیم.»

بر بنیاد اطلاعات دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولسوالی‌های چمتال، چاربولک، دولت‌آباد و شورتپه بسته استند.

نگرانی باشنده‌گان بلخ از بسته بودن شماری از مرکزهای ثبت نام‌ها

سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، می‌گوید که تا کنون بیشتر از ۱۴۶ هزار نفر در این ولایت ثبت نام کرده‌اند

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان بلخ، از بسته بودن شماری از مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت نگران استند.

باگذشت نزدیک به ده روز از آغاز روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ومرکزهای ولسوالی‌ها هنوز هم سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌های بلخ بسته استند.

باشنده‌گان بلخ، از حکومت می‌خواهند که برای باز شدن این مرکزها و نیز تأمین امنیت دیگر مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان، برنامه‌های اثرگذاری را عملی سازد.

آن‌ها تأکید می‌ورزند که هرگاه امنیت مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان تأمین شود، مردم به گونۀ گسترده در انتخابات شرکت خواهند کرد.

رحیم‌الله، باشندۀ مزارشریف به طلوع‌نیوز گفت: «در بعضی جاها امنیت بسیار خراب است، مردم ثبت نام کرده نمی‌توانند، خواهش ما از حکومت اینست که امنیت را تأمین کند.»

غلام داوود که در انتخابات‌های گذشته نیز شرکت کرده است، می‌گوید: «وقتی که امنیت باشد مردم در انتخابات شرکت می‌کنند.»

در همین‌حال، فضل‌احمد حیاتی، سرپرست دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، می‌گوید که تا کنون بیشتر از ۱۴۶ هزار نفر در این ولایت ثبت نام کرده‌اند: «در مجموع ۱۴۶۷۱۰ تن ثبت نام کرده‌اند که از جمله ۶۴۳۲۸ زن و ۸۱۹۵۱ مرد و ۴۳۱ تن کوچی‌ها استند.»

در این میان، شیرجان درانی، سخن‌گوی پولیس بلخ از تلاش‌ها برای تأمین امنیت تمامی مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت سخن می‌گوید: «ما تمام سایت‌ها در شهر مزارشریف و ولسوالی‌ها بوده تحت پوشش امنیتی قرار دادیم.»

بر بنیاد اطلاعات دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، سیزده مرکز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان در ولسوالی‌های چمتال، چاربولک، دولت‌آباد و شورتپه بسته استند.

هم‌رسانی کنید