تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار احزاب سیاسی از راه اندازی اعتراضات مدنی بیشتر در کشور

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

نماینده‌گان این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که ریاست‌جمهوری تاکنون کمیسیون باصلاحیت احزاب و حکومت را ایجاد نکرده است و هرگاه خواست‌های شان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی  پذیرفته نشوند، اعتراضات گسترده راه اندازی خواهند کرد.

ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است با توجه به زمان اندکی که به برگزاری انتخابات مانده است، طرح عملی شدن بایومتریک ساختن روند رأی دهی  و تغییر نظام انتخاباتی ممکن نیست.

هواداران شماری از  احزاب و جریان‌های سیاسی به شمول هوادارن جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت ، جنبش اسلامی وایتلاف ملی نجات  از بهر آن چه  پذیرفته نشدن خواست‌های شان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌گویند، نخستین اعتراضات خیابانی شان را به روز چهارشنبه درکابل آغاز کردند.

محمد عیسا رحیمی عضو ایتلاف ملی  گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات که کمیسیون دست نشانده است، کمیسیون مذدور است یک کمیسیونی است که در حقیقت برای تحمیل کردن و دیکته کردن افراد خاصی براراده ملت عمل می کنند.»

سیرشاه ولی زاده معترض گفت:«بوجی های استیکر تقلبی که توزیع شده است این مسلم است که کشور را رو به بحران می برد.»

تمامی جاده‌هایی که به میدان هوایی حامد کرزی وصل می‌شوند از سوی هواداران احزاب بسته شده بودند ،آنچه که به باور برخی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان نادرست خوانده می شود.

همایون جریر، حزب اسلامی گفت:«احزاب امیدوار بودند که این کمیته مشترک به زودی به کار خود آغاز کند و خواست‌های احزاب و مشکلات انتخابات را به بحث بگیرد.»

مولا محمد پیمان، نامزد مجلس نماینده‌گان گفت:«این احزاب کل شان کاندید استند در این پارلمان این‌ها میترسند که به اولاد‌های شان رأی نمی برند و به همین خاطر این‌ها این همه مشکلات را خلق کردند.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه کارکرد غیرقانونی را رد می کند و می‌گوید آنان آماده‌اند هرگونه نظارتی که احزاب خواهان آن استند، را آماده سازند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات :«هم ما شفافیت می خواهیم هم احزاب می خواهند و مردم افغانستان نیز این را می خواهند ولی بیش از دوهزار و پنجصد نفر کاندید است/ نمی شود یک چند نفر محدود بیخیزند مانع دوهزار پنجصد نفر شوند.»

با آن که رییس‌جمهور اشرف غنی در دیدارش با نماینده‌گان احزاب برایجاد کمیسیون با صلاحیت احزاب و حکومت برای عملی شدن طرح احزاب هدایت داده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، هر طرحی که تاریخ برگزاری انتخابات را صدمه زند، پذیرفته نمی‌شود.
 

هشدار احزاب سیاسی از راه اندازی اعتراضات مدنی بیشتر در کشور

اما کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه کارکرد غیرقانونی را رد می کند و می‌گوید آنان آماده‌اند هرگونه نظارتی که احزاب خواهان آن استند، را آماده سازند.

Thumbnail

هواداران شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در دو بخش کابل به علت آن چه پذیرفته نشدن خواست‌های شان ازسویی کمیسیون انتخابات وحکومت می گویند، راه پیمایی کردند.

نماینده‌گان این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که ریاست‌جمهوری تاکنون کمیسیون باصلاحیت احزاب و حکومت را ایجاد نکرده است و هرگاه خواست‌های شان برای آوردن اصلاحات انتخاباتی  پذیرفته نشوند، اعتراضات گسترده راه اندازی خواهند کرد.

ریاست‌جمهوری در این باره چیزی نمی‌گوید اما کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است با توجه به زمان اندکی که به برگزاری انتخابات مانده است، طرح عملی شدن بایومتریک ساختن روند رأی دهی  و تغییر نظام انتخاباتی ممکن نیست.

هواداران شماری از  احزاب و جریان‌های سیاسی به شمول هوادارن جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت ، جنبش اسلامی وایتلاف ملی نجات  از بهر آن چه  پذیرفته نشدن خواست‌های شان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت می‌گویند، نخستین اعتراضات خیابانی شان را به روز چهارشنبه درکابل آغاز کردند.

محمد عیسا رحیمی عضو ایتلاف ملی  گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات که کمیسیون دست نشانده است، کمیسیون مذدور است یک کمیسیونی است که در حقیقت برای تحمیل کردن و دیکته کردن افراد خاصی براراده ملت عمل می کنند.»

سیرشاه ولی زاده معترض گفت:«بوجی های استیکر تقلبی که توزیع شده است این مسلم است که کشور را رو به بحران می برد.»

تمامی جاده‌هایی که به میدان هوایی حامد کرزی وصل می‌شوند از سوی هواداران احزاب بسته شده بودند ،آنچه که به باور برخی از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان نادرست خوانده می شود.

همایون جریر، حزب اسلامی گفت:«احزاب امیدوار بودند که این کمیته مشترک به زودی به کار خود آغاز کند و خواست‌های احزاب و مشکلات انتخابات را به بحث بگیرد.»

مولا محمد پیمان، نامزد مجلس نماینده‌گان گفت:«این احزاب کل شان کاندید استند در این پارلمان این‌ها میترسند که به اولاد‌های شان رأی نمی برند و به همین خاطر این‌ها این همه مشکلات را خلق کردند.»

اما کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه کارکرد غیرقانونی را رد می کند و می‌گوید آنان آماده‌اند هرگونه نظارتی که احزاب خواهان آن استند، را آماده سازند.

سید حفیظ الله هاشمی، دبیرکمیسیون مستقل انتخابات :«هم ما شفافیت می خواهیم هم احزاب می خواهند و مردم افغانستان نیز این را می خواهند ولی بیش از دوهزار و پنجصد نفر کاندید است/ نمی شود یک چند نفر محدود بیخیزند مانع دوهزار پنجصد نفر شوند.»

با آن که رییس‌جمهور اشرف غنی در دیدارش با نماینده‌گان احزاب برایجاد کمیسیون با صلاحیت احزاب و حکومت برای عملی شدن طرح احزاب هدایت داده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، هر طرحی که تاریخ برگزاری انتخابات را صدمه زند، پذیرفته نمی‌شود.
 

هم‌رسانی کنید