Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هواداران نامزد حذف شدۀ انتخابات شاهراه کابل-بلخ را بستند

هواداران اسدالله شریفی در اعتراض به بیرون شدن نام  وی از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان ، امروز شاهراه کابل - بلخ را بستند.

آقای شریفی برداشتن نامش را از این فهرست ،یک تصمیم سیاسی می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر نام او از فهرست نامزدان حذف شده بیرون نشود، به نافرمانی‌های مدنی بیشتری دست خواهد زد.

هواداران شریفی حذف شدن نام وی را از شمار نامزدان انتخابات پارلمانی غیر عادلانه می دانند.

وی گفت:«اگر واقعا رییس‌جمهور استی، واقعا یک رییس‌جمهور عادل استی، واقعا مسئله سیاسی نداری، مه میخواهم پرونده مره بکش، مه ازی پشت تریبیون بریت میگم اگه مه مجرم بودم، اگه مه خاین بودم، م واقعا جنایت کار بودم، به خدا قسم است او قوما، رسما استعفا میکنم میروم د پشت زندان میشینم.»

مختار احمدی، عضو پارلمان جوان بلخ گفت:«در صورت نادیده گرفتن صدای واقعی مردم ما شهروندان بلخ دست به اعتراضات سیاسی و مدنی گسترده زده شاهراه کابل و مزار شریف را بروی ترافیک مسدود خواهند کرد.»

اما این کار واکنش مسافران این شاهراه را برانگیخته است.

سونیتا، یک مسافر در مسیر کابل و بلخ گفت:«میخواستیم طرف سمنگان بریم مشکلات داشتیم، اونجه فامل استه د راه ایتو راه بندان شده. نمیفامیم ای هوای گرمه ببه، اشتکا (اطفال) بیبین کمبود آب.»

بسم الله، مسافر دیگر گفت:«تمام مردم د ای آفتاب گرم ایستاد شدیم چه فایده.»

نام اسدالله شریفی به علت داشتن افراد مسلح غیر مسوول از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی بیرون کشیده شده است - چیزی که آقای شریفی آن را رد می‌کند.

با این همه، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تصمیم این نهاد در بارۀ بیرون شدن نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات، نهایی است و هیچ تغییری در آن به میان نخواهد آمد.

این کمیسیون میافزاید که بر بنیاد قانون صلاحیت دارد تا نامزدان را شناسایی نماید و در بارۀ آنان تصمیم بگیرد.

اما کسانی که نام‌های شان از فهرست بیرون کشیده شده اند، این تصمیم را نمی پذیرند و خواهان استیناف خواهی استند.

در همین حال، تظاهرات طرف داران شماری از نامزدان حذف شده در برابر دروازۀ کمیسیون مستقل انتخابات ادامه دارند. این تظاهرات به روز دو شنبه از سوی طرفداران ملا تره خیل آغاز شده بود و اکنون طرف داران، زرداد فریادی، قیس حسن، اکبر ستانکزی  نیز به اعتراض کننده‌گان پیوسته اند.

تره خیل کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را به فساد متهم می سازد و به حکومت هشدار می‌دهد و می‌گوید که این تظاهرات را ساده نگیرد. آقای تره خیل می‌گوید که حذف نامش از فهرست یک توطئه سیاسی است و به خواست شخصی از درون حکومت انجام شده است.

او گفت:«ما عدالت می خواهیم، حکومت آگاه باشد که اگر غفلت کرد این مظاهره بار دیگر به این شکل مظاهره نخواهد بود که حالا است حکومت نباید این را ساده بگیرد.»

شمار دیگر از نامزدان حذف شده از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز تصمیم این نهاد را نمی پذیرند.

مریم کوفی، نامزده حذف شده دیگر گفت:«من از نهاد های بین المللی و حقوق بشری می خواهم که به این مشکل رسیده گی کنند و برای من اعادۀ حیثیت نمایند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نامزدانی که پرونده‌های شان در دفترهای ولایتی این نهاد و یا از سوی کمیسیون ویژه‌یی شناخت نامزدان بررسی شده بودند، برای دفاع از خود شان به این نهاد خواسته شده بودند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ پرونده‌های که خودش بررسی کرده است به یکباره گی تصمیم می گیرد. 

علی رضا روحانی، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«تصمیم هایی که در کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گرفته می شود، قانونی استند و تصمیم نهایی است هیچ راهی برای تغییرو تبدیل  آن وجود ندارد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بر بنیاد مادۀ های نود- نود و سه و نود و پنج  قانون انتخابات در بارۀ حذف نام‌های سی و پنج تن از فهرست نامزدان تصمیم گرفته شده است.

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌‌اند نام‌های افراد ذیل از این فهرست بیرون کشیده شده اند؛

•    محب الله، احمدشاه شمس، امان الله هوتکی از ولایت کندز؛ 
•     عبدالرحمن شهیدانی از ولایت بامیان؛ 
•    فوزیه کوفی، محمد نبی بیان، عبدالصمد عبدالحمید، مریم کوفی از ولایت بدخشان؛ 
•     سید جعفر نادری، اسدالله اسلام زوی، حیات الله وفا از ولایت بغلان؛ 
•     اسدالله شریفی از ولایت بلخ؛ 
•     غلام حیدر جیلانی، نور احمد سکندر از ولایت پروان؛ 
•     الله میر، نوید ابراهیم خیل از ولایت پکتیا؛ 
•     بشیر قانت، اسدالله ایوب از ولایت تخار؛ 
•     لیاقت الله بابکرخیل، جبار جبارخیل از ولایت خوست؛ 
•     معصومه خاوری، محمد آصف عظیمی، رییس خیرالله از ولایت سمنگان؛ 
•      سخی نوید، قیس حسن، مولوی تره خیل محمدی، سیدداوود نادری، صداقت زاهد، ضیاالحق امرخیل، احسان الله عاطف، شیرعلی احمدزی، زرداد فریادی از ولایت کابل؛ 
•     شایسته باز ناصری از ولایت کندز؛ 
•     اکبر ستانکزی از ولایت لوگر؛ 
•     جاوید زمان از ولایت ننگرهار. 
پیش از این، کمیسیون ویژۀ شناسایی نامزدان، نام‌های ۲۵ تن را به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده بود و به ۹ تن اخطار جدی، به ۲۸ تن اخطار عادی، به هفت تن توصیه صادر کرده بود و نیز شکایات‌های مربوط به ۶۷ تن دیگر را رد کرده بود.

پس از اعلام تصمیم کمیسیون بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، برای معترضان دو روز فرصت داد تا علیه تصامیم کمیسیون ویژه، استیناف خواهی کنند.

کمیسیو شکایات انتخاباتی می‌گویدکه در این مدت - در مرحلۀ استیناف طلبی - ۴۵ شکایت علیه کمیسیون ویژه ثبت شده بودند.

هواداران نامزد حذف شدۀ انتخابات شاهراه کابل-بلخ را بستند

آقای شریفی برداشتن نامش را از این فهرست ،یک تصمیم سیاسی می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر نام او از فهرست نامزدان حذف شده بیرون نشود، به نافرمانی‌های مدنی بیشتری دست خواهد زد.

Thumbnail

هواداران اسدالله شریفی در اعتراض به بیرون شدن نام  وی از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان ، امروز شاهراه کابل - بلخ را بستند.

آقای شریفی برداشتن نامش را از این فهرست ،یک تصمیم سیاسی می‌داند و هشدار می‌دهد که اگر نام او از فهرست نامزدان حذف شده بیرون نشود، به نافرمانی‌های مدنی بیشتری دست خواهد زد.

هواداران شریفی حذف شدن نام وی را از شمار نامزدان انتخابات پارلمانی غیر عادلانه می دانند.

وی گفت:«اگر واقعا رییس‌جمهور استی، واقعا یک رییس‌جمهور عادل استی، واقعا مسئله سیاسی نداری، مه میخواهم پرونده مره بکش، مه ازی پشت تریبیون بریت میگم اگه مه مجرم بودم، اگه مه خاین بودم، م واقعا جنایت کار بودم، به خدا قسم است او قوما، رسما استعفا میکنم میروم د پشت زندان میشینم.»

مختار احمدی، عضو پارلمان جوان بلخ گفت:«در صورت نادیده گرفتن صدای واقعی مردم ما شهروندان بلخ دست به اعتراضات سیاسی و مدنی گسترده زده شاهراه کابل و مزار شریف را بروی ترافیک مسدود خواهند کرد.»

اما این کار واکنش مسافران این شاهراه را برانگیخته است.

سونیتا، یک مسافر در مسیر کابل و بلخ گفت:«میخواستیم طرف سمنگان بریم مشکلات داشتیم، اونجه فامل استه د راه ایتو راه بندان شده. نمیفامیم ای هوای گرمه ببه، اشتکا (اطفال) بیبین کمبود آب.»

بسم الله، مسافر دیگر گفت:«تمام مردم د ای آفتاب گرم ایستاد شدیم چه فایده.»

نام اسدالله شریفی به علت داشتن افراد مسلح غیر مسوول از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی بیرون کشیده شده است - چیزی که آقای شریفی آن را رد می‌کند.

با این همه، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که تصمیم این نهاد در بارۀ بیرون شدن نام‌های ۳۵ تن از فهرست نهایی نامزدان انتخابات، نهایی است و هیچ تغییری در آن به میان نخواهد آمد.

این کمیسیون میافزاید که بر بنیاد قانون صلاحیت دارد تا نامزدان را شناسایی نماید و در بارۀ آنان تصمیم بگیرد.

اما کسانی که نام‌های شان از فهرست بیرون کشیده شده اند، این تصمیم را نمی پذیرند و خواهان استیناف خواهی استند.

در همین حال، تظاهرات طرف داران شماری از نامزدان حذف شده در برابر دروازۀ کمیسیون مستقل انتخابات ادامه دارند. این تظاهرات به روز دو شنبه از سوی طرفداران ملا تره خیل آغاز شده بود و اکنون طرف داران، زرداد فریادی، قیس حسن، اکبر ستانکزی  نیز به اعتراض کننده‌گان پیوسته اند.

تره خیل کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را به فساد متهم می سازد و به حکومت هشدار می‌دهد و می‌گوید که این تظاهرات را ساده نگیرد. آقای تره خیل می‌گوید که حذف نامش از فهرست یک توطئه سیاسی است و به خواست شخصی از درون حکومت انجام شده است.

او گفت:«ما عدالت می خواهیم، حکومت آگاه باشد که اگر غفلت کرد این مظاهره بار دیگر به این شکل مظاهره نخواهد بود که حالا است حکومت نباید این را ساده بگیرد.»

شمار دیگر از نامزدان حذف شده از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز تصمیم این نهاد را نمی پذیرند.

مریم کوفی، نامزده حذف شده دیگر گفت:«من از نهاد های بین المللی و حقوق بشری می خواهم که به این مشکل رسیده گی کنند و برای من اعادۀ حیثیت نمایند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید نامزدانی که پرونده‌های شان در دفترهای ولایتی این نهاد و یا از سوی کمیسیون ویژه‌یی شناخت نامزدان بررسی شده بودند، برای دفاع از خود شان به این نهاد خواسته شده بودند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بارۀ پرونده‌های که خودش بررسی کرده است به یکباره گی تصمیم می گیرد. 

علی رضا روحانی، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت:«تصمیم هایی که در کمییسون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گرفته می شود، قانونی استند و تصمیم نهایی است هیچ راهی برای تغییرو تبدیل  آن وجود ندارد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بر بنیاد مادۀ های نود- نود و سه و نود و پنج  قانون انتخابات در بارۀ حذف نام‌های سی و پنج تن از فهرست نامزدان تصمیم گرفته شده است.

بربنیاد سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌‌اند نام‌های افراد ذیل از این فهرست بیرون کشیده شده اند؛

•    محب الله، احمدشاه شمس، امان الله هوتکی از ولایت کندز؛ 
•     عبدالرحمن شهیدانی از ولایت بامیان؛ 
•    فوزیه کوفی، محمد نبی بیان، عبدالصمد عبدالحمید، مریم کوفی از ولایت بدخشان؛ 
•     سید جعفر نادری، اسدالله اسلام زوی، حیات الله وفا از ولایت بغلان؛ 
•     اسدالله شریفی از ولایت بلخ؛ 
•     غلام حیدر جیلانی، نور احمد سکندر از ولایت پروان؛ 
•     الله میر، نوید ابراهیم خیل از ولایت پکتیا؛ 
•     بشیر قانت، اسدالله ایوب از ولایت تخار؛ 
•     لیاقت الله بابکرخیل، جبار جبارخیل از ولایت خوست؛ 
•     معصومه خاوری، محمد آصف عظیمی، رییس خیرالله از ولایت سمنگان؛ 
•      سخی نوید، قیس حسن، مولوی تره خیل محمدی، سیدداوود نادری، صداقت زاهد، ضیاالحق امرخیل، احسان الله عاطف، شیرعلی احمدزی، زرداد فریادی از ولایت کابل؛ 
•     شایسته باز ناصری از ولایت کندز؛ 
•     اکبر ستانکزی از ولایت لوگر؛ 
•     جاوید زمان از ولایت ننگرهار. 
پیش از این، کمیسیون ویژۀ شناسایی نامزدان، نام‌های ۲۵ تن را به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی از فهرست نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان بیرون کشیده بود و به ۹ تن اخطار جدی، به ۲۸ تن اخطار عادی، به هفت تن توصیه صادر کرده بود و نیز شکایات‌های مربوط به ۶۷ تن دیگر را رد کرده بود.

پس از اعلام تصمیم کمیسیون بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، برای معترضان دو روز فرصت داد تا علیه تصامیم کمیسیون ویژه، استیناف خواهی کنند.

کمیسیو شکایات انتخاباتی می‌گویدکه در این مدت - در مرحلۀ استیناف طلبی - ۴۵ شکایت علیه کمیسیون ویژه ثبت شده بودند.

هم‌رسانی کنید