تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

'کمیسیون اجازه ندارد تکت‌های انتخاباتی فراقانونی را ثبت کند'

روز پنج‌شنبه، ایتلاف ملی بزرگ افغانستان اعلام کرد که در تکت انتخاباتی ریاست‌جمهوری این ایتلاف سه معاون برای رییس‌جمهو و سه معاون دیگر برای صدراعظم اجراییه در نظر گرفته شده است.

احمدضیا مسعود، یک عضو این ایتلاف گفت هرچند این چیدمان در قانون اساسی جایگاه ندارد، اما پس از آن‌‌که آنان انتخابات ریاست‌جمهوری را برنده شدند، رییس‌جمهور آینده فرمانی برای تعدیل قانون اساسی صادر خواهد کرد.

اما، اکنون نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات اجازه ندارد تکت‌های انتخاباتی را که در مغایرت با قانون استند، ثبت کند.

یوسف رشید، ریس اجراییه فیفا در این باره گفت: «اگر قرار باشد گروهی برای انتخابات در تکت انتخاباتی‌اش ریاست اجراییه داشته باشد، این کار خلاف قانون است و کمیسیون نباید برای شان تکت انتخاباتی بدهد.»

در همین حال، حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون انتخابات، تکت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شامل نامزد ریاست‌جمهوری و دو معاون او استند. یعنی تنها تکت‌های سه نفره حق نامزد شدن در انتخابات را دارند: «این افراد ریاست اجراییه بسازند و هرچه که می‌گویند، بگویند! ما کار خود را می‌کنیم و براساس قانن عمل می‌کنیم.»

از سویی هم، نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می‌گوید که هیچ‌کسی حق تعدیل را در این قانون ندارد مگر آن‌که لویه جرگه تشکیل شود و این قانون بررسی شود: «»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار شود. تا کنون، ریس جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله، محمد عمر داوودزی و حنیف اتمر برای نامزد شدن در این آماده‌گی نشان داده اند.

انتخابات ۹۸

'کمیسیون اجازه ندارد تکت‌های انتخاباتی فراقانونی را ثبت کند'

به روز پنج‌شنبه، نماینده‌گان جمعیت اسلامی حزب وحدت اسلامی و جنبش ملی در یک نشست خبری، از تکت انتخاباتی شان برای انتخابات ریاست جمهوری که متشکل از نامزد ریاست جمهوری و سه معاون او و نیز کرسی صداراعظم اجرایی با سه معاون خبر دادند.

Thumbnail

روز پنج‌شنبه، ایتلاف ملی بزرگ افغانستان اعلام کرد که در تکت انتخاباتی ریاست‌جمهوری این ایتلاف سه معاون برای رییس‌جمهو و سه معاون دیگر برای صدراعظم اجراییه در نظر گرفته شده است.

احمدضیا مسعود، یک عضو این ایتلاف گفت هرچند این چیدمان در قانون اساسی جایگاه ندارد، اما پس از آن‌‌که آنان انتخابات ریاست‌جمهوری را برنده شدند، رییس‌جمهور آینده فرمانی برای تعدیل قانون اساسی صادر خواهد کرد.

اما، اکنون نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات اجازه ندارد تکت‌های انتخاباتی را که در مغایرت با قانون استند، ثبت کند.

یوسف رشید، ریس اجراییه فیفا در این باره گفت: «اگر قرار باشد گروهی برای انتخابات در تکت انتخاباتی‌اش ریاست اجراییه داشته باشد، این کار خلاف قانون است و کمیسیون نباید برای شان تکت انتخاباتی بدهد.»

در همین حال، حفیظ الله هاشمی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون انتخابات، تکت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری شامل نامزد ریاست‌جمهوری و دو معاون او استند. یعنی تنها تکت‌های سه نفره حق نامزد شدن در انتخابات را دارند: «این افراد ریاست اجراییه بسازند و هرچه که می‌گویند، بگویند! ما کار خود را می‌کنیم و براساس قانن عمل می‌کنیم.»

از سویی هم، نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاه کابل می‌گوید که هیچ‌کسی حق تعدیل را در این قانون ندارد مگر آن‌که لویه جرگه تشکیل شود و این قانون بررسی شود: «»

به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ۳۱ ماه حمل سال آینده برگزار شود. تا کنون، ریس جمهور غنی، داکتر عبدالله عبدالله، محمد عمر داوودزی و حنیف اتمر برای نامزد شدن در این آماده‌گی نشان داده اند.

هم‌رسانی کنید