تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

۲۷ مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت سرپل بسته‌اند

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل، می‌گوید که ۲۷مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، تاهنوز به‌دلیل تهدیدهای امنیتی باز نشده‌اند.

با آن‌که یک‌هفته از آغاز مرحلۀ دوم ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها می‌گذرد، اما هنوز ۲۷مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل، بسته استند.

عزیزاحمد رسولی، تأکید می‌کند که اگر این روند ادامه یابد، بخش زیادی از باشنده‌گان سرپل از حق رأی‌شان محروم خواهند شد: «در سطح ولایت در مجموع بالاتر از ۶۲مرکز تحت تسلط مخالفین است. هفت تا نُه مرکز در تهدیدها بلند و متوسط قرار دارند.»

آقای رسولی، از فرستاده‌نشدن مواد انتخاباتی به ولسوالی بلخاب نیز نگران است: «متأسفانه مواد انتخاباتی تاهنوز به بلخاب انتقال نشده و دلیل آن‌هم خراب‌بودن وضع جوی بوده و در بعضی حالات نبود طیاره به خاطر مصروفیت‌های زیاد است.»

 اما، معصومه رمضانی، دبیر شورای ولایتی سرپل، می‌گوید که برگه‌های شناس‌نامه نیز به ولسوالی بلخاب به اندازه کافی فرستاده نشده‌است: «بعد از گذشت یک‌ونیم ماه صرف یک‌هزار فُرم ارسال شده‌اند.»

در این میان، والی سرپل ابراز امیدواری می‌کند که با راه اندازی عملیات‌های نابودسازی پناهگاه‌های طالبان، بتوانند مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان را باز کنند.

محمدظاهر وحدت، می‌گوید: «امیدوار استیم که انشاء‌الله تا زمان برگزاری انتخابات عملیات راه‌اندازی شود ما انشاء‌الله شاید بتوانیم سایت‌های بیشتری دیگری را هم آماده بسازیم برای بحث انتخابات.»

با این‌همه، بربنیاد اطلاعات دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل، تاکنون ۳۶هزار تن از واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات، ثبت‌نام کرده‌اند.

۲۷ مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت سرپل بسته‌اند

بربنیاد اطلاعات دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل، در ولسوالی سانچارک ۴مرکز، در ولسوالی صیاد ۳مرکز، در ولسوالی سوزمه‌قلعه ۳مرکز و در سرپل ۱۷مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان تاهنوز بسته‌اند.

Thumbnail

رییس دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل، می‌گوید که ۲۷مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در این ولایت، تاهنوز به‌دلیل تهدیدهای امنیتی باز نشده‌اند.

با آن‌که یک‌هفته از آغاز مرحلۀ دوم ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها می‌گذرد، اما هنوز ۲۷مرکز ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان در مرکز و ولسوالی‌های ولایت سرپل، بسته استند.

عزیزاحمد رسولی، تأکید می‌کند که اگر این روند ادامه یابد، بخش زیادی از باشنده‌گان سرپل از حق رأی‌شان محروم خواهند شد: «در سطح ولایت در مجموع بالاتر از ۶۲مرکز تحت تسلط مخالفین است. هفت تا نُه مرکز در تهدیدها بلند و متوسط قرار دارند.»

آقای رسولی، از فرستاده‌نشدن مواد انتخاباتی به ولسوالی بلخاب نیز نگران است: «متأسفانه مواد انتخاباتی تاهنوز به بلخاب انتقال نشده و دلیل آن‌هم خراب‌بودن وضع جوی بوده و در بعضی حالات نبود طیاره به خاطر مصروفیت‌های زیاد است.»

 اما، معصومه رمضانی، دبیر شورای ولایتی سرپل، می‌گوید که برگه‌های شناس‌نامه نیز به ولسوالی بلخاب به اندازه کافی فرستاده نشده‌است: «بعد از گذشت یک‌ونیم ماه صرف یک‌هزار فُرم ارسال شده‌اند.»

در این میان، والی سرپل ابراز امیدواری می‌کند که با راه اندازی عملیات‌های نابودسازی پناهگاه‌های طالبان، بتوانند مرکزهای ثبت‌نام‌های رأی‌دهنده‌گان را باز کنند.

محمدظاهر وحدت، می‌گوید: «امیدوار استیم که انشاء‌الله تا زمان برگزاری انتخابات عملیات راه‌اندازی شود ما انشاء‌الله شاید بتوانیم سایت‌های بیشتری دیگری را هم آماده بسازیم برای بحث انتخابات.»

با این‌همه، بربنیاد اطلاعات دفتر ساحه‌یی کمیسیون مستقل انتخابات سرپل، تاکنون ۳۶هزار تن از واجدان شرایط برای شرکت در انتخابات، ثبت‌نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید