تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون گزینه اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را روی میز دارد و احتمال دارد تا فردا این نتایج را اعلام کند.

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که روند انتخابات در یک حالت استثنایی قرار دارد و این کمیسیون باید در بارۀ نتایج این انتخابات تصمیم بگیرد.

در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هشدار می دهند که کمیسیون انتخابات نباید پیش از حل اختلاف ها نتایج این انتخابات را اعلام کند.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تمامی کار های فنی در بارۀ نتایج بازشماری آرا انجام یافته است و اکنون این کمیسیون در بارۀ گزینه های اعلام نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال فیصله نهایی در بارۀ اعلام نتایج به رسانه ها سخن می زند و می گوید که هر دو گزینه نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری روی میز است اما احتمال دارد که تا فردا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام  کند وجود دارد."

اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «دقیق وقتش را برایتان گفته نمی توانم که امروز اعلام میشود یا فردا اعلام می شود ولی ما نتایج ابتدایی را اعلام می کنیم.»

در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل می‌گویند که کمیسیون انتخابات نخست باید اختلاف ها بر سر در حدود سه صد هزار رایی را که به گفته آنان تقلبی شناخته شده اند، روشن سازد و پس از ان نتایج انتخابات را اعلام نماید.

همایون جریر، مسوول ناظران دسته انتخاباتی گلبدین حکمیتار، گفت: «بدون حل مشکل و بدون این که رضایت تیم های معترض را گرفته باشد، نتیجۀ  را اعلام کند کشور به بحران می رود ما به هیچ صورتی این نتیجه را قبول نمی کنیم و در برابرش می ایستیم.»

قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری به روز بیست و سوم ماه عقرب اعلام شود، اما اکنون که دونیم ناه از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، این نتایج به علت مخالفت های شماری از دسته های انتخاباتی اعلام نشده است.

احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تمامی کارهای فنی در بارۀ نتایج بازشماری آرا انجام یافته است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون گزینه اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را روی میز دارد و احتمال دارد تا فردا این نتایج را اعلام کند.

یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید که روند انتخابات در یک حالت استثنایی قرار دارد و این کمیسیون باید در بارۀ نتایج این انتخابات تصمیم بگیرد.

در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل هشدار می دهند که کمیسیون انتخابات نباید پیش از حل اختلاف ها نتایج این انتخابات را اعلام کند.

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تمامی کار های فنی در بارۀ نتایج بازشماری آرا انجام یافته است و اکنون این کمیسیون در بارۀ گزینه های اعلام نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری تصمیم خواهد گرفت.

کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال فیصله نهایی در بارۀ اعلام نتایج به رسانه ها سخن می زند و می گوید که هر دو گزینه نتایج قسمی و نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری روی میز است اما احتمال دارد که تا فردا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام  کند وجود دارد."

اورنگزیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «دقیق وقتش را برایتان گفته نمی توانم که امروز اعلام میشود یا فردا اعلام می شود ولی ما نتایج ابتدایی را اعلام می کنیم.»

در همین حال دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت الله نبیل می‌گویند که کمیسیون انتخابات نخست باید اختلاف ها بر سر در حدود سه صد هزار رایی را که به گفته آنان تقلبی شناخته شده اند، روشن سازد و پس از ان نتایج انتخابات را اعلام نماید.

همایون جریر، مسوول ناظران دسته انتخاباتی گلبدین حکمیتار، گفت: «بدون حل مشکل و بدون این که رضایت تیم های معترض را گرفته باشد، نتیجۀ  را اعلام کند کشور به بحران می رود ما به هیچ صورتی این نتیجه را قبول نمی کنیم و در برابرش می ایستیم.»

قرار بود نتایج انتخابات ریاست جمهوری به روز بیست و سوم ماه عقرب اعلام شود، اما اکنون که دونیم ناه از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، این نتایج به علت مخالفت های شماری از دسته های انتخاباتی اعلام نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره