تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

'احتمال دارد فردا نتایج نهایی انتخابات مجلس کابل اعلام شود'

کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که کارهای فنی دربارۀ نتایج نهایی انتخابات مجلس ولایت کابل پایان یافته‌اند و احتمال دارد فردا (سه‌شنبه، ۲۴ ثور) نتایج نهایی انتخابات مجلس کابل اعلام شود.

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون انتخابات، روند ثبت برگه‌های نتایج انتخابات کابل در بانک اطلاعاتی و نتیجۀ بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌ها به پایان رسیده‌اند.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کارهای تخنیکی خلاص شده‌اند. کوشش ما به این است که باقی کارها تکمیل شود. ما اعلان می‌کنیم به هیچ وجه معطل قرار نمی‌دهیم نتیجۀ انتخابات کابل را.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل و ۳۲ ولایت دیگر (به استثنای ولایت غزنی) به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشته برگزار شد. اما بدلیل تقلب گسترده و کم‌کاری کمیسیون‌های انتخاباتی نتایج نهایی کابل تاکنون که بیش از شش ماه می‌گذرد، اعلام نشده‌است.

این در حالی است که پیش از گزارش‌هایی نشر شدند که در حدود بیست درصد از برگه‌های نتایج انتخابات ولایت کابل، گم شده‌اند.

اما اکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، شمار محلاتی را که برگه‌های نتایج آن‌ها گم شده‌اند کمتر از ده در صد می‌گوید.

محمد یونس طغرا، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «محلاتی استند که مسدود بوده‌اند در ناامنی‌ها، در ولسوالی‌ها تعداد محلاتی‌که مفقود استند شاید کمتر از ده درصد باشند.»

گزارش‌هایی وجود دارند که نتایج بیش از دوصد محل رأی‌دهی بر ورق‌های عادی نوشته اند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که دربارۀ این محل‌ها تاکنون فیصله نهایی صادر نشده‌است.

در همین حال، شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و هواداران شان امروز (دوشبنه، ۲۳ ثور) در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتراضات زدند.

صدیقه بلخی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «وقتی رأی جناب رییس‌جمهور در این مملکت اختطاف می‌شود، رأی رییس اجراییه گُم می‌شود پس ما چطور بپذیریم که رأی ما در جای مانده.»

شماری از نامزدان معترض ولایت کابل، خواهان باطل شدن انتخابات این ولایت استند.

'احتمال دارد فردا نتایج نهایی انتخابات مجلس کابل اعلام شود'

در همین حال، شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و هواداران شان امروز (دوشبنه، ۲۳ ثور) در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتراضات زدند.

Thumbnail

کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که کارهای فنی دربارۀ نتایج نهایی انتخابات مجلس ولایت کابل پایان یافته‌اند و احتمال دارد فردا (سه‌شنبه، ۲۴ ثور) نتایج نهایی انتخابات مجلس کابل اعلام شود.

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون انتخابات، روند ثبت برگه‌های نتایج انتخابات کابل در بانک اطلاعاتی و نتیجۀ بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌ها به پایان رسیده‌اند.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کارهای تخنیکی خلاص شده‌اند. کوشش ما به این است که باقی کارها تکمیل شود. ما اعلان می‌کنیم به هیچ وجه معطل قرار نمی‌دهیم نتیجۀ انتخابات کابل را.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان کابل و ۳۲ ولایت دیگر (به استثنای ولایت غزنی) به تاریخ ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشته برگزار شد. اما بدلیل تقلب گسترده و کم‌کاری کمیسیون‌های انتخاباتی نتایج نهایی کابل تاکنون که بیش از شش ماه می‌گذرد، اعلام نشده‌است.

این در حالی است که پیش از گزارش‌هایی نشر شدند که در حدود بیست درصد از برگه‌های نتایج انتخابات ولایت کابل، گم شده‌اند.

اما اکنون کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، شمار محلاتی را که برگه‌های نتایج آن‌ها گم شده‌اند کمتر از ده در صد می‌گوید.

محمد یونس طغرا، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی گفت: «محلاتی استند که مسدود بوده‌اند در ناامنی‌ها، در ولسوالی‌ها تعداد محلاتی‌که مفقود استند شاید کمتر از ده درصد باشند.»

گزارش‌هایی وجود دارند که نتایج بیش از دوصد محل رأی‌دهی بر ورق‌های عادی نوشته اند، اما کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که دربارۀ این محل‌ها تاکنون فیصله نهایی صادر نشده‌است.

در همین حال، شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و هواداران شان امروز (دوشبنه، ۲۳ ثور) در نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات دست به اعتراضات زدند.

صدیقه بلخی، یکی از این نامزدان معترض گفت: «وقتی رأی جناب رییس‌جمهور در این مملکت اختطاف می‌شود، رأی رییس اجراییه گُم می‌شود پس ما چطور بپذیریم که رأی ما در جای مانده.»

شماری از نامزدان معترض ولایت کابل، خواهان باطل شدن انتخابات این ولایت استند.

هم‌رسانی کنید