تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

'احتمال دارد ۲۰درصد برگه‌های نتایج انتخابات کابل نابود شده باشند'

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که احتمال دارد ۲۰ درصد برگه‌های نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل نابود شده باشند.

دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید که این شمار از برگه‌های نتایج انتخابات مجلس ولایت کابل در دسترس نیست و به این‌صورت آرای شماری از نامزدان این ولایت تلف شده‌اند.

محمد قاسم الیاسی در این باره افزود: «شاید روزهایی‌که بازشماری کردند، احتمال دارد که ریزلت شیت‌های (برگه‌های نتایج) روز اول انتخابات را نابود ساخته باشند، شاید هم در هنگرهای کمیسیون باشد؛ مانند هنگر پنجم که مهر و لاک نبود و به ما مشکوک بود و مدار اعتبار قرار ندادیم. و شاید هم بعضی از این ریزلت شیت‌ها در داخل سیستم باشد. یعنی همزمان که درج شده، ممکن مواد آن در آنجا باشد. امروز یک مکتوب جداگانه داشتیم که این بیست درصد را در دسترس ما قرار بدهند.»

شماری از نهادهای ناظر که از روند وارد ساختن نتایج بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بخش اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات، از روند نظارت می‌کنند  شمار برگه‌‎های گم شدۀ نتایج انتخابات کابل را ۴۸۳محل می‌گویند.

محمد قیس یاسینی، نمایندۀ نهاد ناظر انتخاباتی بیان داشت: «بیست فیصد برگه‌های نتایج آرا که نیستند ما تشویش داریم که در این محل‌ها نامزدانی باشند که دراین محلات رأی خوب داشته باشند؛ اما متأسفانه که حالا نتایج نیستند و کمیسیون‌های انتخاباتی باید باهم یک‌ راه‌حل در این باره پیدا کنند.»

محمد نعیم اصغری، مسؤول بخش عملیاتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نیز افزود: «چون به ما اجازه نداده‌اند و نگفته‌اند که چرا آرا را باطل کرده‌اند. در این‌جاست که این شک را به میان می‌آورد که ممکن تصمیم‌ها تخنیکی نباشند، بل برمبنای فشارهای سیاسی باشند و یاهم بربنیاد علاقه‌مندی‌های خود کمیسیون‌ها باشد.»

اما، معاون کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می‌سپارد که این نهاد برای تأمین عدالت تلاش خواهد کرد.
سید عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «تمام اسنادی‌که نزد ما بود، ما آن را تسلیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کرده‌ایم. متأسفانه که بعضی اسنادها از مرکزها و محلات این‌جا نیامده و بعضی اسناد دیگر را نمی‌دانم که چه شده به ما هم روشن نیست.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، در بیش از ۵۰۰ مرکز رأی‌دهی در کابل در روزهای بیست وهشتم و بیست ونهم ماه میزان برگزار شد. اما با گذشت بیش از شش ماه، به علت نابه‌سامانی‌های بسیار در روزهای انتخابات هنوز هم نتایج این انتخابات اعلام نشده‌است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به علت تقلب‌های بسیار در بازرسی و تفتیش آرای انتخابات کابل، نتیجۀ این آرا را باطل اعلام کرده بود.

انتخابات ۹۸

'احتمال دارد ۲۰درصد برگه‌های نتایج انتخابات کابل نابود شده باشند'

اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که دربارۀ گم شدن برگه‌های نتایج آرای انتخابات کابل، بررسی‌ها را آغاز کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که احتمال دارد ۲۰ درصد برگه‌های نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان ولایت کابل نابود شده باشند.

دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون می‌گوید که این شمار از برگه‌های نتایج انتخابات مجلس ولایت کابل در دسترس نیست و به این‌صورت آرای شماری از نامزدان این ولایت تلف شده‌اند.

محمد قاسم الیاسی در این باره افزود: «شاید روزهایی‌که بازشماری کردند، احتمال دارد که ریزلت شیت‌های (برگه‌های نتایج) روز اول انتخابات را نابود ساخته باشند، شاید هم در هنگرهای کمیسیون باشد؛ مانند هنگر پنجم که مهر و لاک نبود و به ما مشکوک بود و مدار اعتبار قرار ندادیم. و شاید هم بعضی از این ریزلت شیت‌ها در داخل سیستم باشد. یعنی همزمان که درج شده، ممکن مواد آن در آنجا باشد. امروز یک مکتوب جداگانه داشتیم که این بیست درصد را در دسترس ما قرار بدهند.»

شماری از نهادهای ناظر که از روند وارد ساختن نتایج بررسی‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در بخش اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات، از روند نظارت می‌کنند  شمار برگه‌‎های گم شدۀ نتایج انتخابات کابل را ۴۸۳محل می‌گویند.

محمد قیس یاسینی، نمایندۀ نهاد ناظر انتخاباتی بیان داشت: «بیست فیصد برگه‌های نتایج آرا که نیستند ما تشویش داریم که در این محل‌ها نامزدانی باشند که دراین محلات رأی خوب داشته باشند؛ اما متأسفانه که حالا نتایج نیستند و کمیسیون‌های انتخاباتی باید باهم یک‌ راه‌حل در این باره پیدا کنند.»

محمد نعیم اصغری، مسؤول بخش عملیاتی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نیز افزود: «چون به ما اجازه نداده‌اند و نگفته‌اند که چرا آرا را باطل کرده‌اند. در این‌جاست که این شک را به میان می‌آورد که ممکن تصمیم‌ها تخنیکی نباشند، بل برمبنای فشارهای سیاسی باشند و یاهم بربنیاد علاقه‌مندی‌های خود کمیسیون‌ها باشد.»

اما، معاون کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می‌سپارد که این نهاد برای تأمین عدالت تلاش خواهد کرد.
سید عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «تمام اسنادی‌که نزد ما بود، ما آن را تسلیم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کرده‌ایم. متأسفانه که بعضی اسنادها از مرکزها و محلات این‌جا نیامده و بعضی اسناد دیگر را نمی‌دانم که چه شده به ما هم روشن نیست.»

انتخابات مجلس نماینده‌گان، در بیش از ۵۰۰ مرکز رأی‌دهی در کابل در روزهای بیست وهشتم و بیست ونهم ماه میزان برگزار شد. اما با گذشت بیش از شش ماه، به علت نابه‌سامانی‌های بسیار در روزهای انتخابات هنوز هم نتایج این انتخابات اعلام نشده‌است.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به علت تقلب‌های بسیار در بازرسی و تفتیش آرای انتخابات کابل، نتیجۀ این آرا را باطل اعلام کرده بود.

هم‌رسانی کنید