تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اختلاف‌ها درکمیسیون انتخابات بر سر گزینش معاون دبیرخانۀ این نهاد

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که برای استخدام معاونیت مالی و اداری دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، سه نامۀ متفاوت از سوی سه مقام این کمیسیون به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده شده‌اند.

کرسی معاونیت مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات از سال پار تاکنون از سوی عبدالاحد رشتیا، سرپرستی می‌شود.

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات به روز ششم ماه اسد سال جاری هجری خورشیدی، در یک نامۀ رسمی از کمیسیون اصلاحات اداری خواسته‌است که بست معاونیت دبیرخانۀ این نهاد را به‌گونۀ عاجل طی مراحل کند. اما عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات و نیز رییس دبیرخانۀ این کمیسیون، در نامه‌های جداگانه از این نهاد خواسته‌اند که تا پایان انتخابات طی مراحل بست معاونیت مالی و اداری دبیرخانۀ کمیسیون را معطل نماید.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، هشدار می‌دهند که اگر تنش‌ها میان اعضای کمیسیون و دیبرخانۀ این نهاد پایان نیابند، سبب ناکامی روند انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند شد.

 محمد یوسف رشید، مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت: «افشاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد در کمیسیون نشان می‌دهد که درمانده‌گی‌های در این نهاد وجود دارد و ظرفیتی که بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند وجود ندارد، راه معقول را پیدا کنند نیست. گاهی اوقات برخورد فزیکی دشنام‌ها و لت‌وکوب کارمندان صورت می‌گیرد از سوی بعضی اعضای کمیسیون. همه نشاندهندۀ این است که اینان کمیسیون را ملکیت شخصی می‌دانند نه یک ادارۀ ملی.»

نهادهای ناظر، می‌گویند که یک عضو کمیسیون انتخابات، رییس بخش فن‌آوری اطلاعاتی را لت‌وکوب کرده‌است. به گفتۀ این نهادها، دشنام دادن‌ها و بی احترامی‌ها در میان مقام‌های کمیسیون انتخابات وجود دارند.

نهادهای ناظر، تأکید دارند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای منافع شخصی بیشتر کار می‌کنند و آن‌ها به جای این‌که برای مدیریت انتخابات کار کنند می کوشند تا تنخواه و امتیازات خود شان را افزایش دهند.

نعیم ایوب زاده، مسؤول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «ما نگران استیم از قضایا آگاهی داریم. امید واریم که اینان در رقابت‌ها و پرخاش‌گری‌های شان در جنگی که جریان دارد میان دارالانشا و کمیشنران ساختار را زیرسوال نبرند و پروسه را قربانی نسازند و ما نتوانیم شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف باشیم.»

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «یک وضعیت بسیار نا به‌سامان در کمیسیون انتخابات وجود دارد. میان رهبری کمیسیون و دارالانشای کمیسیون یک فاصله بسیار جدی ایجاد شده. کاری را که دارالانشای کمیسیون می‌کند که به هیچ کسی نه پاسخ‌گو است نه هدایت گیرنده که این وضعیت صدمه بسیار جدی را می‌تواند به انتخابات وارد کند. اگر فردا به انتخابات می‌رویم اینان موقف متضاد داشته باشند همه پروسه را می‌‎تواند زیر سوال ببرد.»

این همه در حالی است که نُه روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ششم ماه میزان برگزار شود. اما شبکۀ نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات، کمیسیون انتخابات را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده نمی‌داند و می‌گوید که این انتخابات باید با بیست روز تأخیر برگزار شود.

اختلاف‌ها درکمیسیون انتخابات بر سر گزینش معاون دبیرخانۀ این نهاد

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، هشدار می‌دهند که اگر تنش‌ها میان اعضای کمیسیون و دیبرخانۀ این نهاد پایان نیابند، سبب ناکامی روند انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند شد.

Thumbnail

سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که برای استخدام معاونیت مالی و اداری دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات، سه نامۀ متفاوت از سوی سه مقام این کمیسیون به کمیسیون اصلاحات اداری فرستاده شده‌اند.

کرسی معاونیت مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات از سال پار تاکنون از سوی عبدالاحد رشتیا، سرپرستی می‌شود.

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات به روز ششم ماه اسد سال جاری هجری خورشیدی، در یک نامۀ رسمی از کمیسیون اصلاحات اداری خواسته‌است که بست معاونیت دبیرخانۀ این نهاد را به‌گونۀ عاجل طی مراحل کند. اما عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات و نیز رییس دبیرخانۀ این کمیسیون، در نامه‌های جداگانه از این نهاد خواسته‌اند که تا پایان انتخابات طی مراحل بست معاونیت مالی و اداری دبیرخانۀ کمیسیون را معطل نماید.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، هشدار می‌دهند که اگر تنش‌ها میان اعضای کمیسیون و دیبرخانۀ این نهاد پایان نیابند، سبب ناکامی روند انتخابات ریاست‌جمهوری خواهند شد.

 محمد یوسف رشید، مسؤول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت: «افشاسازی‌هایی که صورت می‌گیرد در کمیسیون نشان می‌دهد که درمانده‌گی‌های در این نهاد وجود دارد و ظرفیتی که بتواند مشکلات داخلی خود را حل کند وجود ندارد، راه معقول را پیدا کنند نیست. گاهی اوقات برخورد فزیکی دشنام‌ها و لت‌وکوب کارمندان صورت می‌گیرد از سوی بعضی اعضای کمیسیون. همه نشاندهندۀ این است که اینان کمیسیون را ملکیت شخصی می‌دانند نه یک ادارۀ ملی.»

نهادهای ناظر، می‌گویند که یک عضو کمیسیون انتخابات، رییس بخش فن‌آوری اطلاعاتی را لت‌وکوب کرده‌است. به گفتۀ این نهادها، دشنام دادن‌ها و بی احترامی‌ها در میان مقام‌های کمیسیون انتخابات وجود دارند.

نهادهای ناظر، تأکید دارند که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات برای منافع شخصی بیشتر کار می‌کنند و آن‌ها به جای این‌که برای مدیریت انتخابات کار کنند می کوشند تا تنخواه و امتیازات خود شان را افزایش دهند.

نعیم ایوب زاده، مسؤول بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «ما نگران استیم از قضایا آگاهی داریم. امید واریم که اینان در رقابت‌ها و پرخاش‌گری‌های شان در جنگی که جریان دارد میان دارالانشا و کمیشنران ساختار را زیرسوال نبرند و پروسه را قربانی نسازند و ما نتوانیم شاهد برگزاری یک انتخابات شفاف باشیم.»

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «یک وضعیت بسیار نا به‌سامان در کمیسیون انتخابات وجود دارد. میان رهبری کمیسیون و دارالانشای کمیسیون یک فاصله بسیار جدی ایجاد شده. کاری را که دارالانشای کمیسیون می‌کند که به هیچ کسی نه پاسخ‌گو است نه هدایت گیرنده که این وضعیت صدمه بسیار جدی را می‌تواند به انتخابات وارد کند. اگر فردا به انتخابات می‌رویم اینان موقف متضاد داشته باشند همه پروسه را می‌‎تواند زیر سوال ببرد.»

این همه در حالی است که نُه روز تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده‌اند. قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به روز ششم ماه میزان برگزار شود. اما شبکۀ نهادهای ناظر بر سلامت انتخابات، کمیسیون انتخابات را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آماده نمی‌داند و می‌گوید که این انتخابات باید با بیست روز تأخیر برگزار شود.

هم‌رسانی کنید