تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

ادامۀ اختلاف‌ در دستۀ انتخاباتی اتمر بر سر ایجاد کرسی نخست وزیری

مرتضی جلالی، معاون دفتر سیاسی عطا محمد نور این اختلاف‌ها را می پذیرد و می‌گوید که اختلاف‌ها بر سر ایجاد کرسی نخست وزیری است که آقای اتمر پیش از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری این کرسی را پذیرفته بود، اما اکنون از ایجاد این کرسی انکار می‌کند.

جلالی، معاون دفتر سیاسی عطامحمد نور درکابل گفت:«امیدوار هستم که اختلافات به او اندازه جدی نشود که سبب فروپاشی تیم شود، خوب اختلافات را رد کرده نمی‌توانیم ولی به او پیمانه که حریف‌های ما تبلیغ می‌کنند جدی نیست.»

اما قادر شاه، سخنگوی محمد حنیف اتمر می‌گوید که بحث روی ایجاد کرسی نخست وزیری یک بحث ملی است و اعضای این دسته انتخاباتی روی این موضوع رای‌زنی دارند و قرار است که به روز پنج شنبه دربارۀ این موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.

قادرشاه، سخنگوی دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر می‌گوید:« بحث صدرالعظم از روز اول اعلان آغاز تکت مطرح بود و ما تعریف خود را داریم و ما به مردم هم اعلام داشتیم که وقتی که ما به حکومت رسیدیم و لویه جرگه برگزار شد و لویه جرگه تصویب نمود پوست صدرالعظم را درآن صورت ما این را به اجرا خواهیم گذاشت.»

درهمین حال، منابعی می‌گویند که اختلاف‌ها میان محمد حنیف اتمر و عطا محمد نور پس از آن به میان آمدند که آقای اتمر در یک گفتگوی ویژه گفت که نخست وزیر باید با فرمان رییس جمهور تعیین و یا بر کنار شود.

فضل الرحمان اوریا، آگاه امور سیاسی می‌گوید:«مسوول تیم صلح و اعتدال نتوانست به وعده‌ها و تعهدهای که به استاد عطامحمد نور داشتند آنرا جامع عمل بپوشاند، یعنی استاد عطامحمد نور به حیث صدرالعظم با صلاحیت مطرح بودند.»

منابع می‌گویند که قرار است یونس قانونی، معاون دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر به زودی به کابل بازگردد و در باره این اختلاف‌ها با اعضای دیگر این دسته انتخاباتی رایزنی کند.

انتخابات ۹۸

ادامۀ اختلاف‌ در دستۀ انتخاباتی اتمر بر سر ایجاد کرسی نخست وزیری

منابعی می‌گویند که اختلاف‌ها میان محمد حنیف اتمر و عطا محمد نور پس از آن به میان آمدند که آقای اتمر در یک گفتگوی ویژه گفت که نخست وزیر باید با فرمان رییس جمهور تعیین و یا بر کنار شود.

Thumbnail

مرتضی جلالی، معاون دفتر سیاسی عطا محمد نور این اختلاف‌ها را می پذیرد و می‌گوید که اختلاف‌ها بر سر ایجاد کرسی نخست وزیری است که آقای اتمر پیش از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری این کرسی را پذیرفته بود، اما اکنون از ایجاد این کرسی انکار می‌کند.

جلالی، معاون دفتر سیاسی عطامحمد نور درکابل گفت:«امیدوار هستم که اختلافات به او اندازه جدی نشود که سبب فروپاشی تیم شود، خوب اختلافات را رد کرده نمی‌توانیم ولی به او پیمانه که حریف‌های ما تبلیغ می‌کنند جدی نیست.»

اما قادر شاه، سخنگوی محمد حنیف اتمر می‌گوید که بحث روی ایجاد کرسی نخست وزیری یک بحث ملی است و اعضای این دسته انتخاباتی روی این موضوع رای‌زنی دارند و قرار است که به روز پنج شنبه دربارۀ این موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.

قادرشاه، سخنگوی دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر می‌گوید:« بحث صدرالعظم از روز اول اعلان آغاز تکت مطرح بود و ما تعریف خود را داریم و ما به مردم هم اعلام داشتیم که وقتی که ما به حکومت رسیدیم و لویه جرگه برگزار شد و لویه جرگه تصویب نمود پوست صدرالعظم را درآن صورت ما این را به اجرا خواهیم گذاشت.»

درهمین حال، منابعی می‌گویند که اختلاف‌ها میان محمد حنیف اتمر و عطا محمد نور پس از آن به میان آمدند که آقای اتمر در یک گفتگوی ویژه گفت که نخست وزیر باید با فرمان رییس جمهور تعیین و یا بر کنار شود.

فضل الرحمان اوریا، آگاه امور سیاسی می‌گوید:«مسوول تیم صلح و اعتدال نتوانست به وعده‌ها و تعهدهای که به استاد عطامحمد نور داشتند آنرا جامع عمل بپوشاند، یعنی استاد عطامحمد نور به حیث صدرالعظم با صلاحیت مطرح بودند.»

منابع می‌گویند که قرار است یونس قانونی، معاون دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر به زودی به کابل بازگردد و در باره این اختلاف‌ها با اعضای دیگر این دسته انتخاباتی رایزنی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره