تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ غنی وعبدالله گردهمایی‌هایی برگزار کردند

در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی، امروز (شنبه، ۳۰سنبله) عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گردهمایی‌های انتخاباتی برگزار کردند.

عبدالله عبدالله امروز به ولایت غور رفت و در میان شماری از هوادارانش در این ولایت برنامه‌هایش را ارایه کرد.

او در سخنرانی‌اش در میان باشنده‌گان غور، از آنان خواست که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، به‌گونۀ گسترده شرکت کنند و به گفتۀ او جلو تقلب را بگیرند: «در سیمای مردم افغانستان، در چهار گوشۀ این کشور، احساس و ضرورت اقدام برای تغییر دیده می‌شود.»

او در بخش دیگر از سخنانش، کنایه‎هایی نیز به اشرف غنی حواله کرد: «.. گفت که یک دست من بسته بود به همین دلیل کار کرده نتوانستم. اکنون شما خوب هوشیار باشید که اگر دو دست این آدم باز می‌بود، چه می‌کرد در این مملکت.»

اما در کابل، در دو گردهمایی جداگانه، کوچی‌ها و شماری از باشنده‌گان ولسوالی استالف  کابل پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند.

آقای غنی، در گردهمایی در میان کوچی‌ها، به آن وعده سپرد که برای آنان مکتب و دانشگاه خواهد ساخت و نیز زمینه را برای مسکن گزینی آنان فراهم خواهد کرد: «قانون اساسی گفته‌است که به کوچی‌ها اولویت بدهید تا در یک جای درست مستقر شوند و باید برای شان زمین داده شود.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر تکرار کرد که حکومت به گفتۀ او «دوسره» را این بار نخواهد پذیرفت: «یک خدا، یک حکومت و یک رییس‌جمهور؛ حکومت دوسره قابل قبول نیست.»

امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز که در ولسوالی استالف رفته بود، برای باشنده‌گان این ولسوالی وعده سپرد که اگر این دسته انتخاباتی در انتخابات پیروز شود، به صلح با عزت و صلح سرتاسر اولویت خواهد داد: «هدف از جمع شدن امروز، نه گفتن به انحصار است، نه گفتن به خشونت است، نه گفتن به تبعیض است، نه گفتن به تعصب است...»

هم‌زمان با این محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و از حامیان تیم «ثبات و هم‌‎گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، در سخنرانی امروزش، ر‌ییس‌جمهور را متهم ساخت که در پنج سال گذشته وزیران و جنرالان هزاره را به جرم هزاره بودن خانه نشین کرده‌است: «اداره از وجود این مردم پاک شده؛ به من بگویید، یک وزیر شما کی است؟... جنرال‌های شما – ۱۲ – ۱۳ جنرال شما در وزارت دفاع و داخله تصفیه شد.»

محمد محقق نیز در این باره گفت: «یک نقطۀ سیاهی باز در این کشور ما، در همین دوره هم پدید آمد، که آن، روی کار آمدن حکومت تبعیض‌گرای اشرف غنی بود.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا شش روز دیگر در کشور برگزار شود. شانزده تن در این انتخابات نامزد استند.

انتخابات ۹۸

ادامۀ پیکارهای انتخاباتی؛ غنی وعبدالله گردهمایی‌هایی برگزار کردند

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا شش روز دیگر در کشور برگزار شود. شانزده تن در این انتخابات نامزد استند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ پیکارهای انتخاباتی، امروز (شنبه، ۳۰سنبله) عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گردهمایی‌های انتخاباتی برگزار کردند.

عبدالله عبدالله امروز به ولایت غور رفت و در میان شماری از هوادارانش در این ولایت برنامه‌هایش را ارایه کرد.

او در سخنرانی‌اش در میان باشنده‌گان غور، از آنان خواست که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، به‌گونۀ گسترده شرکت کنند و به گفتۀ او جلو تقلب را بگیرند: «در سیمای مردم افغانستان، در چهار گوشۀ این کشور، احساس و ضرورت اقدام برای تغییر دیده می‌شود.»

او در بخش دیگر از سخنانش، کنایه‎هایی نیز به اشرف غنی حواله کرد: «.. گفت که یک دست من بسته بود به همین دلیل کار کرده نتوانستم. اکنون شما خوب هوشیار باشید که اگر دو دست این آدم باز می‌بود، چه می‌کرد در این مملکت.»

اما در کابل، در دو گردهمایی جداگانه، کوچی‌ها و شماری از باشنده‌گان ولسوالی استالف  کابل پشتیبانی شان را از دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی اعلام کردند.

آقای غنی، در گردهمایی در میان کوچی‌ها، به آن وعده سپرد که برای آنان مکتب و دانشگاه خواهد ساخت و نیز زمینه را برای مسکن گزینی آنان فراهم خواهد کرد: «قانون اساسی گفته‌است که به کوچی‌ها اولویت بدهید تا در یک جای درست مستقر شوند و باید برای شان زمین داده شود.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر تکرار کرد که حکومت به گفتۀ او «دوسره» را این بار نخواهد پذیرفت: «یک خدا، یک حکومت و یک رییس‌جمهور؛ حکومت دوسره قابل قبول نیست.»

امرالله صالح، معاون نخست دستۀ انتخاباتی دولت ساز که در ولسوالی استالف رفته بود، برای باشنده‌گان این ولسوالی وعده سپرد که اگر این دسته انتخاباتی در انتخابات پیروز شود، به صلح با عزت و صلح سرتاسر اولویت خواهد داد: «هدف از جمع شدن امروز، نه گفتن به انحصار است، نه گفتن به خشونت است، نه گفتن به تبعیض است، نه گفتن به تعصب است...»

هم‌زمان با این محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و از حامیان تیم «ثبات و هم‌‎گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، در سخنرانی امروزش، ر‌ییس‌جمهور را متهم ساخت که در پنج سال گذشته وزیران و جنرالان هزاره را به جرم هزاره بودن خانه نشین کرده‌است: «اداره از وجود این مردم پاک شده؛ به من بگویید، یک وزیر شما کی است؟... جنرال‌های شما – ۱۲ – ۱۳ جنرال شما در وزارت دفاع و داخله تصفیه شد.»

محمد محقق نیز در این باره گفت: «یک نقطۀ سیاهی باز در این کشور ما، در همین دوره هم پدید آمد، که آن، روی کار آمدن حکومت تبعیض‌گرای اشرف غنی بود.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری تا شش روز دیگر در کشور برگزار شود. شانزده تن در این انتخابات نامزد استند.

هم‌رسانی کنید