تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات فهرست نخستین نامزدان ریاست‌جمهوری را اعلام کرد

کمیسیون مستقل انتخابات امروز (سه‌شنبه ۱۶دلو) فهرست نخستین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

این کمیسیون می‌گوید که در فهرست نخستین نام‌های تمامی هژده نامزد جا گرفته‌اند و کسی از آن بیرون نشده است.

در همین حال وزارت امور خارجه می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات سندهای لازم را در باره نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اختیار این وزارت قرار نداده است، تا بربنیاد آن در باره شهروندی این نامزدان از کشورهای جهان پرسیده شود.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «ما امید وار استیم با پذیرفتن ضعف‌ها، ناتوانی، کندکاری و تنبلی شان کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر اقدام به گرفتن صلاحیت نامه کتبی از نامزان و هم چنین معاونین شان در این راستا بکنند.»

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهند که اوضاع سیاسی کنونی بر فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات اثر گذاشته است.

صغرا سعادت، سخنگوی نهاد تیفا، گفت: «اوضاع سیاسی کشور به حدی مغلق و پیچیده شده که که مطمنن روی انتخابات هم تاثیر دارد و کسانی که در کمیسیون‌های انتخاباتی دارند هم‌منتظر از این استند که بلاخره نشست مسکو و پروسه صلح به کجا می‌رسد و این‌ها تعیین کننده باشد برای کسانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو پیشتاز خواهد بودند.»

اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی حذف نامزدانی را که شهروندی کشورهای دیگر را داشته باشد ندارد.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا، گفت: «اگر کمیسیون در فکر این است که بعد از اعلام نتایج ابتدایی می‌تواند تغییرات بیاورد، اشتباه می‌کند چون کمیسیون این توانایی را ندارد.»

بر بنیاد قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید شهروندی کشورهای دیگر را نداشته باشد و نیز مرتکب جرایم نشده باشد.

هژده تن به شمول رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجراییه برای انتخابات ریاست جمهوی ثبت نام کرده‌اند.

انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات فهرست نخستین نامزدان ریاست‌جمهوری را اعلام کرد

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نام‌های تمامی هژده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در فهرست نخستین جا گرفته‌اند و کسی از این فهرست حذف نشده است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات امروز (سه‌شنبه ۱۶دلو) فهرست نخستین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

این کمیسیون می‌گوید که در فهرست نخستین نام‌های تمامی هژده نامزد جا گرفته‌اند و کسی از آن بیرون نشده است.

در همین حال وزارت امور خارجه می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات سندهای لازم را در باره نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در اختیار این وزارت قرار نداده است، تا بربنیاد آن در باره شهروندی این نامزدان از کشورهای جهان پرسیده شود.

صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت: «ما امید وار استیم با پذیرفتن ضعف‌ها، ناتوانی، کندکاری و تنبلی شان کمیسیون مستقل انتخابات هر چه زودتر اقدام به گرفتن صلاحیت نامه کتبی از نامزان و هم چنین معاونین شان در این راستا بکنند.»

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهند که اوضاع سیاسی کنونی بر فعالیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات اثر گذاشته است.

صغرا سعادت، سخنگوی نهاد تیفا، گفت: «اوضاع سیاسی کشور به حدی مغلق و پیچیده شده که که مطمنن روی انتخابات هم تاثیر دارد و کسانی که در کمیسیون‌های انتخاباتی دارند هم‌منتظر از این استند که بلاخره نشست مسکو و پروسه صلح به کجا می‌رسد و این‌ها تعیین کننده باشد برای کسانی که در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو پیشتاز خواهد بودند.»

اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات توانایی حذف نامزدانی را که شهروندی کشورهای دیگر را داشته باشد ندارد.

یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد فیفا، گفت: «اگر کمیسیون در فکر این است که بعد از اعلام نتایج ابتدایی می‌تواند تغییرات بیاورد، اشتباه می‌کند چون کمیسیون این توانایی را ندارد.»

بر بنیاد قانون انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باید شهروندی کشورهای دیگر را نداشته باشد و نیز مرتکب جرایم نشده باشد.

هژده تن به شمول رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله رییس اجراییه برای انتخابات ریاست جمهوی ثبت نام کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید