تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس

در حالی‌که در حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته که نتایج نهایی این انتخابات را برای تمامی ولایت‌ها اعلام کند.

نهادهای ناظر انتخاباتی، ناتوانی مدیریتی را عامل تأخیر در اعلام نتایج می‌‎دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «موجودیت همچون روسا در نهادهای انتخاباتی یک چالش بسیار کلان است که زمان درست مدیریت نمی‌شود.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که تا پایان همین هفته نتایج رسیده‌گی به شکایت‌های پنج حوزۀ انتخاباتی برای اعلام نتایج نهایی به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «تأخیری که صورت گرفته از کم کاری نبوده بلکی از پرکاری بوده است که نه روز جمعه داشتیم و نه نوروز داشتیم و نه روز داشتیم و نه شب اما ابعاد قضیه پیچیده است.»

از سویی هم، کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که به زودی نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان را اعلام کنند تا نماینده‌گان بتوانند در جرگه مشورتی صلح شرکت کنند.

محمد عمرداوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفت: «در آن ولایاتی که نتایج نهایی اعلام شده و وکلای منتخبی که اعتبارنامه خود را اخذ کردند از کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها هم عضو لوی جرگه استند او ولایاتی که تاهنوز نتایج نهایی اعلان نشده در آن مورد بعداً تصمیم می‌گیریم.»

از سوی دیگر، حکومت نیز پس از پایان تعطیلات زمستانی شورای ملی، دروازۀ این نهاد را بسته است.

عرفان‌الله عرفان، دبیر پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «بعد از پانزده حوت امتیازات و معاشات وکلای قبلی دوره شانزدهم قطع شده در حالی که از دید من این کار در مخالفت به قانون است.»

با این همه، هنوز هم روشن نیست نتایج نهایی نُه حوزه انتخابات مجلس نماینده‌گان چه زمانی اعلام می‌شوند.

انتخابات ۹۸

انتقادها از تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس

کمیسیون شکایات، می‌گوید که تا پایان همین هفته نتایج رسیده‌گی به شکایت‌های پنج حوزۀ انتخاباتی برای اعلام نتایج نهایی به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

در حالی‌که در حدود شش ماه از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان در کشور می‌گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته که نتایج نهایی این انتخابات را برای تمامی ولایت‌ها اعلام کند.

نهادهای ناظر انتخاباتی، ناتوانی مدیریتی را عامل تأخیر در اعلام نتایج می‌‎دانند.

نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت: «موجودیت همچون روسا در نهادهای انتخاباتی یک چالش بسیار کلان است که زمان درست مدیریت نمی‌شود.»

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که تا پایان همین هفته نتایج رسیده‌گی به شکایت‌های پنج حوزۀ انتخاباتی برای اعلام نتایج نهایی به کمیسیون انتخابات فرستاده خواهد شد.

محمد قاسم الیاسی، دبیر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «تأخیری که صورت گرفته از کم کاری نبوده بلکی از پرکاری بوده است که نه روز جمعه داشتیم و نه نوروز داشتیم و نه روز داشتیم و نه شب اما ابعاد قضیه پیچیده است.»

از سویی هم، کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که به زودی نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان را اعلام کنند تا نماینده‌گان بتوانند در جرگه مشورتی صلح شرکت کنند.

محمد عمرداوودزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفت: «در آن ولایاتی که نتایج نهایی اعلام شده و وکلای منتخبی که اعتبارنامه خود را اخذ کردند از کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها هم عضو لوی جرگه استند او ولایاتی که تاهنوز نتایج نهایی اعلان نشده در آن مورد بعداً تصمیم می‌گیریم.»

از سوی دیگر، حکومت نیز پس از پایان تعطیلات زمستانی شورای ملی، دروازۀ این نهاد را بسته است.

عرفان‌الله عرفان، دبیر پیشین مجلس نماینده‌گان گفت: «بعد از پانزده حوت امتیازات و معاشات وکلای قبلی دوره شانزدهم قطع شده در حالی که از دید من این کار در مخالفت به قانون است.»

با این همه، هنوز هم روشن نیست نتایج نهایی نُه حوزه انتخابات مجلس نماینده‌گان چه زمانی اعلام می‌شوند.

هم‌رسانی کنید