تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

بدلیل تهدیدات امنیتی مواد انتخاباتی ۱۶ولایت از هوا منتقل شدند

کمیسیون مستقل انتخابات، تهدیدهای امنیتی را یکی از مشکل‌های بزرگ در برابر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند.

عبدالعزیر ابراهیمی، سخن‌گویان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به علت این تهدیدهای امنیتی، مواد انتخاباتی شانزده ولایت از راه هوا انتقال یافتند.

به گفتۀ او تاکنون مواد انتخاباتی ۲۶ولایت انتقال داده شده‌اند: «چالش‌های بزرگ فرا راه این پروسۀ ما، تهدیدها و مشکلات امنیتی است. ما امیدواراستیم نهادهای امنیتی محترم تأمین امنیت بکنند؛ تا نگرانی شهروندان افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه مرفوع شود.»

اما نهادهای امنیتی بر تأمین امنیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، تأکید می‌ورزند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «لیست آن تعداد از مراکز رأی‌دهی را که که قبلأ آن را ما همرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده بودیم و تعدادش به ۴۹۴۲ می‌رسد، که این مرکزها در ۳۴ولایت افغانستان است، این مکمل تأمین امنیت می‌شوند.»

همزمان با این، رییس‌جمهور بر برگزاری به موقف انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید می‌ورزد.

آقای غنی که امروز (جمعه، ۲۲سنبله) در یگ گردهمایی انتخاباتی در کابل سخن می‌زد، افزود که اگر انتخابات برگزار نشود، جمهوری اسلامی افغانستان در خطر است: «انتخابات ضروری است و حتمی است؛ چون جمهوریت اسلامی افغانستان هدف ما است.»

در روزهای اخیر، نبردها در ولایت‌های بغلان، کندز، فراه، بادغیس، فاریاب و چندین ولایت دیگر افزایش یافته‌اند. بدلیل این نبردها، راه کابل به طرف ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور، برای بیش از ده روز بسته بود.

انتخابات ۹۸

بدلیل تهدیدات امنیتی مواد انتخاباتی ۱۶ولایت از هوا منتقل شدند

نهادهای امنیتی بر تأمین امنیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، تأکید می‌ورزند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، تهدیدهای امنیتی را یکی از مشکل‌های بزرگ در برابر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند.

عبدالعزیر ابراهیمی، سخن‌گویان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که به علت این تهدیدهای امنیتی، مواد انتخاباتی شانزده ولایت از راه هوا انتقال یافتند.

به گفتۀ او تاکنون مواد انتخاباتی ۲۶ولایت انتقال داده شده‌اند: «چالش‌های بزرگ فرا راه این پروسۀ ما، تهدیدها و مشکلات امنیتی است. ما امیدواراستیم نهادهای امنیتی محترم تأمین امنیت بکنند؛ تا نگرانی شهروندان افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه مرفوع شود.»

اما نهادهای امنیتی بر تأمین امنیت برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، تأکید می‌ورزند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله گفت: «لیست آن تعداد از مراکز رأی‌دهی را که که قبلأ آن را ما همرای کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده بودیم و تعدادش به ۴۹۴۲ می‌رسد، که این مرکزها در ۳۴ولایت افغانستان است، این مکمل تأمین امنیت می‌شوند.»

همزمان با این، رییس‌جمهور بر برگزاری به موقف انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید می‌ورزد.

آقای غنی که امروز (جمعه، ۲۲سنبله) در یگ گردهمایی انتخاباتی در کابل سخن می‌زد، افزود که اگر انتخابات برگزار نشود، جمهوری اسلامی افغانستان در خطر است: «انتخابات ضروری است و حتمی است؛ چون جمهوریت اسلامی افغانستان هدف ما است.»

در روزهای اخیر، نبردها در ولایت‌های بغلان، کندز، فراه، بادغیس، فاریاب و چندین ولایت دیگر افزایش یافته‌اند. بدلیل این نبردها، راه کابل به طرف ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور، برای بیش از ده روز بسته بود.

هم‌رسانی کنید