تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

تأکید نامزدان بر کارگیری از فن‌آوری در ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که کار نگرفتن از فن‌آوری در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان تلاشی برای مهندسی انتخابات به سود کسانی خواهد بود که در رأس قدرت استند.

پیشتر، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده‌است که روند ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان بی کارگیری از فن‌آوری انجام خواهد شد. این کمیسیون، روز پنج‌شنبه از آغاز روند انتقال مواد برای ثبت نام رأی‌دهنده‌گان خبر داد.

اکنون نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید دارند که باید برای تأمین شفافیت انتخابات از فن‌آوری کارگرفته شود.

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «قانون همین تغییرات را آورد که بدون بایومتریک نمی‌شود... ثبت نام باید بایومتریک شود. وقتی همین تدارک را دولت نکند و انتخابات شفاف نباشد، معنی اش این است که یک استفاده جویی به نفع کسانی است که امروز در رأس قدرت قرار دارند.»

عبداللطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «این‌که ما از تکنولوژی استفاده نمی‌کنیم، از بایومتریک استفاده نمی‌کنیم، منظور این است که تقلب بکنند و مسلمأ برای ما قابل قبول نیست. و ما به عنوان یک اصل پافشاری خواهیم کرد.»

در همین حال، محمد حنیف اتمر، از دیگر نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کار نگرفتن از فن‌آوری را در این روند، تآسف بار می‌داند: «برای جلوگیری از تقلب باید کلیات تمامی پیشنهادات اصلاحات انتخاباتی را درنظر بگیریم. و ما سخت متأسف خواهد شدیم که اگر ... بایومتریک را بدون دلایل قانونی و تخنیکی از نظر بیندازند.»

در بند دوم مادۀ نزدهم قانون انتخابات آمده‌است که تمامی روندهای انتخابات به شمول روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با به‌کارگیری از فن‌آوری انجام شود.

کمیسیون مستقل انتخابات، گفته‌است که علت کار نگرفتن از فن‌آوری در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان نبود وقت و کمبود دستگاه‌های شناخت بایومتریک است و اما در روز انتخابات از فن‌آوری کار گرفته خواهد شد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی، در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، هژده تن مشمول رییس‌جمهوری غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نامزد استند.

انتخابات ۹۸

تأکید نامزدان بر کارگیری از فن‌آوری در ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان

پیشتر، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده‌است که روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان بی کارگیری از فن‌آوری انجام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گویند که کار نگرفتن از فن‌آوری در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان تلاشی برای مهندسی انتخابات به سود کسانی خواهد بود که در رأس قدرت استند.

پیشتر، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده‌است که روند ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان بی کارگیری از فن‌آوری انجام خواهد شد. این کمیسیون، روز پنج‌شنبه از آغاز روند انتقال مواد برای ثبت نام رأی‌دهنده‌گان خبر داد.

اکنون نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، تأکید دارند که باید برای تأمین شفافیت انتخابات از فن‌آوری کارگرفته شود.

نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «قانون همین تغییرات را آورد که بدون بایومتریک نمی‌شود... ثبت نام باید بایومتریک شود. وقتی همین تدارک را دولت نکند و انتخابات شفاف نباشد، معنی اش این است که یک استفاده جویی به نفع کسانی است که امروز در رأس قدرت قرار دارند.»

عبداللطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بیان داشت: «این‌که ما از تکنولوژی استفاده نمی‌کنیم، از بایومتریک استفاده نمی‌کنیم، منظور این است که تقلب بکنند و مسلمأ برای ما قابل قبول نیست. و ما به عنوان یک اصل پافشاری خواهیم کرد.»

در همین حال، محمد حنیف اتمر، از دیگر نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کار نگرفتن از فن‌آوری را در این روند، تآسف بار می‌داند: «برای جلوگیری از تقلب باید کلیات تمامی پیشنهادات اصلاحات انتخاباتی را درنظر بگیریم. و ما سخت متأسف خواهد شدیم که اگر ... بایومتریک را بدون دلایل قانونی و تخنیکی از نظر بیندازند.»

در بند دوم مادۀ نزدهم قانون انتخابات آمده‌است که تمامی روندهای انتخابات به شمول روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان با به‌کارگیری از فن‌آوری انجام شود.

کمیسیون مستقل انتخابات، گفته‌است که علت کار نگرفتن از فن‌آوری در روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان نبود وقت و کمبود دستگاه‌های شناخت بایومتریک است و اما در روز انتخابات از فن‌آوری کار گرفته خواهد شد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و مجلس نماینده‌گان ولایت غزنی، در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال، هژده تن مشمول رییس‌جمهوری غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت نامزد استند.

هم‌رسانی کنید