Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'تا دور روز دیگر دربارۀ ۳۰۰هزار رأی‌ جنجالی تصمیم گرفته می‌شود'

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که اعضای این کمیسیون دربارۀ سرنوشت ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز تفاهم کرده‌اند و تا دو روز دیگر فیصله‌های شان را در این باره همه‌گانی خواهند ساخت.

این ۳۰۰هزار رأی، شامل ۱۰۲هزار رأی استفاده شده خارج از زمان معیین در روز انتخابات، ۱۳۷هزار رأی مشکوک، آرای ۲۴۲۳محلی که اطلاعات بایومتریکی ندارند و شماری دیگر از آرای محل‌هایی که تفارت آرا در آن‌ها از یک تا پنج رأی است، می‌شود.

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (شنبه، ۱۲ دلو) به طلوع‌نیوز در این باره گفت: «در یک سلسله موارد بحث‌های ما هماهنگ بوده، قناعت داریم. به یک سلسله مواردی که باید پیش برده شود قناعت داریم، به یک سلسله موضوعاتی که باید معلوم شود که مثلأ موضوعاتی که ما فیصله می‌کنیم مبانی حقوقی و اسناد کافی برای شان وجود دارد.»

اما، منابع در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که فیصله‌های اعضای این کمیسیون دربارۀ این ۳۰۰هزار رأی، نهایی شده‌است و انتظار امضای اعضای این کمیسیون را می‌کشد.

این منابع، می‌افزایند که بر بنیاد این فیصله‌ها، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دربارۀ چگونگی باطل شدن و یا اعتبار دادن به این ۳۰۰ هزار رأی منازعه برانگیز تصمیم نمی‌گیرد و از کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ فیصله‌هایش روی این آرا وضاحت بیشتر خواهد خواست.

محمد قاسم الیاسی دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «اختلاف نظری که ما بتوایم روی یک نظر جمعی دست پیدا کنیم نیست استدلال ممکن است باشد این بخاطر روشن شدن ابعاد قضایا است.»

شماری از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که احتمال دارد فشارهای سیاسی، روی فیصله‌های کمیسیون‌های انتخاباتی اثر بگذارد.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «کمیشنران به کاندیدهایی که به آن‌ها رأی داده وابستگی دارند به همین خاطر تضاد وجود دارد و نمی‌توانند به موافقه برسند؛ چون هر کس تلاش می‌کند به نفع کاندید خود فیصله کند.»

از سویی دیگر، سرپرست سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، می‌گوید که واشنگتن برای پشتیبانی از انتخابات و روند مردم سالاری در افغانستان ۲۹ میلیون دالر پرداخته‌است.

این مقام امریکایی، می‌گوید که نتیجۀ این انتخابات، هرچه که باشد، کشورش متعهد است تا با حکومت آینده همکاری کند و این همکاری میان دو کشور پایدارتر و نیرومندتر شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، چهار ماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تاکنون نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد.

'تا دور روز دیگر دربارۀ ۳۰۰هزار رأی‌ جنجالی تصمیم گرفته می‌شود'

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، چهار ماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تاکنون نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که اعضای این کمیسیون دربارۀ سرنوشت ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیز تفاهم کرده‌اند و تا دو روز دیگر فیصله‌های شان را در این باره همه‌گانی خواهند ساخت.

این ۳۰۰هزار رأی، شامل ۱۰۲هزار رأی استفاده شده خارج از زمان معیین در روز انتخابات، ۱۳۷هزار رأی مشکوک، آرای ۲۴۲۳محلی که اطلاعات بایومتریکی ندارند و شماری دیگر از آرای محل‌هایی که تفارت آرا در آن‌ها از یک تا پنج رأی است، می‌شود.

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (شنبه، ۱۲ دلو) به طلوع‌نیوز در این باره گفت: «در یک سلسله موارد بحث‌های ما هماهنگ بوده، قناعت داریم. به یک سلسله مواردی که باید پیش برده شود قناعت داریم، به یک سلسله موضوعاتی که باید معلوم شود که مثلأ موضوعاتی که ما فیصله می‌کنیم مبانی حقوقی و اسناد کافی برای شان وجود دارد.»

اما، منابع در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند که فیصله‌های اعضای این کمیسیون دربارۀ این ۳۰۰هزار رأی، نهایی شده‌است و انتظار امضای اعضای این کمیسیون را می‌کشد.

این منابع، می‌افزایند که بر بنیاد این فیصله‌ها، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی دربارۀ چگونگی باطل شدن و یا اعتبار دادن به این ۳۰۰ هزار رأی منازعه برانگیز تصمیم نمی‌گیرد و از کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ فیصله‌هایش روی این آرا وضاحت بیشتر خواهد خواست.

محمد قاسم الیاسی دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اظهار داشت: «اختلاف نظری که ما بتوایم روی یک نظر جمعی دست پیدا کنیم نیست استدلال ممکن است باشد این بخاطر روشن شدن ابعاد قضایا است.»

شماری از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که احتمال دارد فشارهای سیاسی، روی فیصله‌های کمیسیون‌های انتخاباتی اثر بگذارد.

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «کمیشنران به کاندیدهایی که به آن‌ها رأی داده وابستگی دارند به همین خاطر تضاد وجود دارد و نمی‌توانند به موافقه برسند؛ چون هر کس تلاش می‌کند به نفع کاندید خود فیصله کند.»

از سویی دیگر، سرپرست سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل، می‌گوید که واشنگتن برای پشتیبانی از انتخابات و روند مردم سالاری در افغانستان ۲۹ میلیون دالر پرداخته‌است.

این مقام امریکایی، می‌گوید که نتیجۀ این انتخابات، هرچه که باشد، کشورش متعهد است تا با حکومت آینده همکاری کند و این همکاری میان دو کشور پایدارتر و نیرومندتر شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان، چهار ماه پیش – ششم ماه میزان – برگزار شد و تاکنون نتیجۀ نهایی آن اعلام نشده‌است و معلوم هم نیست که چه زمانی اعلام خواهد شد.

هم‌رسانی کنید