تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

تیفا: نامزدانی‌که پیش از وقت کمپاین می‌کنند از فهرست حذف شوند

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، می‌گوید که شمار کسانی که در روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان ثبت نام کرده‌اند، اندک است.

این نهاد، امروز (پنج‌شنه، ۱۳سرطان) در یک نشست خبری، یافته‌هایش را از این روند همگانی کرد. بربنیاد یافته‌های تیفا، ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات امنیتی، کمرنگ بودن برنامه‌های آگاهی عامه، عدم هماهنگی کارا و نا متوازن بودن مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان از دلایل استند که شمار اندک برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی تیفا در این باره گفت: «یک سر درگمی نه تنها برای ما بل‌که برای کمیسیون انتخابات و برای مردم افغانستان هست و هنوز هم مطمین به این نیستیم که آیا انتخابات به تاریخ شش میزان می‌تواند برگزار شود و یا خیر؟»

در مدت ۲۲ روزی‌‎که برای ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده بود، ۳۸۳ هزار تن در ۳۴ ولایت ثبت نام کرده‌اند – بیش از نُه میلیون تن پیش از این – در انتخابات مجلس نماینده‌گان – ثبت نام کرده‌ بودند.

تیفا، از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌است نام‌های نامزدانی‌ را که پیش از آغاز رسمی زمان کمپاین‌های انتخاباتی، کمپاین‌های شان را آغاز کرده‌اند، از فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون کنند.

این نهاد، هم‌چنان خواستار این شده‌است تا کمیسیون‌های انتخاباتی رابطۀ کاری شان را با حکومت تعریف کنند و به هیح‌کس اجازۀ مداخله در روند انتخابات را ندهند.

این در حالی است که روز گذشته، شماری از حقوق‌دانان سفرهای ولایتی رییس‌جمهور غنی و شماری از نامزدان دیگر را کمپاین‌های انتخباباتی عنوان کردند. 

رییس‌جمهور غنی، پش از آن‌که برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد کرد، تاکنون به هفت ولایت کشور سفر کرده‌است و پروژه‌هایی را به بهره برداری سپرده‌است - پروژه‌هایی که به گفتۀ شماری از آگاهان، پیش از این نیز به بهره برداری سپرده شده بودند.

در همین حال، کمیسیون انتخابات می‌گوید که تمامی کارهای این کمیسیون بربنیاد تقویم به پیش می‌رود.

ذبیح سادات، سخن‌گوی کمیسیون انتخابات گفت: «ما همیشه بربنیاد تقویم انتخابات پیش رفته‌ایم و از نهادهای ناظر می‌خواهیم تا بیشتر تخنیکی به موضوع ببینند و بحث کنند.»

دسته‌های انتخاباتی، نیز می‌گویند که بی‌نظمی‌ها در کار کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها را دربارۀ نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری نگران کرده‌است.

عارف کیانی، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی رحمت‌الله نبیل بیان داشت: «خوب است کمیسیون انتخابات با توجه به فرصتی که دارد، صف خودرا در برابر کاندیدان حکومت مشخص کند؛ در غیر آن، ما نمی‌توانیم شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف باشیم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود.

انتخابات ۹۸

تیفا: نامزدانی‌که پیش از وقت کمپاین می‌کنند از فهرست حذف شوند

تیفا، از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌ نام‌های نامزدانی‌ را که پیش از آغاز رسمی، کمپاین‌های شان را آغاز کرده‌اند، از فهرست بیرون کنند.

تصویر بندانگشتی

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، می‌گوید که شمار کسانی که در روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان ثبت نام کرده‌اند، اندک است.

این نهاد، امروز (پنج‌شنه، ۱۳سرطان) در یک نشست خبری، یافته‌هایش را از این روند همگانی کرد. بربنیاد یافته‌های تیفا، ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات امنیتی، کمرنگ بودن برنامه‌های آگاهی عامه، عدم هماهنگی کارا و نا متوازن بودن مرکزهای ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان از دلایل استند که شمار اندک برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی تیفا در این باره گفت: «یک سر درگمی نه تنها برای ما بل‌که برای کمیسیون انتخابات و برای مردم افغانستان هست و هنوز هم مطمین به این نیستیم که آیا انتخابات به تاریخ شش میزان می‌تواند برگزار شود و یا خیر؟»

در مدت ۲۲ روزی‌‎که برای ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده بود، ۳۸۳ هزار تن در ۳۴ ولایت ثبت نام کرده‌اند – بیش از نُه میلیون تن پیش از این – در انتخابات مجلس نماینده‌گان – ثبت نام کرده‌ بودند.

تیفا، از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌است نام‌های نامزدانی‌ را که پیش از آغاز رسمی زمان کمپاین‌های انتخاباتی، کمپاین‌های شان را آغاز کرده‌اند، از فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بیرون کنند.

این نهاد، هم‌چنان خواستار این شده‌است تا کمیسیون‌های انتخاباتی رابطۀ کاری شان را با حکومت تعریف کنند و به هیح‌کس اجازۀ مداخله در روند انتخابات را ندهند.

این در حالی است که روز گذشته، شماری از حقوق‌دانان سفرهای ولایتی رییس‌جمهور غنی و شماری از نامزدان دیگر را کمپاین‌های انتخباباتی عنوان کردند. 

رییس‌جمهور غنی، پش از آن‌که برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد کرد، تاکنون به هفت ولایت کشور سفر کرده‌است و پروژه‌هایی را به بهره برداری سپرده‌است - پروژه‌هایی که به گفتۀ شماری از آگاهان، پیش از این نیز به بهره برداری سپرده شده بودند.

در همین حال، کمیسیون انتخابات می‌گوید که تمامی کارهای این کمیسیون بربنیاد تقویم به پیش می‌رود.

ذبیح سادات، سخن‌گوی کمیسیون انتخابات گفت: «ما همیشه بربنیاد تقویم انتخابات پیش رفته‌ایم و از نهادهای ناظر می‌خواهیم تا بیشتر تخنیکی به موضوع ببینند و بحث کنند.»

دسته‌های انتخاباتی، نیز می‌گویند که بی‌نظمی‌ها در کار کمیسیون مستقل انتخابات آن‌ها را دربارۀ نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری نگران کرده‌است.

عارف کیانی، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی رحمت‌الله نبیل بیان داشت: «خوب است کمیسیون انتخابات با توجه به فرصتی که دارد، صف خودرا در برابر کاندیدان حکومت مشخص کند؛ در غیر آن، ما نمی‌توانیم شاهد برگزاری یک انتخابات سالم و شفاف باشیم.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان امسال برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره