تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبات و هم‌گرایی: جامعۀ بین‌المللی صدای «ملت» را بشنود

راه‌پیمایی یک روزۀ دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‎گرایی» و هواداران این تیم، ساعت یک و نیم پس از چاشت امروز (جمعه، ۷قوس) پایان یافت.

این دستۀ انتخاباتی، با نشر یک قطع‌نامۀ شش ماده‌یی در پایان این راه‌پیمایی، برخواست پیشین خود مبنی‌بر ابطال ۳۰۰هزار رأی «غیربایومتریک» تأکید کرده‌است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌است که بی‌درنگ این آرا را باطل اعلام کند.

در قطع‌نامۀ این تیم آمده‌است: «کمیسیون انتخابات باید فوراً ۳۰۰هزار رأی غیربایومتریک و جعلی را از دور خارج سازد و استقلالیت و بی‌طرفی‌اش را در روند انتخابات ثابت کند. در غیرآن، مسؤولیت بحران سیاسی- انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد.»

این دستۀ انتخاباتی، از جامعۀ بین‌المللی نیز خواسته‌است که صدای «ملت افغانستان» را بشنود و نگذارد افغانستان به «گذشتۀ تاریک نظام‌های غیرمردمی» برگردد.

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که این‌بار به مشارکت در نظام تن نخواهد داد.

معترضان، هشدار داده‌اند که «اگر کمیسیون انتخابات و نهادهای ذیدخل، به خواست‌ها و مطالبات مشروع و قانونی تیم ثبات و هم‌گرایی و مردم افغانستان پاسخ ندهند» آنان «از تمام گزینه‌های مشروع، صلح‌آمیز و مردمی برای به کرسی نشاندن رأی و ارادۀ واقعی مردم» کار خواهند گرفت.

جنجال اصلی که پای تیم ثبات و هم‌گرایی و هواداران این تیم را امروز به جاده‌ها کشانید، شامل ساختن ۳۰۰هزار رأی غیربایومتریک در روند بازشماری آرای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

عبدالله عبدالله، نامزد این انتخابات، ادعا دارد که کمیسیون مستقل انتخابات با شامل ساختن این آرا در روند بازشماری، کار خلاف قانون انجام داده‌است و نتیجۀ کار این کمیسیون دیگر مشروعیت ندارد.

از آغاز ازسرگیری روندبازشماری آرا در حدود ده روز پیش، هواداران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در هفت ولایت دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بسته‌اند و اجازه نمی‌دهند روند بازشماری آرا در این ولایت‌ها آغاز شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان – دو ماه پیش – برگزار شد. در این انتخابات ۱۳ تن به‌شمول عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کنونی حکومت و اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی افغانستان نامزد استند.

سقف اشتراک در این انتخابات بیش از یک و نیم میلیون تن گفته‌ شده‌است و تاکنون حتا نتیجۀ نخستین آن اعلام نشده‌است.

ثبات و هم‌گرایی: جامعۀ بین‌المللی صدای «ملت» را بشنود

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که این‌بار به مشارکت در نظام تن نخواهد داد.

تصویر بندانگشتی

راه‌پیمایی یک روزۀ دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‎گرایی» و هواداران این تیم، ساعت یک و نیم پس از چاشت امروز (جمعه، ۷قوس) پایان یافت.

این دستۀ انتخاباتی، با نشر یک قطع‌نامۀ شش ماده‌یی در پایان این راه‌پیمایی، برخواست پیشین خود مبنی‌بر ابطال ۳۰۰هزار رأی «غیربایومتریک» تأکید کرده‌است و از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته‌است که بی‌درنگ این آرا را باطل اعلام کند.

در قطع‌نامۀ این تیم آمده‌است: «کمیسیون انتخابات باید فوراً ۳۰۰هزار رأی غیربایومتریک و جعلی را از دور خارج سازد و استقلالیت و بی‌طرفی‌اش را در روند انتخابات ثابت کند. در غیرآن، مسؤولیت بحران سیاسی- انتخاباتی و پیامدهای آن، به اعضای کمیسیون انتخابات برمی‌گردد.»

این دستۀ انتخاباتی، از جامعۀ بین‌المللی نیز خواسته‌است که صدای «ملت افغانستان» را بشنود و نگذارد افغانستان به «گذشتۀ تاریک نظام‌های غیرمردمی» برگردد.

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، تأکید کرده‌است که این‌بار به مشارکت در نظام تن نخواهد داد.

معترضان، هشدار داده‌اند که «اگر کمیسیون انتخابات و نهادهای ذیدخل، به خواست‌ها و مطالبات مشروع و قانونی تیم ثبات و هم‌گرایی و مردم افغانستان پاسخ ندهند» آنان «از تمام گزینه‌های مشروع، صلح‌آمیز و مردمی برای به کرسی نشاندن رأی و ارادۀ واقعی مردم» کار خواهند گرفت.

جنجال اصلی که پای تیم ثبات و هم‌گرایی و هواداران این تیم را امروز به جاده‌ها کشانید، شامل ساختن ۳۰۰هزار رأی غیربایومتریک در روند بازشماری آرای انتخابات ریاست‌جمهوری است.

عبدالله عبدالله، نامزد این انتخابات، ادعا دارد که کمیسیون مستقل انتخابات با شامل ساختن این آرا در روند بازشماری، کار خلاف قانون انجام داده‌است و نتیجۀ کار این کمیسیون دیگر مشروعیت ندارد.

از آغاز ازسرگیری روندبازشماری آرا در حدود ده روز پیش، هواداران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در هفت ولایت دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بسته‌اند و اجازه نمی‌دهند روند بازشماری آرا در این ولایت‌ها آغاز شود.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان – دو ماه پیش – برگزار شد. در این انتخابات ۱۳ تن به‌شمول عبدالله عبدالله، رییس اجراییۀ کنونی حکومت و اشرف غنی، رییس‌جمهور کنونی افغانستان نامزد استند.

سقف اشتراک در این انتخابات بیش از یک و نیم میلیون تن گفته‌ شده‌است و تاکنون حتا نتیجۀ نخستین آن اعلام نشده‌است.

هم‌رسانی کنید