Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبات و هم‌گرایی: نتیجۀ نخستین انتخابات برآمده از آرای تقلبی است

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله در واکنش به اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که این نتایج برآمده از آرای تقلبی است.

این دستۀ انتخابات، در اعلامیه‌یی که نشر کرده، کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از اشرف غنی متهم ساخته‌است و گفته‌‎است که کمیسیون بی آن‌که آرای پاک را از ناپاک جدا کند، نتایج نخستین را اعلام کرده‌است.

ثبات و هم‌گرایی، تأکید کرده‌است که انتظار دارد تا کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به شکایت‌های آنان به‌گونۀ قانونی رسیده گی کند.

این دستۀ انتخاباتی به هوادارانش اطمینان داده‌است که از آرای پاک شان به تمام توان دفاع می‌کند. اما، کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه جانبداری را از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رد کرده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۱جدی) نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

بربنیاد این نتایج، محمد اشرف غنی با بدست آوردن ۹۲۳۸۶۸ رأی ۵۰.۶۸ درصد آرا را بدست آورده‌است.

عبدالله عبدالله، نامزد دیگر این انتخابات، ۷۲۰۹۹۰ رأی را به خود اختصاص داده‌است که ۳۹.۵۲درصد کل آرا می‌شود.

ثبات و هم‌گرایی: نتیجۀ نخستین انتخابات برآمده از آرای تقلبی است

بربنیاد این نتایج، محمد اشرف غنی با بدست آوردن ۹۲۳۸۶۸ رأی ۵۰.۶۸ درصد آرا را بدست آورده‌است.

تصویر بندانگشتی

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله در واکنش به اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که این نتایج برآمده از آرای تقلبی است.

این دستۀ انتخابات، در اعلامیه‌یی که نشر کرده، کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از اشرف غنی متهم ساخته‌است و گفته‌‎است که کمیسیون بی آن‌که آرای پاک را از ناپاک جدا کند، نتایج نخستین را اعلام کرده‌است.

ثبات و هم‌گرایی، تأکید کرده‌است که انتظار دارد تا کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی به شکایت‌های آنان به‌گونۀ قانونی رسیده گی کند.

این دستۀ انتخاباتی به هوادارانش اطمینان داده‌است که از آرای پاک شان به تمام توان دفاع می‌کند. اما، کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه جانبداری را از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رد کرده‌است.

کمیسیون مستقل انتخابات، پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۱جدی) نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

بربنیاد این نتایج، محمد اشرف غنی با بدست آوردن ۹۲۳۸۶۸ رأی ۵۰.۶۸ درصد آرا را بدست آورده‌است.

عبدالله عبدالله، نامزد دیگر این انتخابات، ۷۲۰۹۹۰ رأی را به خود اختصاص داده‌است که ۳۹.۵۲درصد کل آرا می‌شود.

هم‌رسانی کنید