تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

حکمتیار از تلاش‌ها برای ادغام چندین دستۀ انتخاباتی خبر داد

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان این انتخابات می‌گوید که تلاش‌هایی جریان دارد تا چندین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک دستۀ واحد انتخاباتی «نیرومند» را تشکیل دهند.

آقای حکمتیار می‌‎گوید که برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بی هدف خود شان نامزد کرده‌اند و بهتر است این نامزدان با دسته‌های دیگر انتخاباتی که به گفتۀ او «نیرومند» استند بپیوندند.

حکمتیار در این باره افزود: «کارهای جدی برای یکجا شدن چندین دستۀ انتخاباتی جریان دارد تا یک دسته انتخاباتی واحد ایجاد شود...برخی از دسته‌های انتخاباتی بیهوده نامزد شده‌اند؛ آن‌ها هم خودرا می‌شرمانند، هم روند انتخابات را.»

هژده تن به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت، خودشان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، نامزد کرده‌اند.

آقای حکمتیار اما واضح نمی‌سازد که کدام نامزدان از نامزدی منصرف خواهند شد. اما دستۀ انتخاتی محمد حنیف اتمر می‌گوید که این دستۀ انتخاباتی می‌کوشند تا چندین دستۀ انتخاباتی را با خود شان یکجا سازد.

قادرشاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در این باره گفت: «ما تلاش‌ها را آغاز کردیم تا بتوانیم به‌زودی برخی از دسته‌های انتخاباتی را با خود منسجم سازیم و با دستۀ انتخاباتی ما بپیوندند.»

از سویی هم، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی هشدار می‌دهد که اگر خواست‌های این حزب دربارۀ چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پذیرفته نشوند، این حزب دربارۀ انتخابات تصمیم خواهد گرفت.

شماری از آگاهان در کشور می‌گویند که ادغام دسته‌های انتخاباتی برای کاهش هزینۀ برگزاری انتخابات مؤثر است.

عارفه پیکار، استاد دانشگاه گفت: «یکجا شدن دسته‌های انتخاباتی، می‌تواند در تشکیل یک تیم قدرت‌مند، که حداقل بتواند از برنامه‌های واحد برای مردم افغانستان خبر بدهد و مردم افغانستان را به نفع یک تیم واحد منسجم بکند، باعث کاهش هزینه انتخابات [خواهد شد] و می‌تواند انتخابات را برای شهروندان کشور آسان‌تر بکند.»

انتخابات ۹۸

حکمتیار از تلاش‌ها برای ادغام چندین دستۀ انتخاباتی خبر داد

هژده تن به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه برای انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، نامزد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان این انتخابات می‌گوید که تلاش‌هایی جریان دارد تا چندین نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک دستۀ واحد انتخاباتی «نیرومند» را تشکیل دهند.

آقای حکمتیار می‌‎گوید که برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بی هدف خود شان نامزد کرده‌اند و بهتر است این نامزدان با دسته‌های دیگر انتخاباتی که به گفتۀ او «نیرومند» استند بپیوندند.

حکمتیار در این باره افزود: «کارهای جدی برای یکجا شدن چندین دستۀ انتخاباتی جریان دارد تا یک دسته انتخاباتی واحد ایجاد شود...برخی از دسته‌های انتخاباتی بیهوده نامزد شده‌اند؛ آن‌ها هم خودرا می‌شرمانند، هم روند انتخابات را.»

هژده تن به‌شمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت، خودشان را برای انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، نامزد کرده‌اند.

آقای حکمتیار اما واضح نمی‌سازد که کدام نامزدان از نامزدی منصرف خواهند شد. اما دستۀ انتخاتی محمد حنیف اتمر می‌گوید که این دستۀ انتخاباتی می‌کوشند تا چندین دستۀ انتخاباتی را با خود شان یکجا سازد.

قادرشاه، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در این باره گفت: «ما تلاش‌ها را آغاز کردیم تا بتوانیم به‌زودی برخی از دسته‌های انتخاباتی را با خود منسجم سازیم و با دستۀ انتخاباتی ما بپیوندند.»

از سویی هم، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی هشدار می‌دهد که اگر خواست‌های این حزب دربارۀ چگونگی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پذیرفته نشوند، این حزب دربارۀ انتخابات تصمیم خواهد گرفت.

شماری از آگاهان در کشور می‌گویند که ادغام دسته‌های انتخاباتی برای کاهش هزینۀ برگزاری انتخابات مؤثر است.

عارفه پیکار، استاد دانشگاه گفت: «یکجا شدن دسته‌های انتخاباتی، می‌تواند در تشکیل یک تیم قدرت‌مند، که حداقل بتواند از برنامه‌های واحد برای مردم افغانستان خبر بدهد و مردم افغانستان را به نفع یک تیم واحد منسجم بکند، باعث کاهش هزینه انتخابات [خواهد شد] و می‌تواند انتخابات را برای شهروندان کشور آسان‌تر بکند.»

هم‌رسانی کنید