تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیار خواهان به دادگاه کشانیدن "تقلب کاران" در انتخابات است

حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور خواهان به دادگاه کشانیدن تقلب کاران در انتخابات ریاست جمهوری است و می گوید که خارجیان باید در این پروسه دخالت نه کند.

آقای حکمتیار در یک نشست خبری درکابل هشدار می دهد که نتیجه انتخابات با آرای تقلبی، کشور را به بحران خواهد برد و پیامد های ناگوار آن به دوش اعضای کمیسیون وپشتیبانان آنان خواهد بود.

او‌گفت: " آخرین میخ به تابوت دیموکراسی کوبیده خواهد شد، پس از این افغان ها از نام دیموکراسی و انتخابات شدیدآ متنفر خواهند بود. تاسال های متمادی کسی جرئت نه خواهد کرد نام انتخابات را به زبان بیاورد، از دیموکراسی یاد آور شود."

او همچنان نیروهای خارجی را در انتخابات ریاست جمهوری به دخالت متهم می کند و می گویند که باید یک هیآت با صلاحیت و مستقل ازحکومت برای بررسی تقلب ها و به عدالت سپردن تمامی کسانی که درانتخابات تقلب کرده اند، ایجاد شود.

به باور آقای حکمتیار؛ رییس جمهوری که در نتیجه آرای تقلبی برگزیده شود یک رییس جمهورکودتایی خواهد بود.

حکمتیار می افزاید که از رای مردم به هر قیمت دفاع خواهد کرد و از همین رو با عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال رای زنی است و هر دو نامزد می کوشند راهی را برای جلوگیری از نتایج آرای تقلبی دریابند.

او گفت: "در مورد این صحبت می کنیم که ما چطور می توانیم وضعیت به را راه درست سوق کنیم، جلوگیری از بحران کنیم، و این که راهی تقلب و اعلان نتایج تقلبی را بگیریم، در این مورد ما صحبت می کنیم."

در همین حال اورنگزیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می گوید: " جدیت ما این که بتوانیم هر چه زود تر این پروسه را تکمیل کنیم، و این پروسه مربوط مردم است و مردم منتطر اعلام نتایج است و ما باید به خواست آنان جواب مثبت بدهیم."

آقای حکمتیار خواهان به دادگاه کشانیدن اعضای شرکت درملوگ است که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری برای دسته انتخاباتی حاکم کار کرده اند، او همچنان تقلب کاران را درانتخابات خاینان ملی خطاب می کند.

آقای حکمتیار همچنان بر جدا سازی آرای سفید و سیاه تاکید می ورزد و می‌گوید که از میان دونیم(۲.۵) میلیون آرای ریخته شده درانتخابات، یک اعشاریه دو(۱.۲)میلیون آرا به هدف تقلب گسترده به سود تیم حاکم به کار برده شده اند.

او می خواهد که ۳۰۰ هزار رای مورد منازعه نیز باید غیر معتبر شناخته شوند.

حکمتیار خواهان به دادگاه کشانیدن "تقلب کاران" در انتخابات است

حکمتیار هشدار می دهد که اگر کمیسیون بدون در نظرداشت خواست‌های نامزدان نتایج انتخابات را اعلام کند،مسوولیت پیامدهای ناگوار آن به دوش اعضای کمیسیون و پشتیبانان آنان خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست جمهوری کشور خواهان به دادگاه کشانیدن تقلب کاران در انتخابات ریاست جمهوری است و می گوید که خارجیان باید در این پروسه دخالت نه کند.

آقای حکمتیار در یک نشست خبری درکابل هشدار می دهد که نتیجه انتخابات با آرای تقلبی، کشور را به بحران خواهد برد و پیامد های ناگوار آن به دوش اعضای کمیسیون وپشتیبانان آنان خواهد بود.

او‌گفت: " آخرین میخ به تابوت دیموکراسی کوبیده خواهد شد، پس از این افغان ها از نام دیموکراسی و انتخابات شدیدآ متنفر خواهند بود. تاسال های متمادی کسی جرئت نه خواهد کرد نام انتخابات را به زبان بیاورد، از دیموکراسی یاد آور شود."

او همچنان نیروهای خارجی را در انتخابات ریاست جمهوری به دخالت متهم می کند و می گویند که باید یک هیآت با صلاحیت و مستقل ازحکومت برای بررسی تقلب ها و به عدالت سپردن تمامی کسانی که درانتخابات تقلب کرده اند، ایجاد شود.

به باور آقای حکمتیار؛ رییس جمهوری که در نتیجه آرای تقلبی برگزیده شود یک رییس جمهورکودتایی خواهد بود.

حکمتیار می افزاید که از رای مردم به هر قیمت دفاع خواهد کرد و از همین رو با عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حال رای زنی است و هر دو نامزد می کوشند راهی را برای جلوگیری از نتایج آرای تقلبی دریابند.

او گفت: "در مورد این صحبت می کنیم که ما چطور می توانیم وضعیت به را راه درست سوق کنیم، جلوگیری از بحران کنیم، و این که راهی تقلب و اعلان نتایج تقلبی را بگیریم، در این مورد ما صحبت می کنیم."

در همین حال اورنگزیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در این باره می گوید: " جدیت ما این که بتوانیم هر چه زود تر این پروسه را تکمیل کنیم، و این پروسه مربوط مردم است و مردم منتطر اعلام نتایج است و ما باید به خواست آنان جواب مثبت بدهیم."

آقای حکمتیار خواهان به دادگاه کشانیدن اعضای شرکت درملوگ است که به گفته او در انتخابات ریاست جمهوری برای دسته انتخاباتی حاکم کار کرده اند، او همچنان تقلب کاران را درانتخابات خاینان ملی خطاب می کند.

آقای حکمتیار همچنان بر جدا سازی آرای سفید و سیاه تاکید می ورزد و می‌گوید که از میان دونیم(۲.۵) میلیون آرای ریخته شده درانتخابات، یک اعشاریه دو(۱.۲)میلیون آرا به هدف تقلب گسترده به سود تیم حاکم به کار برده شده اند.

او می خواهد که ۳۰۰ هزار رای مورد منازعه نیز باید غیر معتبر شناخته شوند.

هم‌رسانی کنید