تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکمتیار: ۴۴ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری تقلبی است

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز دوشنبه (۲۰ عقرب) در یک نشست خبری در کابل، گفت که ۴۴ درصد آرای ریخته شده درصندوق‌های انتخابات ریاست‌‎جمهوری، تقلبی است.

او افزود که با جداسازی ۱.۲ میلیون آرا از مجموع آرای پاک، درصدی آرای تقلبی به ۴۴ درصد خواهد رسید.

او گفت که اکنون جنجال اصلی بر سر ۳۰۰ هزار رأی است که از دیدگاۀ تمامی نامزدان به غیر از اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، غیر معتبر است، اما دستۀ انتخاباتی آقای غنی آن را "معتبر می‎خواند زیرا به سود او درصندوق‌ها به‌گونۀ غیرقانونی ریخته شده‌است."

به گفتۀ او، بیش این ۳۰۰ هزار رای یک شب پیش از انتخابات و یا پس از پایان زمان قانونی روز رأی دهی، در صندوق‌ها ریخته شده‌اند.

حکمتیار پیشنهاد می‌کند تا یک هیئت معتبر به مشورۀ نامزدان تعیین شود تا جرایم انتخاباتی، بررسی وعاملان آن به کیفر برسند زیرا به گفتۀ او سارنوالی ودادگاۀ عالی نمی‌‎توانند این کار را بکنند.

به گفتۀ حکمتیار، با آن که کمیسیون وعده کرده بود که درجریان دو روز نتایج آرا را، اعلام خواهد کرد، اما با گذشت ۴۰ روز از این کار، عاجز است.

گلبدین حکمتیار مخالف باز شماری ۲۴۳۲ محل است زیرا به گفتۀ او وسایل بایومتریکی این بخش‌ها و وسایل ضروری انتخاباتی دیگر آن، ناپدید شده‌است و باید دراین بخش‎ها، انتخابات از سربرگزار شود.

حکمتیار: ۴۴ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری تقلبی است

آقای حکمتیار می‌گوید که ازمیان ۲.۷ میلیون رأی، ۱.۲ میلیون آرای تقلبی وغیرمعتبر اند و تنها ۱.۵ میلیون رأی، معتبر است.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری روز دوشنبه (۲۰ عقرب) در یک نشست خبری در کابل، گفت که ۴۴ درصد آرای ریخته شده درصندوق‌های انتخابات ریاست‌‎جمهوری، تقلبی است.

او افزود که با جداسازی ۱.۲ میلیون آرا از مجموع آرای پاک، درصدی آرای تقلبی به ۴۴ درصد خواهد رسید.

او گفت که اکنون جنجال اصلی بر سر ۳۰۰ هزار رأی است که از دیدگاۀ تمامی نامزدان به غیر از اشرف غنی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، غیر معتبر است، اما دستۀ انتخاباتی آقای غنی آن را "معتبر می‎خواند زیرا به سود او درصندوق‌ها به‌گونۀ غیرقانونی ریخته شده‌است."

به گفتۀ او، بیش این ۳۰۰ هزار رای یک شب پیش از انتخابات و یا پس از پایان زمان قانونی روز رأی دهی، در صندوق‌ها ریخته شده‌اند.

حکمتیار پیشنهاد می‌کند تا یک هیئت معتبر به مشورۀ نامزدان تعیین شود تا جرایم انتخاباتی، بررسی وعاملان آن به کیفر برسند زیرا به گفتۀ او سارنوالی ودادگاۀ عالی نمی‌‎توانند این کار را بکنند.

به گفتۀ حکمتیار، با آن که کمیسیون وعده کرده بود که درجریان دو روز نتایج آرا را، اعلام خواهد کرد، اما با گذشت ۴۰ روز از این کار، عاجز است.

گلبدین حکمتیار مخالف باز شماری ۲۴۳۲ محل است زیرا به گفتۀ او وسایل بایومتریکی این بخش‌ها و وسایل ضروری انتخاباتی دیگر آن، ناپدید شده‌است و باید دراین بخش‎ها، انتخابات از سربرگزار شود.

هم‌رسانی کنید