Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دسته‌بندی شکایت‌های انتخاباتی؛ ۱۶ نوع شکایت ثبت شده‌اند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که روند دسته‌بندی ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت ثبت شده‌ در این نهاد که مربوط تمامی ولایت‌ها می‌شود، آغاز شده‌است.

مسؤولان این نهاد، می‌افزایند که بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین، در حدود شانزده گونه شکایت، به‌شمول افزایش یا کاهش آرا به سود یک نامزد و جانب‌داری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روند بازشماری آرا، ثبت شده‌اند.

نوع شکایت‌ها

-  تفاوت شمار آرای بایومتریک شده با برگۀ نتایج

- افزایش آرا به سود  یک نامزد

-  کاهش آرا به زیان یک نامزد

- انتقال آرای یک نامزد به نامزد دیگر

- کاربرد رای پیش از وقت

- کاربرد رای پس از وقت

- آرای بی بایومتریک

- ابطال محل های رای دهی بی هیچ علت

- ناپدید شدن برگه های نتایج

-  تغییر در برگه نتایج پس از باز شماری آرا

- آرای مشکوک

-  شکایت از کارکرد دستگاه های شناخت بایومتریک

- شکایت در برابر شکایت غیر موجه

- جانب داری کارمندان کمیسیون انتخابات

- شمارش آرا درغیاب ناظران

- تقلب در روند بازشماری

بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین، ننگرهار با ۲۳۲۱ شکایت، بیشترین شکایت‌ها را دارد. پس از آن، کابل با ۲۳۰۰ شکایت و کندهار با دوهزار شکایت در جایگاه دوم و سوم جا گرفته‌اند.

اما، جوزجان با چهار شکایت، کمترین شکایت‌ها را دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.

قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «همکاران ما در بخش ثبت با مشکلاتی روبه‌رو بودند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که زمان برای بررسی شکایت‌ها در شماری از ولایت‌هایی که سطح شکایت‌ها در آن‌ها بلند استند، پانزده روز تعیین شده که پنج روز از آن نیز گذشته‌است، بررسی شکایت‌ها در ده روز ممکن نخواهد بود.

نهادهای ناظر، تأکید دارند که باید شکایت‌ها به‌گونۀ درست و با دقت بررسی شوند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کوشش کنند که حدالامکان به نقض قانون متوصل نشوند و کارهای شان را انجام بدهند.»

داوود علی نجفی، رییس پشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «اگر به یک تعداد کمی از این شکایت‌ها وارد باشد، سر نتایج انتخابات بسیار تأثیر دارد، ولی اگر این نهاد به وظایفش عمل نکند، دو پیامد دارد؛ یکی این‌که کشور را به یک بحرانی می‌برد که کسی جمع کرده نمی‌‎تواند و دوم آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی خواهد کوبید.»

بربنیاد قانون، کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پانزد روز فرصت دارند که شکایت‌های ثبت شده را بررسی کنند.

روند ثبت شکایت‌ها در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، یک روز پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز دوشنبه (۲جدی) آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت. پس از آن، به روز (پنج‌شنبه، ۵جدی) روند بررسی این شکایت‌ها آغاز شد.

دسته‌بندی شکایت‌های انتخاباتی؛ ۱۶ نوع شکایت ثبت شده‌اند

بربنیاد قانون، کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پانزد روز فرصت دارند که شکایت‌های ثبت شده را بررسی کنند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که روند دسته‌بندی ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت ثبت شده‌ در این نهاد که مربوط تمامی ولایت‌ها می‌شود، آغاز شده‌است.

مسؤولان این نهاد، می‌افزایند که بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین، در حدود شانزده گونه شکایت، به‌شمول افزایش یا کاهش آرا به سود یک نامزد و جانب‌داری کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در روند بازشماری آرا، ثبت شده‌اند.

نوع شکایت‌ها

-  تفاوت شمار آرای بایومتریک شده با برگۀ نتایج

- افزایش آرا به سود  یک نامزد

-  کاهش آرا به زیان یک نامزد

- انتقال آرای یک نامزد به نامزد دیگر

- کاربرد رای پیش از وقت

- کاربرد رای پس از وقت

- آرای بی بایومتریک

- ابطال محل های رای دهی بی هیچ علت

- ناپدید شدن برگه های نتایج

-  تغییر در برگه نتایج پس از باز شماری آرا

- آرای مشکوک

-  شکایت از کارکرد دستگاه های شناخت بایومتریک

- شکایت در برابر شکایت غیر موجه

- جانب داری کارمندان کمیسیون انتخابات

- شمارش آرا درغیاب ناظران

- تقلب در روند بازشماری

بربنیاد دسته‌بندی‌های نخستین، ننگرهار با ۲۳۲۱ شکایت، بیشترین شکایت‌ها را دارد. پس از آن، کابل با ۲۳۰۰ شکایت و کندهار با دوهزار شکایت در جایگاه دوم و سوم جا گرفته‌اند.

اما، جوزجان با چهار شکایت، کمترین شکایت‌ها را دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.

قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره گفت: «همکاران ما در بخش ثبت با مشکلاتی روبه‌رو بودند.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که زمان برای بررسی شکایت‌ها در شماری از ولایت‌هایی که سطح شکایت‌ها در آن‌ها بلند استند، پانزده روز تعیین شده که پنج روز از آن نیز گذشته‌است، بررسی شکایت‌ها در ده روز ممکن نخواهد بود.

نهادهای ناظر، تأکید دارند که باید شکایت‌ها به‌گونۀ درست و با دقت بررسی شوند.

یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی کوشش کنند که حدالامکان به نقض قانون متوصل نشوند و کارهای شان را انجام بدهند.»

داوود علی نجفی، رییس پشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «اگر به یک تعداد کمی از این شکایت‌ها وارد باشد، سر نتایج انتخابات بسیار تأثیر دارد، ولی اگر این نهاد به وظایفش عمل نکند، دو پیامد دارد؛ یکی این‌که کشور را به یک بحرانی می‌برد که کسی جمع کرده نمی‌‎تواند و دوم آخرین میخ را بر تابوت دموکراسی خواهد کوبید.»

بربنیاد قانون، کمیسیون‌های ولایتی رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پانزد روز فرصت دارند که شکایت‌های ثبت شده را بررسی کنند.

روند ثبت شکایت‌ها در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، یک روز پس از اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز دوشنبه (۲جدی) آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت. پس از آن، به روز (پنج‌شنبه، ۵جدی) روند بررسی این شکایت‌ها آغاز شد.

هم‌رسانی کنید