تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دسته انتخاباتی عبدالله نشست کمیسیون انتخابات را بی‌نتیجه می‌داند

دسته انتخاباتی داکترعبدالله عبدالله نشست روز یکشنبه کمیسیون مستقل انتخابات را یک نشست سیاسی خواند و گفت که روند انتخابات برهم خورده است و اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی بر نگردد اوضاع را پیچیده تر خواهد ساخت.

این تیم انتخاباتی نشست روز یکشنبه کمیسیون انتخابات را یک نشست سیاسی و بی‌نتیجه خواند و ادعا کرد که کمیسیون با تیم‌های که نظر مخالف داشتند برخورد سیاسی کرد نه قانونی.
 
فضل احمد معنوی، مسوول ناظران دسته انتخاباتی عبدالله، گفت: «اگر کسی صدا را نشنید و آمد به اساس تقلب کدام تصمیم را گرفت،  معلوم است که مردم در برابر شان می ایستد.»
 
در همین حال، شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات می‌کوشد که در حدود ۳۰۰ هزار رایی را که از سوی این دسته‌های انتخاباتی تقلبی شناخته شده اند، با اعتبار نگه دارد.

از سوی دیگر، نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نشست بررسی مشکلات با دسته های انتخاباتی را به گونه درست مدیریت نتوانست.

یوسف رشید، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، گفت: «کمیسیون در فارمت خود بدبختانه که بسیار دقیق نبود، برای معترضین فرصت بسیار برابر نشد که گپ‌های خود را بگویند و کمیسیون هم نتوانست بر بنیاد قانون جواب بدهد.»

اما کمیسیون انتخابات بار دیگر از تلاش‌ها برای حل مشکلات این کمیسیون با دسته‌های انتخاباتی مخالف سخن گفت.

میرزا محمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت: «تلاش است که دروازه‌های هفت ولایت هم باز شوند و اگر نتیجه نداد در بارۀ نتایج ابتدایی کمیسیون تصمیم خواهد گرفت.»

کمیسیون مستقل انتخابات بیش از هشت هزار محل رأی دهی را در ۲۷ ولایت بازشماری کرده است، اما شماری از دسته‌های انتخاباتی در حدود ۳۰۰ هزار رأی را تقلبی می‌دانند و در مخالفت با این بازشماری در هفت ولایت مانع بازشماری آرا شده اند.

دسته انتخاباتی عبدالله نشست کمیسیون انتخابات را بی‌نتیجه می‌داند

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نشست روز یکشنبه کمیسیون انتخابات را یک نشست سیاسی و بی‌نتیجه می‌داند.

تصویر بندانگشتی

دسته انتخاباتی داکترعبدالله عبدالله نشست روز یکشنبه کمیسیون مستقل انتخابات را یک نشست سیاسی خواند و گفت که روند انتخابات برهم خورده است و اگر کمیسیون انتخابات به مسیر قانونی بر نگردد اوضاع را پیچیده تر خواهد ساخت.

این تیم انتخاباتی نشست روز یکشنبه کمیسیون انتخابات را یک نشست سیاسی و بی‌نتیجه خواند و ادعا کرد که کمیسیون با تیم‌های که نظر مخالف داشتند برخورد سیاسی کرد نه قانونی.
 
فضل احمد معنوی، مسوول ناظران دسته انتخاباتی عبدالله، گفت: «اگر کسی صدا را نشنید و آمد به اساس تقلب کدام تصمیم را گرفت،  معلوم است که مردم در برابر شان می ایستد.»
 
در همین حال، شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات می‌کوشد که در حدود ۳۰۰ هزار رایی را که از سوی این دسته‌های انتخاباتی تقلبی شناخته شده اند، با اعتبار نگه دارد.

از سوی دیگر، نهادهای ناظر می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نشست بررسی مشکلات با دسته های انتخاباتی را به گونه درست مدیریت نتوانست.

یوسف رشید، مسوول بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، گفت: «کمیسیون در فارمت خود بدبختانه که بسیار دقیق نبود، برای معترضین فرصت بسیار برابر نشد که گپ‌های خود را بگویند و کمیسیون هم نتوانست بر بنیاد قانون جواب بدهد.»

اما کمیسیون انتخابات بار دیگر از تلاش‌ها برای حل مشکلات این کمیسیون با دسته‌های انتخاباتی مخالف سخن گفت.

میرزا محمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون انتخابات، گفت: «تلاش است که دروازه‌های هفت ولایت هم باز شوند و اگر نتیجه نداد در بارۀ نتایج ابتدایی کمیسیون تصمیم خواهد گرفت.»

کمیسیون مستقل انتخابات بیش از هشت هزار محل رأی دهی را در ۲۷ ولایت بازشماری کرده است، اما شماری از دسته‌های انتخاباتی در حدود ۳۰۰ هزار رأی را تقلبی می‌دانند و در مخالفت با این بازشماری در هفت ولایت مانع بازشماری آرا شده اند.

هم‌رسانی کنید