تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایت‌ها به تأخیر افتاد

روند انتقال مواد انتخاباتی که قرار بود امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) آغاز شود، ازبهر مشکلات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک به تآخیر افتاد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت «درملوگ» که فراهم کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، به این مشکل رسیده‌گی کرده‌است، اما نیاز است که نرم‌افزار جدید از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی تأیید شود.

بربنیاد قانون، دستگاه‌های شناخت بایومتریک، باید دو انگشت و نیز عکس تکرار شدۀ رأی‌دهنده را شناسایی کنند که این‌کار با دستگاه‌های موجود، ممکن نیست.

محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «دستگاه‌های بایومتریکی که به ولایات می‌رود، آن‌‎ها را تک تک ببینیم، چک کنیم که آیا شصت (نشان انگشت) تکراری و عکس تکراری را غلط  نشان می‌دهد یا نه. اگر چنین نشود، شاید که عملیات انتقالات ما به تأخیر بیافتد الی تصحیح این مسله.»

آقای عبدالله، می‌افزاید که روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایت‌ها هنگامی آغاز می‌شود که نهادهای ملی و بین‌المللی کار نرم‌افزار جدید را تأیید کنند، اما که این نهادها هنوز مشخص نیستند: «در قسمت مرجع با اعتبار بین‌المللی، من هم نمی‌فهمم که کدام مرجع باید با اعتبار باشد چون قانون ذکر نکرده و ما هم کدام سندی در داخل کمیسیون تصویب نکردیم.»

اما، مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت داخله که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که تا دو روز دیگر روند انتقال مواد اساس انتخاباتی به ولایت‌ها آغاز خواهد شد: «تا دو روز دیگر مواد اساس انتقالش به تمام ولایات شروع می‌شود. طبق جدول کمیسیون مستقل انتخابات که در هماهنگی با نیروهای امنیتی انجام خواهد گرفت.»

نرم‌افزارهای تازه‌یی‌که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک نصب می‌شوند، می‌توانند دو انگشت و عکس شخص را شناسایی کنند و رأی‌دهنده نمی‌تواند در یک محل دوبار رأی بدهد اما می‌تواند در محل‌های گوناگون چندین بار رأی بدهد.

انتخابات ۹۸

روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایت‌ها به تأخیر افتاد

بربنیاد قانون، دستگاه‌های شناخت بایومتریک، باید دو انگشت و نیز عکس تکرار شدۀ رأی‌دهنده را شناسایی کنند که این‌کار با دستگاه‌های موجود، ممکن نیست.

تصویر بندانگشتی

روند انتقال مواد انتخاباتی که قرار بود امروز (چهارشنبه، ۶سنبله) آغاز شود، ازبهر مشکلات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک به تآخیر افتاد.

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که شرکت «درملوگ» که فراهم کنندۀ دستگاه‌های شناخت بایومتریک است، به این مشکل رسیده‌گی کرده‌است، اما نیاز است که نرم‌افزار جدید از سوی نهادهای ملی و بین‌المللی تأیید شود.

بربنیاد قانون، دستگاه‌های شناخت بایومتریک، باید دو انگشت و نیز عکس تکرار شدۀ رأی‌دهنده را شناسایی کنند که این‌کار با دستگاه‌های موجود، ممکن نیست.

محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «دستگاه‌های بایومتریکی که به ولایات می‌رود، آن‌‎ها را تک تک ببینیم، چک کنیم که آیا شصت (نشان انگشت) تکراری و عکس تکراری را غلط  نشان می‌دهد یا نه. اگر چنین نشود، شاید که عملیات انتقالات ما به تأخیر بیافتد الی تصحیح این مسله.»

آقای عبدالله، می‌افزاید که روند انتقال مواد انتخاباتی به ولایت‌ها هنگامی آغاز می‌شود که نهادهای ملی و بین‌المللی کار نرم‌افزار جدید را تأیید کنند، اما که این نهادها هنوز مشخص نیستند: «در قسمت مرجع با اعتبار بین‌المللی، من هم نمی‌فهمم که کدام مرجع باید با اعتبار باشد چون قانون ذکر نکرده و ما هم کدام سندی در داخل کمیسیون تصویب نکردیم.»

اما، مسعود اندرابی، نامزد وزیر وزارت داخله که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که تا دو روز دیگر روند انتقال مواد اساس انتخاباتی به ولایت‌ها آغاز خواهد شد: «تا دو روز دیگر مواد اساس انتقالش به تمام ولایات شروع می‌شود. طبق جدول کمیسیون مستقل انتخابات که در هماهنگی با نیروهای امنیتی انجام خواهد گرفت.»

نرم‌افزارهای تازه‌یی‌که در دستگاه‌های شناخت بایومتریک نصب می‌شوند، می‌توانند دو انگشت و عکس شخص را شناسایی کنند و رأی‌دهنده نمی‌تواند در یک محل دوبار رأی بدهد اما می‌تواند در محل‌های گوناگون چندین بار رأی بدهد.

هم‌رسانی کنید