تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

رییس‌جمهور اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرد

رییس‌جمهور غنی، در فرمان‌های جداگانه، فهرست نام‌های اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان دارالانشاهای این کمیسیون‌ها را اعلام کرد.

بربنیاد این فرمان‌های رییس‌جمهور، سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

حبیب‌الرحمن ننگ، به‌حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعتمادی هم به حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

•    عصمت‌الله مل ۳۶ساله، از ولایت بلخ است و در حقوق کارشناسی ارشد دارد. 
•    مولانامحمد عبدالله ۴۶ ساله، از ولایت پنجشیر است. وی از دانشکدۀ حقوق دانشگاۀ کابل سند لیسانس دارد. 
•    قاسم الیاسی ۴۸ساله، از ولایت غزنی است. آقای الیاسی، در رشتۀ فلسفه دکترا دارد.
•    مسافر قوقندی ۳۶ساله، از ولایت فاریاب است و از رشتۀ علوم اجتماعی سند لیسانس دارد.
•    محمد یونس طغرا ۴۲ساله، از ولایت فاریاب است. آقای طغرا در رشتۀ ادارۀ و منجمینت کارشناسی ارشد دارد. 
•    چمن‌شاه اعتمادی ۴۶ساله، از ولایت غزنی است و در علوم دینی لیسانس دارد.
•    حبیب‌الرحمان ننگ ۴۴ساله، از ولایت لغمان است و از دانشگاۀ پزشکی فارغ شده است. 
•    اورنگ‌زیب ‌۳۹ ساله، از ولایت پکتیا است. وی از دانشکدۀ زراعت لیسانس دارد.
•    هواعلم نورستانی ۵۶ساله، از ولایت نورستان است. بانو نورستانی از حقوق لیسانس دارد.
•    رحیمه ظریفی هم تجربه کار در وزارت امور زنان را دارد.
•    زهره بیان شینواری، از ولایت پروان است و در حقوق لیسانس دارد.
•    دین محمد عظیمی ۴۴ساله، از ولایت غور است. وی در جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد دارد.
•    قطب‌الدین رویدار ۳۹ساله، از ولایت پکتیا است. وی از شرعیات لیسانس دارد.
•    و حنیف دانشیار ۳۵ساله، از ولایت غزنی است. آقای دانشیار لیسانس جامعه شناسی دارد.

روز جمعه (۱۰حوت) هفده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از میان ۸۱ نامزد عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی به شانزده تن بیشترین رآی را دادند.

رییس‌جمهور از میان این شانزده تن، هفت را به کمیسیون مستقل انتخابات، پنج را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دو تن دیگر را به حیث رییسان دارالانشاهای این دو کمیسیون معرفی کرده‌است.

در حدود چهار هفته پیش، پس از تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. آن‌ها به فساد مالی و سوء استفاده از صلاحیت‌های شان در این کمیسیون‌ها متهم استند. 

پس از آن، رییس‌جمهور از احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی خواست که نامزدان شان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات معرفی کنند. این احزاب و نهادها، ۸۱ تن را معرفی کرده بودند که در رأی‌گیری روز جمعه، شانزده تن آنان بلندترین رأی را گرفتند.

انتخابات ۹۸

رییس‌جمهور اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی را معرفی کرد

غنی درچهار فرمان جداگانه ۷ تن را به کمیسیون انتخابات، ۵ تن را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دوتن را به ریاست‌ دارالانشاهای این دوکمیسیون معرفی کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، در فرمان‌های جداگانه، فهرست نام‌های اعضای تازۀ کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان دارالانشاهای این کمیسیون‌ها را اعلام کرد.

بربنیاد این فرمان‌های رییس‌جمهور، سیدعصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنگ زیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، حواعلم نورستانی و رحیمه ظریفی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و محمد قاسم الیاسی، زهره بیان شینواری، مولوی دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا و سید قطب الدین رویدار به حیث اعضای کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

حبیب‌الرحمن ننگ، به‌حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعتمادی هم به حیث رییس دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی معرفی شده‌اند.

•    عصمت‌الله مل ۳۶ساله، از ولایت بلخ است و در حقوق کارشناسی ارشد دارد. 
•    مولانامحمد عبدالله ۴۶ ساله، از ولایت پنجشیر است. وی از دانشکدۀ حقوق دانشگاۀ کابل سند لیسانس دارد. 
•    قاسم الیاسی ۴۸ساله، از ولایت غزنی است. آقای الیاسی، در رشتۀ فلسفه دکترا دارد.
•    مسافر قوقندی ۳۶ساله، از ولایت فاریاب است و از رشتۀ علوم اجتماعی سند لیسانس دارد.
•    محمد یونس طغرا ۴۲ساله، از ولایت فاریاب است. آقای طغرا در رشتۀ ادارۀ و منجمینت کارشناسی ارشد دارد. 
•    چمن‌شاه اعتمادی ۴۶ساله، از ولایت غزنی است و در علوم دینی لیسانس دارد.
•    حبیب‌الرحمان ننگ ۴۴ساله، از ولایت لغمان است و از دانشگاۀ پزشکی فارغ شده است. 
•    اورنگ‌زیب ‌۳۹ ساله، از ولایت پکتیا است. وی از دانشکدۀ زراعت لیسانس دارد.
•    هواعلم نورستانی ۵۶ساله، از ولایت نورستان است. بانو نورستانی از حقوق لیسانس دارد.
•    رحیمه ظریفی هم تجربه کار در وزارت امور زنان را دارد.
•    زهره بیان شینواری، از ولایت پروان است و در حقوق لیسانس دارد.
•    دین محمد عظیمی ۴۴ساله، از ولایت غور است. وی در جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد دارد.
•    قطب‌الدین رویدار ۳۹ساله، از ولایت پکتیا است. وی از شرعیات لیسانس دارد.
•    و حنیف دانشیار ۳۵ساله، از ولایت غزنی است. آقای دانشیار لیسانس جامعه شناسی دارد.

روز جمعه (۱۰حوت) هفده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از میان ۸۱ نامزد عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی به شانزده تن بیشترین رآی را دادند.

رییس‌جمهور از میان این شانزده تن، هفت را به کمیسیون مستقل انتخابات، پنج را به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و دو تن دیگر را به حیث رییسان دارالانشاهای این دو کمیسیون معرفی کرده‌است.

در حدود چهار هفته پیش، پس از تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد. آن‌ها به فساد مالی و سوء استفاده از صلاحیت‌های شان در این کمیسیون‌ها متهم استند. 

پس از آن، رییس‌جمهور از احزاب سیاسی و نهادهای جامعۀ مدنی خواست که نامزدان شان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخابات معرفی کنند. این احزاب و نهادها، ۸۱ تن را معرفی کرده بودند که در رأی‌گیری روز جمعه، شانزده تن آنان بلندترین رأی را گرفتند.

هم‌رسانی کنید