Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور: مسودۀ تعدیل قانون انتخابات آماده شده‌است

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید که پیش از چاشت روز جمعه (۱۹دلو) نشست مشورتی در بارۀ تعدیل قانون انتخابات در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد که در آن رییس‌جمهور غنی و شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشتند.

رییس‌جمهور غنی در این نشست گفته است که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات آماده شده‌است که بربنیاد آن قرار است در این قانون تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد صورت بگیرد.

 آقای غنی تأکید کرده است که «اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است.»

در همین حال، سروردانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز می‌گوید که دربارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات بیش از بیست بار نشست برگزار شده است و این طرح بربنیاد مشوره آماده شده است.

بربنیاد خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ریاست‌‎جمهوری، قرار است یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نماینده‌گان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، برای دو روز روی آن رأی‌زنی کند و آن را نهایی سازد.

این در حالی است که پیش از این، رییس‌جمهور غنی بر آوردن اصلاحات جدی در کمیسیون انتخابات تأکید کرده بود.

بحث اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات پس از آن جدی شدند که برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. این انتخابات که در ماه میزان برگزار شد، تاکنون هم نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند. در شماری از ولایت‌ها هم که نتایج نهایی اعلام شده، نامزدان معترض آن را قبول ندارند.

با این همه، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود و هژده تن مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی خودشان را نامزد کرده‌اند.

رییس‌جمهور: مسودۀ تعدیل قانون انتخابات آماده شده‌است

تصویر بندانگشتی

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری می‌گوید که پیش از چاشت روز جمعه (۱۹دلو) نشست مشورتی در بارۀ تعدیل قانون انتخابات در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد که در آن رییس‌جمهور غنی و شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری حضور داشتند.

رییس‌جمهور غنی در این نشست گفته است که مسودۀ تعدیل قانون انتخابات آماده شده‌است که بربنیاد آن قرار است در این قانون تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد صورت بگیرد.

 آقای غنی تأکید کرده است که «اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است.»

در همین حال، سروردانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز می‌گوید که دربارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات بیش از بیست بار نشست برگزار شده است و این طرح بربنیاد مشوره آماده شده است.

بربنیاد خبرنامۀ دفتر رسانه‌های ریاست‌‎جمهوری، قرار است یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نماینده‌گان نامزدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، برای دو روز روی آن رأی‌زنی کند و آن را نهایی سازد.

این در حالی است که پیش از این، رییس‌جمهور غنی بر آوردن اصلاحات جدی در کمیسیون انتخابات تأکید کرده بود.

بحث اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات پس از آن جدی شدند که برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. این انتخابات که در ماه میزان برگزار شد، تاکنون هم نتایج نهایی شماری از ولایت‌ها اعلام نشده‌اند. در شماری از ولایت‌ها هم که نتایج نهایی اعلام شده، نامزدان معترض آن را قبول ندارند.

با این همه، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود و هژده تن مشمول رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی خودشان را نامزد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید