تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل: نامزدان درپیکارهای‌ انتخاباتی بربنیاد قانون عمل کنند

در دومین روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سازمان ملل متحد بر پیکارهای قانون‌مند نامزدان تأکید می‌ورزد.

نماینده‌گی سیاسی سازمان در افغانستان (یوناما) در خبرنامه‌یی که امروز (دوشنبه، ۷اسد) به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است با آغاز رسمی پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، همه نامزدان و هواداران آنان به‌گونۀ عادلانه بربنیاد قانون انتخابات، دستور العمل کمیسیون مستقل انتخابات و مقرراتی‌که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده‌اند، پیکار نمایند. 

خبرنامه، می‌افزاید تمامی مقام‌های دولتی قانونأ مکلف هستند که از موقف شان برای نامزد خاصی استفاده نکنند.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، روز گذشته در سراسر کشور آغاز شدند و قراست برای دو ماه (سوم میزان) ادامه داشته باشند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. هژده تن به شمول اشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را در این انتخابات نامزد کرده‌اند.

سازمان ملل: نامزدان درپیکارهای‌ انتخاباتی بربنیاد قانون عمل کنند

سازمان ملل از مقام‌های حکومت افغانستان خواسته‌است که نباید از موقف‌های شان به نفع نامزد مشخصی کار بگیرند.

Thumbnail

در دومین روز از آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، سازمان ملل متحد بر پیکارهای قانون‌مند نامزدان تأکید می‌ورزد.

نماینده‌گی سیاسی سازمان در افغانستان (یوناما) در خبرنامه‌یی که امروز (دوشنبه، ۷اسد) به رسانه‌ها فرستاده، گفته‌است با آغاز رسمی پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، همه نامزدان و هواداران آنان به‌گونۀ عادلانه بربنیاد قانون انتخابات، دستور العمل کمیسیون مستقل انتخابات و مقرراتی‌که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده‌اند، پیکار نمایند. 

خبرنامه، می‌افزاید تمامی مقام‌های دولتی قانونأ مکلف هستند که از موقف شان برای نامزد خاصی استفاده نکنند.

پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، روز گذشته در سراسر کشور آغاز شدند و قراست برای دو ماه (سوم میزان) ادامه داشته باشند.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. هژده تن به شمول اشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را در این انتخابات نامزد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید