Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سال ۱۳۹۸؛ برگزاری انتخابات و جنجال‌هایی که هنوز ادامه دارند

افغانستان در سال ۱۳۹۸ گواه اعلام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ انتخاباتی که جنجال‌های برخاسته از آن تاکنون نیز ادامه دارند. 

اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خودشان را پیروز اعلام کرده‌اند و هردو مراسم‌های تحلیف برگزار کردند. 

کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی را برنده اعلام کرد اما عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و‌گفته که در انتخابات تقلب شده‌است. 

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که سه بار به تعویق افتاده بود، سرانجام به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و در آن ۱۳ نامزد به رقابت پرداختند. 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی یکی از این نامزدان بود که برنده نشد و اعتقاد دارد که در این انتخابات تقلب شده‌است: «ما با دو تیم [های انتخاباتی] حکومتی روبه‌رو استیم که از امکانات دولت استفاده اعظمی را کردند.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگری بود که نتوانست برنده شود: «از خیلی جاها به ما زنگ زدند که دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار نمی‌کند.» 

با آن‌که گفته می‌شود این انتخابات در فضای بهتر امنیتی برگزار شد، اما مشکلات فنی دستگاه‌های شناخت بایومتریک و نبود فهرست‌های رای دهنده‌گان در بسیاری از محل‌های رای‌دهی در کشور مشکلات این انتخابات دانسته می‌شدند.

اما نتیجه ابتدایی این انتخابات پس از در حدود سه ماه اعلام شد که بربنیاد آن اشرف غنی پیشتاز بود.

کمیسیون مستقل انتخابات، در نخست اعلام کرده بود که بیش از نه میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در کشور استند اما درنهایت، آرای معتبر تنها یک اعشاریه هشت میلیون رای اعلام شد.

هواداران دسته انتخابات عبدالله عبدالله و شماری از نامزدان دیگر  به این نتایج اعتراض کردند و خواهان باطل شدن سه صد هزار رای شدند که بیرون از زمان رای‌دهی به صندوق‌ها ریخته شده بودند.

با وجود این اعتراض‌ها کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی‌های نهایی‌اش به تفتیش ویژه بخشی از این آرا فیصله کرد. اما  کمیسیون مستقل انتخابات پس از تفتیش ویژه،  در نتایج نهایی بازهم اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام کرد.

عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و از ایجاد حکومت خودش زیرنام حکومت «همه‌شمول» خبر داد: «اگر این بار نتایج تقلب را می «‌پذیرفتیم فاتحه دموکراسی در افغانستان خوانده بود.» 

تنش‌ها ی برخاسته از این انتخابات حتی با پا درمیانی دیپلومات‌های غربی نیز از میان برداشته نشده‌اند. 

در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان که سال پیش از آن برگزار شده بود نیز اعلم شد. 

این انتخابات نیز جنجال‌هایی را به‌میان آورد؛ شماری از نامزدان بر نتایج برآمده از این انتخابات اعتراض کردند و آن را غیر شفاف خواندند. 

سرانجام اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند و‌ به زندان رفتند.

سال ۱۳۹۸؛ برگزاری انتخابات و جنجال‌هایی که هنوز ادامه دارند

جنجال‌های برخاسته از انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز حل نشده‌اند؛ هم اشرف غنی و‌هم عبدالله عبدالله اکنون خودشان را رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

افغانستان در سال ۱۳۹۸ گواه اعلام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ انتخاباتی که جنجال‌های برخاسته از آن تاکنون نیز ادامه دارند. 

اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر دو خودشان را پیروز اعلام کرده‌اند و هردو مراسم‌های تحلیف برگزار کردند. 

کمیسیون مستقل انتخابات، اشرف غنی را برنده اعلام کرد اما عبدالله عبدالله آن را نپذیرفت و‌گفته که در انتخابات تقلب شده‌است. 

برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که سه بار به تعویق افتاده بود، سرانجام به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و در آن ۱۳ نامزد به رقابت پرداختند. 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی یکی از این نامزدان بود که برنده نشد و اعتقاد دارد که در این انتخابات تقلب شده‌است: «ما با دو تیم [های انتخاباتی] حکومتی روبه‌رو استیم که از امکانات دولت استفاده اعظمی را کردند.»

عبدالطیف پدرام، نامزد دیگری بود که نتوانست برنده شود: «از خیلی جاها به ما زنگ زدند که دستگاه‌های شناخت بایومتریک کار نمی‌کند.» 

با آن‌که گفته می‌شود این انتخابات در فضای بهتر امنیتی برگزار شد، اما مشکلات فنی دستگاه‌های شناخت بایومتریک و نبود فهرست‌های رای دهنده‌گان در بسیاری از محل‌های رای‌دهی در کشور مشکلات این انتخابات دانسته می‌شدند.

اما نتیجه ابتدایی این انتخابات پس از در حدود سه ماه اعلام شد که بربنیاد آن اشرف غنی پیشتاز بود.

کمیسیون مستقل انتخابات، در نخست اعلام کرده بود که بیش از نه میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در کشور استند اما درنهایت، آرای معتبر تنها یک اعشاریه هشت میلیون رای اعلام شد.

هواداران دسته انتخابات عبدالله عبدالله و شماری از نامزدان دیگر  به این نتایج اعتراض کردند و خواهان باطل شدن سه صد هزار رای شدند که بیرون از زمان رای‌دهی به صندوق‌ها ریخته شده بودند.

با وجود این اعتراض‌ها کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی‌های نهایی‌اش به تفتیش ویژه بخشی از این آرا فیصله کرد. اما  کمیسیون مستقل انتخابات پس از تفتیش ویژه،  در نتایج نهایی بازهم اشرف غنی را برنده این انتخابات اعلام کرد.

عبدالله عبدالله این نتیجه را نپذیرفت و از ایجاد حکومت خودش زیرنام حکومت «همه‌شمول» خبر داد: «اگر این بار نتایج تقلب را می «‌پذیرفتیم فاتحه دموکراسی در افغانستان خوانده بود.» 

تنش‌ها ی برخاسته از این انتخابات حتی با پا درمیانی دیپلومات‌های غربی نیز از میان برداشته نشده‌اند. 

در سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی، نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان که سال پیش از آن برگزار شده بود نیز اعلم شد. 

این انتخابات نیز جنجال‌هایی را به‌میان آورد؛ شماری از نامزدان بر نتایج برآمده از این انتخابات اعتراض کردند و آن را غیر شفاف خواندند. 

سرانجام اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شدند و‌ به زندان رفتند.

هم‌رسانی کنید