تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سعادتی: انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک مرکزی متوقف شود

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که روند انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد را متوقف بسازد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم این دستۀ انتخاباتی ادعا می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف کارشیوه‌هایش دراین باره عمل کرده‌است.

آقای سعادتی، در نشست خبری که امروز (شنبه، ۲۰میزان) داشت گفت که روند انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات، از دو روز به اینسو آغاز شده‌است: «روند دیتا انتری [درج اطلاعات] را - که فعلأ بیشتر از نصف اطلاعات را داخل کرده‌است - از همین لحظه متوقف بسازد. رأی باطل در هیچ منطقی و در هیچ قانونی و هیچ کجا، اجازه نیست که کمیسیون وارد بسازد.»

این عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، در بخش دیگر سخنانش دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و حلقاتی در کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی در نتایج انتخابات متهم ساخت: «کمیسیون یا حداقل حلقاتی و دسته‌هایی در داخل کمیسیون درتبانی با تیم ارگ تلاش می‌کند یک تقلب سیستماتیک را سازمان‌دهی می‌کند.»

اما، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی این گفته‌ها را رد می‌کند.

نجیب دانش، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «همه حرف‌های تکراری است که از گذشته‌ها به این طرف به آدرس تیم دولت ساز اتهام می‌زنند. ما به استقلالیت تام کمیسیون احترام داریم و هیچ‌گاه به خود این حق را نمی‌دهیم که به کار کمیسیون مداخله کنیم.»

اسدالله سعادتی، هشدار می‌دهد که هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد کارشیوه‌هایش عمل نکند و نیز جلو تقلب در وارد شدن آرای نامعتبر به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون گرفته نشود، دسته‌های انتخاباتی در برابر این کار کمیسیون ایستادگی خواهند کرد.

سعادتی: انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک مرکزی متوقف شود

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی می‌گوید که کمیسیون انتخابات خلاف کارشیوه این نهاد عمل کرده‌است.

Thumbnail

دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که روند انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد را متوقف بسازد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم این دستۀ انتخاباتی ادعا می‌کند که کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف کارشیوه‌هایش دراین باره عمل کرده‌است.

آقای سعادتی، در نشست خبری که امروز (شنبه، ۲۰میزان) داشت گفت که روند انتقال نتایج برگه‌های رأی‌دهی به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات، از دو روز به اینسو آغاز شده‌است: «روند دیتا انتری [درج اطلاعات] را - که فعلأ بیشتر از نصف اطلاعات را داخل کرده‌است - از همین لحظه متوقف بسازد. رأی باطل در هیچ منطقی و در هیچ قانونی و هیچ کجا، اجازه نیست که کمیسیون وارد بسازد.»

این عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، در بخش دیگر سخنانش دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و حلقاتی در کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی در نتایج انتخابات متهم ساخت: «کمیسیون یا حداقل حلقاتی و دسته‌هایی در داخل کمیسیون درتبانی با تیم ارگ تلاش می‌کند یک تقلب سیستماتیک را سازمان‌دهی می‌کند.»

اما، دستۀ انتخاباتی اشرف غنی این گفته‌ها را رد می‌کند.

نجیب دانش، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی گفت: «همه حرف‌های تکراری است که از گذشته‌ها به این طرف به آدرس تیم دولت ساز اتهام می‌زنند. ما به استقلالیت تام کمیسیون احترام داریم و هیچ‌گاه به خود این حق را نمی‌دهیم که به کار کمیسیون مداخله کنیم.»

اسدالله سعادتی، هشدار می‌دهد که هرگاه کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد کارشیوه‌هایش عمل نکند و نیز جلو تقلب در وارد شدن آرای نامعتبر به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون گرفته نشود، دسته‌های انتخاباتی در برابر این کار کمیسیون ایستادگی خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید