تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

شورای نامزدان: اعضای متهم به فساد کمیسیون انتخابات برکنار شوند

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهور وعده سپرده بودند که در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات می‌آورند، اما تاکنون این کار را نکرده‌اند.

به گفته شورای نامزدان، برکناری آن شمار از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که به فساد و تقلب متهم استند، یکی از این وعده‌ها بود.

اعضای این شورا، می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مدیریت کارها در این نهاد، ناتوان استند.

شهاب حکیمی، هماهنگ کنندۀ بخش رسانه‌های شورای نامزدان ریاست‌جمهوری و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «توصیه ما و مشوره ما شورای نامزادان ریاست‌جمهوری، همین است که به زودترین فرصت همان اشخاص و افرادی‌که آن‌ها متهم استند و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی را به بحران کشیدند فوراً از صف شان جدا کنند.»

این در حالی است که روز گذشته، مولانا عبدالله، یک عضو کمیسیون انتخابات گفت که حلقه‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری در کار آنان مداخله می‌کنند.

از سویی دیگر، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که بیش از هفتاد روز است که از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و نیز کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌اند تا به شکایت‌های شان رسیده‌گی کنند، اما خواست‌های آنان تاکنون برآورده نشده اند.
سید محمد حریق، نامزد معترض کوچی‌ها بیان داشت: «دو نیم ماه می‌شود که در چند متری ریاست‌جمهوری، خیمه برپا شده‌است و آن‌ها کدام اقدامی انجام نداده‌اند.»

صدیقه مبارز، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «از جمله خواست‌های ما این بود که رییس‌جمهور را ببینیم و محکمه خاص برای بررسی اسناد ما جور شود که متأسفانه وقت گذرانی شده.»

این نامزدان معترض، تأکید دارند که به‌گونه‌های متفاوت برای بدست آوردن آنچه را که حق شان می‌دانند اعتراض کرده‌اند؛ جاده‌های منتهی به ارگ را بسته‌اند، اعتصاب غذایی کرده‌اند اما تاکنون نتیجه نگرفته‌اند.

ریاست‌جمهوری، می‌گوید که بربنیاد قانون خواست‌های نامزدان معترض از حکومت قانونی نیست و برای نامزدان معترض مجلس نماینده‌گان کاری کرده نمی‌تواند.

انتخابات ۹۸

شورای نامزدان: اعضای متهم به فساد کمیسیون انتخابات برکنار شوند

کمیسیون انتخابات، تأکید کرده‌است که می‌کوشد آماده‌گی کامل برای برگزاری انتخابات آینده بگیرد.

تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌گوید که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهور وعده سپرده بودند که در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات می‌آورند، اما تاکنون این کار را نکرده‌اند.

به گفته شورای نامزدان، برکناری آن شمار از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی که به فساد و تقلب متهم استند، یکی از این وعده‌ها بود.

اعضای این شورا، می‌گویند که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مدیریت کارها در این نهاد، ناتوان استند.

شهاب حکیمی، هماهنگ کنندۀ بخش رسانه‌های شورای نامزدان ریاست‌جمهوری و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «توصیه ما و مشوره ما شورای نامزادان ریاست‌جمهوری، همین است که به زودترین فرصت همان اشخاص و افرادی‌که آن‌ها متهم استند و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قبلی را به بحران کشیدند فوراً از صف شان جدا کنند.»

این در حالی است که روز گذشته، مولانا عبدالله، یک عضو کمیسیون انتخابات گفت که حلقه‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری در کار آنان مداخله می‌کنند.

از سویی دیگر، شماری از نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که بیش از هفتاد روز است که از حکومت، نهادهای عدلی و قضایی و نیز کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته‌اند تا به شکایت‌های شان رسیده‌گی کنند، اما خواست‌های آنان تاکنون برآورده نشده اند.
سید محمد حریق، نامزد معترض کوچی‌ها بیان داشت: «دو نیم ماه می‌شود که در چند متری ریاست‌جمهوری، خیمه برپا شده‌است و آن‌ها کدام اقدامی انجام نداده‌اند.»

صدیقه مبارز، نامزد معترض دیگر نیز افزود: «از جمله خواست‌های ما این بود که رییس‌جمهور را ببینیم و محکمه خاص برای بررسی اسناد ما جور شود که متأسفانه وقت گذرانی شده.»

این نامزدان معترض، تأکید دارند که به‌گونه‌های متفاوت برای بدست آوردن آنچه را که حق شان می‌دانند اعتراض کرده‌اند؛ جاده‌های منتهی به ارگ را بسته‌اند، اعتصاب غذایی کرده‌اند اما تاکنون نتیجه نگرفته‌اند.

ریاست‌جمهوری، می‌گوید که بربنیاد قانون خواست‌های نامزدان معترض از حکومت قانونی نیست و برای نامزدان معترض مجلس نماینده‌گان کاری کرده نمی‌تواند.

هم‌رسانی کنید