Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان خواهان ملغاشدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، خواهان ملغاشدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که عضویت این شورا را دارند، امروز (پنج‌شنبه، ۱حوت) در یک نشست خبری در کابل، کمیسیون‌های انتخاباتی را به بی‌پروایی متهم کردند – بی‌پروایی که به گفتۀ آنان منجر به نابه‌سامانی‌ها در کشور شده‌است.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابت ریاست‌جمهوری و عضو این شورا گفت: «کمیسیون خاین، چقدر خیانت کلان ... کرده؛ همین‌که شما دیدید روز گذشته اعتبارنامه را [به رییس‌جمهور غنی] داد؛ همین دادوستد بین حکومت و خود کمیسیون چه را حکایت می‌کند؟»

محمد شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا نیز افزود: «سطح مشروعیت را ببینید! [تیم رییس‌جمهور] منتظر یک تبریکی استند تا کسی صدا کند: تبریک باشد. سطح پایین مشروعیت را ببینید که کسی جرأت ندارد [به رییس‌جمهور] تبرکی بگوید.»

اعضای این شورا، می‌گویند که در انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب شده‌است و باید پس از ملغاشدن نتایج آن، یک حکومت مشارکت ملی ایجاد شود.

محمدحکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا بیان داشت: «ما شاید بسیار وقت کم را منتظر بشینیم تا اگر این‌ها از جهالت خود پایین بیایند؛ در غیر آن ما حکومت خودرا اعلام خواهد کردیم.»

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌‎جمهوری دو روز پیش (سه‌شنبه، ۲۹دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و اشرف غنی برای دومین بار رییس‌جمهور منتخب اعلام شد.

اما، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شمول، عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار این نتیجه را نپذیرفته‌اند.

از این میان، عبدالله عبدالله اعلام کرده‌است که بربنیاد آرای شفاف او برندۀ انتخابات است و بر همین مبنا، حکومت همه‌شمول را ایجاد خواهد کرد.

در سویی دیگر اما امروز شماری از هواداران دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی در یک گردهمایی در شهر کابل، از نتیجۀ انتخابات پشتیبانی کردند.

محمد ابراهیم الکوزی، هوادار دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» گفت: «اعلام حکومت موازی، خواب و خیال است. ما از رییس‌جمهور می‌خواهیم که هر کسی که حکومت موازی اعلام کرد – به این مبنی که ما به شما رأی دادیم – قانون را بر آنان تطبیق کن.»

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از در حدود پنج ماه از برگزاری این انتخابات، روز سه شنبه اعلام شد.

شورای نامزدان خواهان ملغاشدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌‎جمهوری دو روز پیش (سه‌شنبه، ۲۹دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد.

تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، خواهان ملغاشدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که عضویت این شورا را دارند، امروز (پنج‌شنبه، ۱حوت) در یک نشست خبری در کابل، کمیسیون‌های انتخاباتی را به بی‌پروایی متهم کردند – بی‌پروایی که به گفتۀ آنان منجر به نابه‌سامانی‌ها در کشور شده‌است.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابت ریاست‌جمهوری و عضو این شورا گفت: «کمیسیون خاین، چقدر خیانت کلان ... کرده؛ همین‌که شما دیدید روز گذشته اعتبارنامه را [به رییس‌جمهور غنی] داد؛ همین دادوستد بین حکومت و خود کمیسیون چه را حکایت می‌کند؟»

محمد شهاب حکیمی، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا نیز افزود: «سطح مشروعیت را ببینید! [تیم رییس‌جمهور] منتظر یک تبریکی استند تا کسی صدا کند: تبریک باشد. سطح پایین مشروعیت را ببینید که کسی جرأت ندارد [به رییس‌جمهور] تبرکی بگوید.»

اعضای این شورا، می‌گویند که در انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب شده‌است و باید پس از ملغاشدن نتایج آن، یک حکومت مشارکت ملی ایجاد شود.

محمدحکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا بیان داشت: «ما شاید بسیار وقت کم را منتظر بشینیم تا اگر این‌ها از جهالت خود پایین بیایند؛ در غیر آن ما حکومت خودرا اعلام خواهد کردیم.»

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌‎جمهوری دو روز پیش (سه‌شنبه، ۲۹دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد و اشرف غنی برای دومین بار رییس‌جمهور منتخب اعلام شد.

اما، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌شمول، عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار این نتیجه را نپذیرفته‌اند.

از این میان، عبدالله عبدالله اعلام کرده‌است که بربنیاد آرای شفاف او برندۀ انتخابات است و بر همین مبنا، حکومت همه‌شمول را ایجاد خواهد کرد.

در سویی دیگر اما امروز شماری از هواداران دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری اشرف غنی در یک گردهمایی در شهر کابل، از نتیجۀ انتخابات پشتیبانی کردند.

محمد ابراهیم الکوزی، هوادار دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» گفت: «اعلام حکومت موازی، خواب و خیال است. ما از رییس‌جمهور می‌خواهیم که هر کسی که حکومت موازی اعلام کرد – به این مبنی که ما به شما رأی دادیم – قانون را بر آنان تطبیق کن.»

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از در حدود پنج ماه از برگزاری این انتخابات، روز سه شنبه اعلام شد.

هم‌رسانی کنید