Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شورای نامزدان غنی و عبدالله را به تقلب‌های گُسترده متهم می‌سازد

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) در یک نشست خبری، اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست‎جمهوری، متهم می‌سازد.

اعضای این شورا می‌گویند که پیش از آن که آرای سفید و سیاه از سوی کمیسیون انتخابات جدا شوند، این نامزدان خود شان را برنده اعلام کرده‎اند و می‌کوشند که با تقلب کاری دوباره بر مردم، حکومت کنند.

اعضای این شورا می‌افزایند که هر گونه فشاری بر اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری  پیش از جدا سازی آرای معتبر از آرای نا معتبر، کشور را به بحران خواهد کشاند.

رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دراین باره می‌گوید: "تیم حاکم تلاش می‌کند که با استفاده از نام ستره محکمه  موضوع رأی غیر بایومتریک را به ستره محکمه ارجاع بسازد، این یک جفای بسیار بزرگی خواهد بود. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشتری که به قوه عدلی و قضایی دارند، آنرا به صفر خواهند رساندند."

عنایت‎الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری دراین نشست می‎گوید که "سه انتخابات است که این نامزدان آن را به چالش می‌کشانند و اینها زیر سوال بردند، پس بدتر از اینها دیگه پیدا، نمی‌شود."

این نامزدان تآکید می‌کنند که هیچ کسی حق ندارد با وارد ساختن آرای تقلبی خودش را به کُرسی ریاست‌جمهوری برساند.

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می افزاید: "جامعۀ جهانی بارها که رفتیم متأسفانه بی‌پاسخ ماندیم، حتا بارها سوال کردیم که آیا شما تضمین شفافیت انتخابات را می‎کنید؟ گفتند نمیتوانیم! این کار افغانان است."

شورای نامزدان از تلاش‎هایش برای مستند سازی اتهام‌های تقلب از سوی شماری از نامزدان به ویژه رهبران حکومت وحدت ملی خبرمی‎دهد و می‎گوید که این شورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دراین باره، نامه خواهند فرستاد.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: "دارالانشای کمسیون انتخابات کاملن زیر نظرماست، آنان را اجازه نمی‌دهیم که تخلف کنند، و هر کسی که بخواهد که تخلف و تقلب کند، جایش زندان خواهد بود."

اعضای این شورا می‌گویند که مانع وارد ساختن در حدود یک میلیون آرای تقلبی به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات استد.

این نامزدان به کمیسیون‎های انتخاباتی نامه فرستاده‎اند و از این نهادها خواسته‌اند تا دربارۀ شمار مرکزهای رأی دهی، شمار رأی دهنده‌گان، دستگاه‎های بایومتریک و چه‌گونه‌گی بررسی و ثبت اطلاعات رأی دهنده‎گان، به مردم اطلاعات دقیق بدهند.

 

شورای نامزدان غنی و عبدالله را به تقلب‌های گُسترده متهم می‌سازد

شورای نامزدان دربارۀ اتهام‌های تقلب‎های گُسترده در انتخابات به سود نامزدان مشخص از شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خبر می‌دهد.

Thumbnail

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری روز سه‌شنبه (۲۳ میزان) در یک نشست خبری، اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به تقلب‌های گسترده در انتخابات ریاست‎جمهوری، متهم می‌سازد.

اعضای این شورا می‌گویند که پیش از آن که آرای سفید و سیاه از سوی کمیسیون انتخابات جدا شوند، این نامزدان خود شان را برنده اعلام کرده‎اند و می‌کوشند که با تقلب کاری دوباره بر مردم، حکومت کنند.

اعضای این شورا می‌افزایند که هر گونه فشاری بر اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری  پیش از جدا سازی آرای معتبر از آرای نا معتبر، کشور را به بحران خواهد کشاند.

رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دراین باره می‌گوید: "تیم حاکم تلاش می‌کند که با استفاده از نام ستره محکمه  موضوع رأی غیر بایومتریک را به ستره محکمه ارجاع بسازد، این یک جفای بسیار بزرگی خواهد بود. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشتری که به قوه عدلی و قضایی دارند، آنرا به صفر خواهند رساندند."

عنایت‎الله حفیظ، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری دراین نشست می‎گوید که "سه انتخابات است که این نامزدان آن را به چالش می‌کشانند و اینها زیر سوال بردند، پس بدتر از اینها دیگه پیدا، نمی‌شود."

این نامزدان تآکید می‌کنند که هیچ کسی حق ندارد با وارد ساختن آرای تقلبی خودش را به کُرسی ریاست‌جمهوری برساند.

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می افزاید: "جامعۀ جهانی بارها که رفتیم متأسفانه بی‌پاسخ ماندیم، حتا بارها سوال کردیم که آیا شما تضمین شفافیت انتخابات را می‎کنید؟ گفتند نمیتوانیم! این کار افغانان است."

شورای نامزدان از تلاش‎هایش برای مستند سازی اتهام‌های تقلب از سوی شماری از نامزدان به ویژه رهبران حکومت وحدت ملی خبرمی‎دهد و می‎گوید که این شورا به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز دراین باره، نامه خواهند فرستاد.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید: "دارالانشای کمسیون انتخابات کاملن زیر نظرماست، آنان را اجازه نمی‌دهیم که تخلف کنند، و هر کسی که بخواهد که تخلف و تقلب کند، جایش زندان خواهد بود."

اعضای این شورا می‌گویند که مانع وارد ساختن در حدود یک میلیون آرای تقلبی به بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات استد.

این نامزدان به کمیسیون‎های انتخاباتی نامه فرستاده‎اند و از این نهادها خواسته‌اند تا دربارۀ شمار مرکزهای رأی دهی، شمار رأی دهنده‌گان، دستگاه‎های بایومتریک و چه‌گونه‌گی بررسی و ثبت اطلاعات رأی دهنده‎گان، به مردم اطلاعات دقیق بدهند.

 

هم‌رسانی کنید