تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طرح بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت مالیه فرستاده شده‌است

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که آنان طرح بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را به وزرات مالیه فرستاده‌اند.

بربنیاد این طرح، برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، در حدود دوصد میلیون دالر نیاز است.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما با حضور رییس خزاین وزارت مالیه در کمیسیون مستقل انتخابات دیروز خوشبختانه توانستیم بودجۀ انتخابات را به وزارت مالیه روان کنیم و پلان عملیاتی انتخابات هم امروز خوشبختانه نهایی شد.»

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید که این نهاد برنامۀ عملیاتی انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نهایی ساخته‌است و نیز دو عضو خارجی این نهاد در هفته آینده از سوی حکومت معرفی خواهند شد.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نخست باید برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آماده بسازد و سپس بودجه را تصویب کند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف گفت: «اول کارها، پلان‌ها و برنامه‌ها مشخص می‌شوند و براساس آن بودجه ساخته می‌شود؛ اگر قرار بر این باشد که ما در تمام مراحل انتخابات مخصوصأ روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان و تهیۀ لیست رأی‌دهنده‌گان از تکنالوژی استفاده کنیم، فکر می‌کنم که بودجه سقفش بیشتر از چیزی می‌شود که کمیسیون در نظر گرفته.»

نهادهای ناظر، می‌افزایند که سازمان ملل متحد، چهار تن را که پیش از این ریاست  کمیسیون‌های انتخاباتی چهار کشور دیگر را نیز داشته اند، همچون اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت معرفی کرده‌است؛ دو تن از این افراد به کمیسیون مستقل انتخابات و دو تن نیز به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عالانه بیان داشت: «ما در همچون وضعیت حضور دو ناظر بین المللی را یا کمیشنرهای خارجی را بدون حق رأی در کمیسیون‌های انتخابات لازم می‌بینیم. یکی این‌که بی اعتمادی است و خوب است که برای افزایش اعتماد کمک کند. و مساله مدیریت کمک‌ها و مشاوره‌های تخنیکی است که در زمان تصمیم‌گیری‌ها به کمیسیون‌ها کمک کنند.»

این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود شش ماه نتوانسته نتایج نهایی انتخابات مجلس را به‌گونۀ کامل اعلام کند.

طرح بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت مالیه فرستاده شده‌است

بربنیاد این طرح، برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، در حدود دوصد میلیون دالر نیاز است.

Thumbnail

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که آنان طرح بودجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را به وزرات مالیه فرستاده‌اند.

بربنیاد این طرح، برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود، در حدود دوصد میلیون دالر نیاز است.

رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «ما با حضور رییس خزاین وزارت مالیه در کمیسیون مستقل انتخابات دیروز خوشبختانه توانستیم بودجۀ انتخابات را به وزارت مالیه روان کنیم و پلان عملیاتی انتخابات هم امروز خوشبختانه نهایی شد.»

این عضو کمیسیون مستقل انتخابات، می‌افزاید که این نهاد برنامۀ عملیاتی انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نهایی ساخته‌است و نیز دو عضو خارجی این نهاد در هفته آینده از سوی حکومت معرفی خواهند شد.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نخست باید برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را آماده بسازد و سپس بودجه را تصویب کند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف گفت: «اول کارها، پلان‌ها و برنامه‌ها مشخص می‌شوند و براساس آن بودجه ساخته می‌شود؛ اگر قرار بر این باشد که ما در تمام مراحل انتخابات مخصوصأ روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان و تهیۀ لیست رأی‌دهنده‌گان از تکنالوژی استفاده کنیم، فکر می‌کنم که بودجه سقفش بیشتر از چیزی می‌شود که کمیسیون در نظر گرفته.»

نهادهای ناظر، می‌افزایند که سازمان ملل متحد، چهار تن را که پیش از این ریاست  کمیسیون‌های انتخاباتی چهار کشور دیگر را نیز داشته اند، همچون اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت معرفی کرده‌است؛ دو تن از این افراد به کمیسیون مستقل انتخابات و دو تن نیز به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عالانه بیان داشت: «ما در همچون وضعیت حضور دو ناظر بین المللی را یا کمیشنرهای خارجی را بدون حق رأی در کمیسیون‌های انتخابات لازم می‌بینیم. یکی این‌که بی اعتمادی است و خوب است که برای افزایش اعتماد کمک کند. و مساله مدیریت کمک‌ها و مشاوره‌های تخنیکی است که در زمان تصمیم‌گیری‌ها به کمیسیون‌ها کمک کنند.»

این همه در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، پس از در حدود شش ماه نتوانسته نتایج نهایی انتخابات مجلس را به‌گونۀ کامل اعلام کند.

هم‌رسانی کنید