Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طغرا: از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری شگفتی‌زده شدم

یونس طغرا، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، شگفتی زده شده‌است.

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، دو روز پیش (سه‌شنبه، ۲۹ دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که برمنبی آن، رییس‌جمهور غنی برای بار دوم برندۀ انتخابات شده‌است.

آقای طغرا، کمیسیون مستقل انتخابات را به نادیده گرفتن فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متهم می‌سازد و می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را بی تأیید کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرده‌است: «برای من، این یک سورپرایز بود؛ از تلویزیون من دیدم که اعضای محترم کمیسیون انتخابات نشسته بودند و نتایج را اعلام می‌کردند و ما هیچ اطلاعی نداشتیم.»

یونس طغرا، می‌گوید که اگر فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نادیده گرفته شوند، بهتر است که دروازه‌های این نهاد بسته شوند: «تصامیم ما واضح بود و شرحش را هم فرستاده بودیم به امضای رییس کمیسیون، بعد به امضای معاون کمیسیون، ولی به شکل درست تطبیق نشد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کارش را به‌گونۀ درست و بربنیاد قانون انجام داده‌است.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «قید و شرط هم وجود ندارد وقتی‌که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام می‌کند که باید نهادهای ناظر و کمیسیون شکایات و احزاب سیاسی خبر شوند.»

همزمان با این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را عجولانه می‌دانند و می‌گویند که آن را نمی‌پذیرند.

احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «من مطمین استم که مردم افغانستان این کار کمیسیون را نمی‌بخشند و نه نتایج شان قابل قبول مردم افغانستان است و نه اعتبار نامه شان.»

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی به اعلام عجولانۀ نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری متهم می‌شود که محمد حنیف دانشیار، یک عضو این کمیسیون، روز دو شنبه - یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات - به طلوع نیوز گفت که سه تا چهار روز نیاز است تا این نتیجه اعلام شود: «در انتروال، سه الی چهار روز دیگر ما نتیجۀ نهایی انتخابات را اعلام می‌کنیم.»

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز می‌گوید که روند انتخابات زیر تأثیر سیاست رفته‌است: «انتخابات همیشه متضرر از پروسۀ سیاسی ... بوده و این انتخابات هم بی شک که عاری از مداخلات سیاسی نیست.»

با این هم، یونس طغرا می‌گوید که اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات ناخشنود استند؛ اما این عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که نخواستند با موقف‌گیری در برابر کار کمیسیون انتخابات، کشور به بحران برود. 

طغرا: از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری شگفتی‌زده شدم

طغرا می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی را نادیده گرفته‌است.

تصویر بندانگشتی

یونس طغرا، یک عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، شگفتی زده شده‌است.

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، دو روز پیش (سه‌شنبه، ۲۹ دلو) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که برمنبی آن، رییس‌جمهور غنی برای بار دوم برندۀ انتخابات شده‌است.

آقای طغرا، کمیسیون مستقل انتخابات را به نادیده گرفتن فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی متهم می‌سازد و می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را بی تأیید کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرده‌است: «برای من، این یک سورپرایز بود؛ از تلویزیون من دیدم که اعضای محترم کمیسیون انتخابات نشسته بودند و نتایج را اعلام می‌کردند و ما هیچ اطلاعی نداشتیم.»

یونس طغرا، می‌گوید که اگر فیصله‌های کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نادیده گرفته شوند، بهتر است که دروازه‌های این نهاد بسته شوند: «تصامیم ما واضح بود و شرحش را هم فرستاده بودیم به امضای رییس کمیسیون، بعد به امضای معاون کمیسیون، ولی به شکل درست تطبیق نشد.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که کارش را به‌گونۀ درست و بربنیاد قانون انجام داده‌است.

میرزا محمد حق پرست، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «قید و شرط هم وجود ندارد وقتی‌که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلام می‌کند که باید نهادهای ناظر و کمیسیون شکایات و احزاب سیاسی خبر شوند.»

همزمان با این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را عجولانه می‌دانند و می‌گویند که آن را نمی‌پذیرند.

احمد ولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «من مطمین استم که مردم افغانستان این کار کمیسیون را نمی‌بخشند و نه نتایج شان قابل قبول مردم افغانستان است و نه اعتبار نامه شان.»

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی به اعلام عجولانۀ نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری متهم می‌شود که محمد حنیف دانشیار، یک عضو این کمیسیون، روز دو شنبه - یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات - به طلوع نیوز گفت که سه تا چهار روز نیاز است تا این نتیجه اعلام شود: «در انتروال، سه الی چهار روز دیگر ما نتیجۀ نهایی انتخابات را اعلام می‌کنیم.»

نعیم اصغری، عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز می‌گوید که روند انتخابات زیر تأثیر سیاست رفته‌است: «انتخابات همیشه متضرر از پروسۀ سیاسی ... بوده و این انتخابات هم بی شک که عاری از مداخلات سیاسی نیست.»

با این هم، یونس طغرا می‌گوید که اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات ناخشنود استند؛ اما این عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که نخواستند با موقف‌گیری در برابر کار کمیسیون انتخابات، کشور به بحران برود. 

هم‌رسانی کنید