تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

ریاست اجرائیه: تقلب در انتخابات میتواند سبب بی‌ثباتی در کشور شود

برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که ادارۀ ملی احصائیه و معلومات تا کنون فرصت نظارت را از شیوه اصلاح فهرست رأی دهنده‌گان به آنها نداده است.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در بارۀ این که این فهرست با چی شیوه‌یی اصلاح خواهد شد چیزی نمی‌گوید و می افزاید که همگانی شدن شیوه اصلاح‌سازی این فهرست حساس است و به هماهنگی با کمیسیون انتخابات نیاز دارد.

در این میان رییس اجراییه هشدار می دهد که انتخابات پر از تقلب می تواند سبب بی ثباتی در کشور شود.

در حدود ده روز می شود که کمیسیون انتخابات می‌گوید که فهرست بیش از نه میلیونی  رأی‌دهنده را برای اصلاح به اداره ملی احصایه ومعلومات فرستاده است.

اما هنور روشن نیست که اداره ملی احصایه روند اصلاح سازی این فهرست را آغاز کرده است یا نه، هنگامی که خواستیم در این باره از این نهاد بپرسیم وشیوه اصلاح سازی این روند را نیز دریابیم اداره ملی احصائیه و معلومات بنا بر آنچه که حساسیت این موضوع و نیز نبود هماهنگی با کمیسیون انتخابات می گوید حاضر نشد چیزی بگوید.

عزیز ابراهیمی- معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«مکلفیت که اداره ثبت احوال نفوس داره در رابطه به شناسایی جعل و تزویر تزکره‌های جعلی مارا کمک بکنه.»

چالش‌ها در فهرست رای دهنده‌گان یکی از بزرگترین جنجال‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان بود و توزیع شناس نامه‌ها و بر چسب‌های تقلبی نیز از انتقادهای دیگر در برابر انتخابات گذشته به شمار می روند.

احزاب سیاسی در آن هنگام از هزاران شناس نامه برچسب دارتقلبی پرده برداشته بودند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه گفت:«انتخابات پر از تقلب میتانه که سبب بی ثباتی کشور شوه.»

در همین حال منابعی می‌گویند که در روند توزیع ده میلیون شناس‌نامه در کشور، ده ها هزار شناس بی آن که در( کنده ) یا کتاب‌های دفتر مرکزی ثبت احوال نفوس درج شود به مردم توزیع شده اند که این خود روند اصلاح سازی فهرست رای دهنده‌گان را باچالش‌ها رو به رو می سازد.

اکنون می شود پرسید که اداره ملی احصایه این فهرست را با چی شیوه یی اصلاح خواهد کرد  و آیا اصلاح فهرست نه ونیم میلیون نفری، در آرشیف این نهاد ممکن خواهد بود؟

یوسف رشید- رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان گفت:«آنچه که اینها به عنوان یک برنامه و به عنوان یک فعالیت در قسمت دقیق ساختن لست روی دست گرفتند اصلا ممکن نیست.»

کمتر از سه ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، بر بنیاد قانون انتخابات باید تمامی روند های بر گزاری انتخابات با کار گیری از فناوری ها انجام می شد اما روند ثبت نام های تقویتی به شیوه انتخابات مجلس بر گزار شد.

انتخابات ۹۸

ریاست اجرائیه: تقلب در انتخابات میتواند سبب بی‌ثباتی در کشور شود

در حدود ده روز می شود که کمیسیون انتخابات می‌گوید که فهرست بیش از نه میلیونی  رأی‌دهنده را برای اصلاح به اداره ملی احصایه ومعلومات فرستاده است.

Thumbnail

برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که ادارۀ ملی احصائیه و معلومات تا کنون فرصت نظارت را از شیوه اصلاح فهرست رأی دهنده‌گان به آنها نداده است.

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در بارۀ این که این فهرست با چی شیوه‌یی اصلاح خواهد شد چیزی نمی‌گوید و می افزاید که همگانی شدن شیوه اصلاح‌سازی این فهرست حساس است و به هماهنگی با کمیسیون انتخابات نیاز دارد.

در این میان رییس اجراییه هشدار می دهد که انتخابات پر از تقلب می تواند سبب بی ثباتی در کشور شود.

در حدود ده روز می شود که کمیسیون انتخابات می‌گوید که فهرست بیش از نه میلیونی  رأی‌دهنده را برای اصلاح به اداره ملی احصایه ومعلومات فرستاده است.

اما هنور روشن نیست که اداره ملی احصایه روند اصلاح سازی این فهرست را آغاز کرده است یا نه، هنگامی که خواستیم در این باره از این نهاد بپرسیم وشیوه اصلاح سازی این روند را نیز دریابیم اداره ملی احصائیه و معلومات بنا بر آنچه که حساسیت این موضوع و نیز نبود هماهنگی با کمیسیون انتخابات می گوید حاضر نشد چیزی بگوید.

عزیز ابراهیمی- معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت:«مکلفیت که اداره ثبت احوال نفوس داره در رابطه به شناسایی جعل و تزویر تزکره‌های جعلی مارا کمک بکنه.»

چالش‌ها در فهرست رای دهنده‌گان یکی از بزرگترین جنجال‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان بود و توزیع شناس نامه‌ها و بر چسب‌های تقلبی نیز از انتقادهای دیگر در برابر انتخابات گذشته به شمار می روند.

احزاب سیاسی در آن هنگام از هزاران شناس نامه برچسب دارتقلبی پرده برداشته بودند.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه گفت:«انتخابات پر از تقلب میتانه که سبب بی ثباتی کشور شوه.»

در همین حال منابعی می‌گویند که در روند توزیع ده میلیون شناس‌نامه در کشور، ده ها هزار شناس بی آن که در( کنده ) یا کتاب‌های دفتر مرکزی ثبت احوال نفوس درج شود به مردم توزیع شده اند که این خود روند اصلاح سازی فهرست رای دهنده‌گان را باچالش‌ها رو به رو می سازد.

اکنون می شود پرسید که اداره ملی احصایه این فهرست را با چی شیوه یی اصلاح خواهد کرد  و آیا اصلاح فهرست نه ونیم میلیون نفری، در آرشیف این نهاد ممکن خواهد بود؟

یوسف رشید- رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان گفت:«آنچه که اینها به عنوان یک برنامه و به عنوان یک فعالیت در قسمت دقیق ساختن لست روی دست گرفتند اصلا ممکن نیست.»

کمتر از سه ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، بر بنیاد قانون انتخابات باید تمامی روند های بر گزاری انتخابات با کار گیری از فناوری ها انجام می شد اما روند ثبت نام های تقویتی به شیوه انتخابات مجلس بر گزار شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره