تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

عبدالله: کارمندان دولت اجازه ندارند به سود نامزد مشخصی کار کنند

عبداالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هشدار می‌دهد که هیچ کارمند دولت اجازه ندارد که در دوران پیکارهای انتخاباتی به‌سود نامزد مشخصی کار کند.

آقای عبدالله که پیش از چاشت امروز (دوشنبه،۷ اسد) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، هم‌چنان تأکید کرد که نباید از دارایی‌های دولت به نفع نامزد مشخصی کار گرفته شود.

او گفت که دارایی دولت، سرمایۀ شخصی کسی نیست و نباید به‌سود شخصی نامزد مشخص مصرف شود.

عبدالله افزود: «هیچ کسی برای شما [کارمندان دولت] گفته نمی‌تواند که به نفع این کاندید یا به ضرر این کاندید کار بکنید. شما تمامی توجه تان با درنظرداشت فضایی که است به وظیفه و مسؤولیتی خودتان باشد.»

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، روز گذشته (یک‌شنبه، ۶ اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و نامزدان این انتخابات با برگزاری برنامه‌ها و گردهمای مختلف، دربارۀ برنامه‌های شان به مردم گفتند.

قرار است این پیکارها، تا سوم ماه میزان (در حدود دوماه) ادامه داشته باشند. بربنیاد تقویم کمیسسیون مستقل انتخابات، چهارم و پنجم ماه میزان دورۀ سکومت خواهد بود و در ششم میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

در این انتخابات، هژده تن به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را نامزد کرده‌اند.

روزگذشته، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، انقتاد کردند که مقام‌های حکومتی بر خلاف قانون در گردهمایی‌هایی نامزدان انتخابات شرکت کرده بودند.

عبدالله: کارمندان دولت اجازه ندارند به سود نامزد مشخصی کار کنند

روزگذشته، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، انقتاد کردند که مقام‌های حکومتی بر خلاف قانون در گردهمایی‌هایی نامزدان انتخابات شرکت کرده بودند.

تصویر بندانگشتی

عبداالله عبدالله، رییس‌اجراییۀ حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هشدار می‌دهد که هیچ کارمند دولت اجازه ندارد که در دوران پیکارهای انتخاباتی به‌سود نامزد مشخصی کار کند.

آقای عبدالله که پیش از چاشت امروز (دوشنبه،۷ اسد) در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، هم‌چنان تأکید کرد که نباید از دارایی‌های دولت به نفع نامزد مشخصی کار گرفته شود.

او گفت که دارایی دولت، سرمایۀ شخصی کسی نیست و نباید به‌سود شخصی نامزد مشخص مصرف شود.

عبدالله افزود: «هیچ کسی برای شما [کارمندان دولت] گفته نمی‌تواند که به نفع این کاندید یا به ضرر این کاندید کار بکنید. شما تمامی توجه تان با درنظرداشت فضایی که است به وظیفه و مسؤولیتی خودتان باشد.»

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، روز گذشته (یک‌شنبه، ۶ اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و نامزدان این انتخابات با برگزاری برنامه‌ها و گردهمای مختلف، دربارۀ برنامه‌های شان به مردم گفتند.

قرار است این پیکارها، تا سوم ماه میزان (در حدود دوماه) ادامه داشته باشند. بربنیاد تقویم کمیسسیون مستقل انتخابات، چهارم و پنجم ماه میزان دورۀ سکومت خواهد بود و در ششم میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

در این انتخابات، هژده تن به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را نامزد کرده‌اند.

روزگذشته، همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی، شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، انقتاد کردند که مقام‌های حکومتی بر خلاف قانون در گردهمایی‌هایی نامزدان انتخابات شرکت کرده بودند.

هم‌رسانی کنید