تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

علومی: در برابر تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی می ایستیم

نورالحق علومی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نا روشن میداند و می‌گوید که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب‌ها و تخلف‌ها برگزار شود در برابر آن ایستاده‌گی خواهد کرد. 

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با ایجاد حکومت موقت مخالف است و بر تامین صلح با حفظ نظام کنونی و قانون اساسی نافذ در کشور تاکید می ورزد. 

وی حکومت‌های پیش از پیروزی مجاهدین را از فساد مالی پاک می‌داند و می‌گوید که در آن هنگام، هیچ یک از کسانی که در مقام‌های بلند کار می کردند زورمند نبودند و قانون را رعایت می کردند.

اقای علومی می‌گوید هنگامی که مسؤولیت نظامی ولایت‌های جنوبی را داشت، مسالۀ مصالحه ملی را با مجاهدین مطرح ساخت و همیشه برای تامین صلح کار می کرد. 

آقای علومی به اتهام مخالفت با حکومت حفیظ الله امین در حدود یک سال را در زندان پل چرخی کابل سپری کرد، اما می‌گوید که هیچ گاهی ناامید نشده است .

علومی گفت:«در دوران ما اعتماد بود، مااز یک دوران دیگه استیم نه تعصب قومی داشتیم نه مذهبی نه سمتی، رفیق می گفتیم نمی گفتیم از کجاست شایسته سالاری را میدیدیم.»

آقای علومی در حکومت وحدت ملی نیز وزیر امور داخله بود اما از این پست کناره گیری کرد. 

وی می‌گوید با ان که افکارش در مخالفت با مجاهدین وتکنوکرات ها بود برای تامین وحدت ملی وارد کابینه وحدت ملی شد، اما رهبران این حکومت تنها بر خواسته‌های شخصی شان تاکید داشتند و وی در آوردن اصلاحات و کار اصلی اش اجازه نمیدانند ازهمین رو از این مقام کناره گیری کرد.

علومی می افزاید:«در وزارت داخله که رفتیم دو تیم نبود حتا دو قوم نبود، دو ولایت نبود که بگویم هر کسی کوشش می کرد از خودش را بیارد... اینجا دو شخص بود و هر کسی اطرافیان شخصی خود را می خواست که به انان اختیارات بدهد. شما نمی توانید در راس یک کار باشید که اختیارش در دست دیگه کسی باشد.»

نورالحق علومی تاکید می ورزد که کلید صلح نباید تنها در دست مجاهدین و طالبان باشد. وی بر حفظ نظام سیاسی کنونی و نیز  حفظ دستاورد های چندین ساله تاکید می ورزد اما بر گذاری انتخابات را وابسته به چگونه‌گی عمل کردهای کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت میداند.

آقای علومی در ادامه گفت:«ما مخالف نظام نیستیم و قانون اساسی را می خواهیم که رعایت شود در چوکات همین نظام قانون اساسی باید هر نیروی که امروز استند، مخالفین مسلح دولت است می توانند که بیایند شامل از این نظام شوند.»

امرالله امان  مسوول ستاد انتخاباتی نورالحق علومی گفت:«ما در ستاد کار می کنیم تا کنون سی و دو کمیته کاری را ایجاد کرده این و برای مردم کار می کنیم.» 

نورالحق علومی در سال ۱۳۲۰ در کابل به جهان آمده است . در کابل آموزش‌های نظامی دیده است گواهی نامۀ  کار شناسی ارشدش را در همین رشته از ایالات متحد امریکا و ارکان حربی اش را از اتحاد شوروی به دست آورده است.

 او  رییس حزب متحد ملی است او عضویت مجلس نماینده‌گان را نیز داشت همسرش آموز گار بود. وی دو دختر و یک پسر دارد که همه دانش آموخته اند. 

علومی: در برابر تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی می ایستیم

اقای علومی می‌گوید هنگامی که مسؤولیت نظامی ولایت‌های جنوبی را داشت، مسالۀ مصالحه ملی را با مجاهدین مطرح ساخت و همیشه برای تامین صلح کار می کرد. 

Thumbnail

نورالحق علومی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را نا روشن میداند و می‌گوید که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب‌ها و تخلف‌ها برگزار شود در برابر آن ایستاده‌گی خواهد کرد. 

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با ایجاد حکومت موقت مخالف است و بر تامین صلح با حفظ نظام کنونی و قانون اساسی نافذ در کشور تاکید می ورزد. 

وی حکومت‌های پیش از پیروزی مجاهدین را از فساد مالی پاک می‌داند و می‌گوید که در آن هنگام، هیچ یک از کسانی که در مقام‌های بلند کار می کردند زورمند نبودند و قانون را رعایت می کردند.

اقای علومی می‌گوید هنگامی که مسؤولیت نظامی ولایت‌های جنوبی را داشت، مسالۀ مصالحه ملی را با مجاهدین مطرح ساخت و همیشه برای تامین صلح کار می کرد. 

آقای علومی به اتهام مخالفت با حکومت حفیظ الله امین در حدود یک سال را در زندان پل چرخی کابل سپری کرد، اما می‌گوید که هیچ گاهی ناامید نشده است .

علومی گفت:«در دوران ما اعتماد بود، مااز یک دوران دیگه استیم نه تعصب قومی داشتیم نه مذهبی نه سمتی، رفیق می گفتیم نمی گفتیم از کجاست شایسته سالاری را میدیدیم.»

آقای علومی در حکومت وحدت ملی نیز وزیر امور داخله بود اما از این پست کناره گیری کرد. 

وی می‌گوید با ان که افکارش در مخالفت با مجاهدین وتکنوکرات ها بود برای تامین وحدت ملی وارد کابینه وحدت ملی شد، اما رهبران این حکومت تنها بر خواسته‌های شخصی شان تاکید داشتند و وی در آوردن اصلاحات و کار اصلی اش اجازه نمیدانند ازهمین رو از این مقام کناره گیری کرد.

علومی می افزاید:«در وزارت داخله که رفتیم دو تیم نبود حتا دو قوم نبود، دو ولایت نبود که بگویم هر کسی کوشش می کرد از خودش را بیارد... اینجا دو شخص بود و هر کسی اطرافیان شخصی خود را می خواست که به انان اختیارات بدهد. شما نمی توانید در راس یک کار باشید که اختیارش در دست دیگه کسی باشد.»

نورالحق علومی تاکید می ورزد که کلید صلح نباید تنها در دست مجاهدین و طالبان باشد. وی بر حفظ نظام سیاسی کنونی و نیز  حفظ دستاورد های چندین ساله تاکید می ورزد اما بر گذاری انتخابات را وابسته به چگونه‌گی عمل کردهای کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت میداند.

آقای علومی در ادامه گفت:«ما مخالف نظام نیستیم و قانون اساسی را می خواهیم که رعایت شود در چوکات همین نظام قانون اساسی باید هر نیروی که امروز استند، مخالفین مسلح دولت است می توانند که بیایند شامل از این نظام شوند.»

امرالله امان  مسوول ستاد انتخاباتی نورالحق علومی گفت:«ما در ستاد کار می کنیم تا کنون سی و دو کمیته کاری را ایجاد کرده این و برای مردم کار می کنیم.» 

نورالحق علومی در سال ۱۳۲۰ در کابل به جهان آمده است . در کابل آموزش‌های نظامی دیده است گواهی نامۀ  کار شناسی ارشدش را در همین رشته از ایالات متحد امریکا و ارکان حربی اش را از اتحاد شوروی به دست آورده است.

 او  رییس حزب متحد ملی است او عضویت مجلس نماینده‌گان را نیز داشت همسرش آموز گار بود. وی دو دختر و یک پسر دارد که همه دانش آموخته اند. 

هم‌رسانی کنید