Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فیصله دربارۀ تفتیش ویژۀ آرا به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌است

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هنوز هم فیصله‌اش را دربارۀ تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیر به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده‌است.

نهادهای ناظر، می‌گویند که اعضای این کمیسیون روی چگونگی فیصلۀ شان دربارۀ این آرا اختلاف نظر دارند و از همین رو این فیصله‌ها به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا گفت: «روزی‌که این‌ها بحث را همرای مطبوعات شریک می‌سازند و نتیجه فیصله‌های خود را همرای مردم شریک می‌سازند، فردایش دوباره این‌ها روی فیصله‌هایی که کردند اختلاف پیدا می‌کنند و یکدیگر خودرا متهم به این و آن می‌کنند. بحث این است که اگر اشتباه کردید باید مسؤولیت به دوش بگیرید.»

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی این را فیصله نکند و بگذارد به دوش کمیسیون انتخابات، این معنایش این است که از اداره‌یی‌که شکایت شده پس مسؤولیت را به همان کمیسیون می‌سپارد که از آن شکایت شده؛ بنأ این‌ها فقط می‌خواهند وقت را سپری کنند و هیچ‌گونه مسؤولیت خود را طبق قانون اجرا نکرده‌است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا فیصله‌‎هایش را دربارۀ تفنتش ویژۀ آرا به این کمیسیون بفرستد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «تقریبأ چهار روز شده و هنوز فیصله‌ها به ما نرسیده‌است.»

با این همه، سید قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گوید که نمی‌داند چرا هنوز فیصله‌ها به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌اند: «من تعجب می‌کنم چرا تا حالا فیصله‌ها فرستاده نشده؛ روز چهارشنبه رسمأ از طریق مطبوعات فیصله‌های ما ابلاغ شد و از طریق ویب سایت هم ابلاغ شد. باید وقت، به کمیسیون انتخابات فرستاده می‌شد.»

در همین حال عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر اعلام نتایج شفاف انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کند.

در همین حال، عبدالله عبدالله، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر اعلام نتایج شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید می‌کند: «مردم واقعأ در تعیین سرنوشت خود، به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور رشد و تعالی فرهنگ این کشور سهم بگیرند.»

دبیرخانۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پیش از این گفته است که روی چگونگی نمونه‌گیری از محل‌های رأی‌دهی که به تفتیش ویژه رفته‌اند کار می‌کنند.

بربنیاد فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که چند روز پیش اعلام شد، ده درصد از ۱۳۷هزار رأیی که مشکوک دانسته می‌شود و پانزده درصد از ۱۰۲ هزار رأیی که خارج از زمان گفته می‌شود تفتیش ویژه می‌شود و این بررسی سرنوشت اعتباردهی و باطل شدن این آرا را روشن می‌سازد.

فیصله دربارۀ تفتیش ویژۀ آرا به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌است

چهار از اعلام تصمیم کمیسیون شکایت‌‎های انتخاباتی دربارۀ تفتیش ویژۀ بخشی از آرای منازعه برانگیز می‌گذرد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، هنوز هم فیصله‌اش را دربارۀ تفتیش ویژۀ بخشی از ۳۰۰هزار رأی منازعه برانگیر به کمیسیون مستقل انتخابات نفرستاده‌است.

نهادهای ناظر، می‌گویند که اعضای این کمیسیون روی چگونگی فیصلۀ شان دربارۀ این آرا اختلاف نظر دارند و از همین رو این فیصله‌ها به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌است.

یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا گفت: «روزی‌که این‌ها بحث را همرای مطبوعات شریک می‌سازند و نتیجه فیصله‌های خود را همرای مردم شریک می‌سازند، فردایش دوباره این‌ها روی فیصله‌هایی که کردند اختلاف پیدا می‌کنند و یکدیگر خودرا متهم به این و آن می‌کنند. بحث این است که اگر اشتباه کردید باید مسؤولیت به دوش بگیرید.»

داوود علی نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات نیز افزود: «اگر کمیسیون شکایت انتخاباتی این را فیصله نکند و بگذارد به دوش کمیسیون انتخابات، این معنایش این است که از اداره‌یی‌که شکایت شده پس مسؤولیت را به همان کمیسیون می‌سپارد که از آن شکایت شده؛ بنأ این‌ها فقط می‌خواهند وقت را سپری کنند و هیچ‌گونه مسؤولیت خود را طبق قانون اجرا نکرده‌است.»

در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا فیصله‌‎هایش را دربارۀ تفنتش ویژۀ آرا به این کمیسیون بفرستد.

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات بیان داشت: «تقریبأ چهار روز شده و هنوز فیصله‌ها به ما نرسیده‌است.»

با این همه، سید قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز می‌گوید که نمی‌داند چرا هنوز فیصله‌ها به کمیسیون انتخابات فرستاده نشده‌اند: «من تعجب می‌کنم چرا تا حالا فیصله‌ها فرستاده نشده؛ روز چهارشنبه رسمأ از طریق مطبوعات فیصله‌های ما ابلاغ شد و از طریق ویب سایت هم ابلاغ شد. باید وقت، به کمیسیون انتخابات فرستاده می‌شد.»

در همین حال عبدالله عبدالله از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر اعلام نتایج شفاف انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کند.

در همین حال، عبدالله عبدالله، از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر اعلام نتایج شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید می‌کند: «مردم واقعأ در تعیین سرنوشت خود، به اساس حق رأی پاک خود با هم در نجات کشور از آتش جنگ و ساختن کشور رشد و تعالی فرهنگ این کشور سهم بگیرند.»

دبیرخانۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی پیش از این گفته است که روی چگونگی نمونه‌گیری از محل‌های رأی‌دهی که به تفتیش ویژه رفته‌اند کار می‌کنند.

بربنیاد فیصلۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی که چند روز پیش اعلام شد، ده درصد از ۱۳۷هزار رأیی که مشکوک دانسته می‌شود و پانزده درصد از ۱۰۲ هزار رأیی که خارج از زمان گفته می‌شود تفتیش ویژه می‌شود و این بررسی سرنوشت اعتباردهی و باطل شدن این آرا را روشن می‌سازد.

هم‌رسانی کنید