تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی: اتهام‌ها بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی حساس استند

لوی سارنوالی، اتهام‌ها را بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مهم و حساس می‌داند و می‌گوید که برای بررسی این اتهام‌ها کمیته‌یی ایجاد شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که این کمیته کارهایش را به سرعت به پیش خواهد برد: «پلان همه‌جانبه و فراگیر برای موضوع آماده شده. هیئت موظف با پلان تحقیقاتی یکایک پلان خودرا به پیش خواهند بردند و هر زمانی که هیئت لازم ببینند با هر یک از کمیشنران و روسایی کمیسیون‌های انتخاباتی هم تحقیق صورت بگیرد، تحقیق خواهند کرد.»

شش روز پس، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

اعضای کمیسیون انتخابات در حالی برکنار شدند که نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پانزده ولایت تاکنون اعلام نشده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید تا هنگامی که اعضای تازۀ این نهاد به کار آغاز نکنند، نتایج نهایی پانزده ولایت اعلام نخواهد شد.

روند معرفی نامزد عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی روز گذشته آغاز شد، اما تاکنون معلوم نیست که چه زمانی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون از سوی احمد شاه زمان زی، رییس دبیرخانه این نهاد سرپرستی می‎شود.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «تمام کارهای تخنیکی از سوی دارالانشا سر پرستی می‌شود و تا زمانی که اعضای کمیسیون انتخابات معرفی شوند نتایج نهایی ولایت‎های دیگر نیز اعلام خواهند شد.»

اما، نهادهای نظارت کننده بر روند انتخابات، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به فساد متهم می‌سازند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «کسانی که در رأس کمیسیون‌های انتخاباتی استند به خصوص کمیسیون انتخابات، متهم به فسادهای مالی کلان استند و کمیسیون‌ها به این‌ها واگذار شده و تا زمان اعلام نتایج نهایی پانزده ولایت به کار خود ادامه خواهند داد که باعث نگرانی ما است.»

پس از برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، اکنون بسیاری از کارهای این نهاد متوقف مانده‌اند و تنها بخش فناوری و اطلاعاتی این نهاد در حال ارزیابی فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان استند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فناوری اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «بعضی مواردی در قانون است که اعضای کمیسیون باید دربارۀ آن تصمیم بگیرند و اکنون متوقف مانده‌اند، اما کارهای تخنیکی به گونۀ درست آن پیش می‌رود.»

حکومت، روند گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را آغاز کرده است و در پایان این روند، نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی با رأی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزیده خواهند شد.

لوی سارنوالی: اتهام‌ها بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی حساس استند

شش روز پس، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

تصویر بندانگشتی

لوی سارنوالی، اتهام‌ها را بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی مهم و حساس می‌داند و می‌گوید که برای بررسی این اتهام‌ها کمیته‌یی ایجاد شده‌است.

جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی می‌گوید که این کمیته کارهایش را به سرعت به پیش خواهد برد: «پلان همه‌جانبه و فراگیر برای موضوع آماده شده. هیئت موظف با پلان تحقیقاتی یکایک پلان خودرا به پیش خواهند بردند و هر زمانی که هیئت لازم ببینند با هر یک از کمیشنران و روسایی کمیسیون‌های انتخاباتی هم تحقیق صورت بگیرد، تحقیق خواهند کرد.»

شش روز پس، پس از آن‌که طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییس‌جمهور رییسان و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.

اعضای کمیسیون انتخابات در حالی برکنار شدند که نتایج نهایی انتخابات مجلس نماینده‌گان پانزده ولایت تاکنون اعلام نشده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید تا هنگامی که اعضای تازۀ این نهاد به کار آغاز نکنند، نتایج نهایی پانزده ولایت اعلام نخواهد شد.

روند معرفی نامزد عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی روز گذشته آغاز شد، اما تاکنون معلوم نیست که چه زمانی اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی خواهند شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون از سوی احمد شاه زمان زی، رییس دبیرخانه این نهاد سرپرستی می‎شود.

ذبیح الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «تمام کارهای تخنیکی از سوی دارالانشا سر پرستی می‌شود و تا زمانی که اعضای کمیسیون انتخابات معرفی شوند نتایج نهایی ولایت‎های دیگر نیز اعلام خواهند شد.»

اما، نهادهای نظارت کننده بر روند انتخابات، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات را نیز به فساد متهم می‌سازند.

صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اظهار داشت: «کسانی که در رأس کمیسیون‌های انتخاباتی استند به خصوص کمیسیون انتخابات، متهم به فسادهای مالی کلان استند و کمیسیون‌ها به این‌ها واگذار شده و تا زمان اعلام نتایج نهایی پانزده ولایت به کار خود ادامه خواهند داد که باعث نگرانی ما است.»

پس از برکناری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، اکنون بسیاری از کارهای این نهاد متوقف مانده‌اند و تنها بخش فناوری و اطلاعاتی این نهاد در حال ارزیابی فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان استند.

سید ابراهیم سادات، رییس بخش فناوری اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «بعضی مواردی در قانون است که اعضای کمیسیون باید دربارۀ آن تصمیم بگیرند و اکنون متوقف مانده‌اند، اما کارهای تخنیکی به گونۀ درست آن پیش می‌رود.»

حکومت، روند گردآوری سندهای نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی را آغاز کرده است و در پایان این روند، نامزدان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی با رأی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزیده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید