تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از جامعه جهانی در پیوند به نهایی نشدن بودجه انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات با ابراز نگرانی از نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری، کشورهای کمک کنندۀ روند انتخابات را به حمایت نکردن از انتخابات افغانستان متهم می‌سازند.

این نهادها می‌گویند که اگر  کشورهای کمک کننده در همکاری با حکومت افغانستان هرچه زود تر  بودجه انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون انتخابات ندهند، انتخابات ایندۀ  با خطر روبرو خواهد شد.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستا، گفت: «جامعه جهانی به خصوص نهادهای که در این عرصه قبلن کمک کردند و تمویل کرده‌اند، عقب نشینی آنان برای ما پرسش برانگیز است و این کار را به عنوان شکست انتخابات پیش از پیش تلقی می‌کنیم.»

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، گفت: «حمایتی را که باید از کمیسیون انتخابات و انتخابات افغانستان داشته باشند، چه در بخش تخنیکی و چه در بخش بودجه و چه در بخش نظارت همکاری ندارند. و این ما را سخت نگران ساخته که اگر جامعه جهانی در این وضعیت حساس افغانستان را تنها بگذارد و یا کمک‌ها را به موقع در دسترس کمیسیون انتخابات قرار ندهد، به این معنا است که جامعه جهانی نمی‌خواهد انتخابات افغانستان در شش میزان برگذار شود.»

این نهادهای ناظر گفت‌وگوهای صلح را نیز یکی از علت‌های روشن نبودن حمایت جامعه جهانی از انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند و تاکید می‌ورزند که کشورهای کمک کننده چنان که در گذشته به انتخابات‌ها علاقه داشتند، اکنون این علاقه را ندارند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «بحث جدی گرفتن انتخابات یک وسیله فشار در دست جامعه بین المللی است که طالبان را وادار بسازند که پروسه صلح را سرعت ببخشند و از طرف دیگر حکومت افغانستان می‌خواهد یک گام از پروسه صلح پیشتر بگذارد و انتخابات را زودتر برگذار کند و جامعه بین المللی را در عمل انجام شده قرار بدهد. و هنوز یک دید واحد میان جامعه بین ملل و حکومت افغانستان در بارۀ مسایل انتخابات و صلح وجود ندارد.»

اما کشورهای کمک کننده پاسخگوی اصلی را دربرابر انتخابات حکومت و نهادهای انتخاباتی می‌دانند و می‌گویند که حکومت و این نهادها انتخابات را باید درست برنامه ریزی و مدیریت نمایند.

با آن که در حدود هفتاد روز به برگذاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که جامعه جهانی و جکومت تا کنون بودجه انتخابات را نهایی نساخته اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که به همین علت کمیسیون نتوانسته است برای برگذاری انتخابات به گونه درست آماده‌گی بگیرد.

انتقادها از جامعه جهانی در پیوند به نهایی نشدن بودجه انتخابات

نهادهای ناظر بر روند انتخابات با انتقاد از کشورهای کمک کننده به انتخابات افغانستان می‌گویند که برخورد این کشورها در برابر برگذاری انتخابات ریاست جمهوری پرسش بر انگیز است.

تصویر بندانگشتی

نهادهای ناظر بر روند انتخابات با ابراز نگرانی از نهایی نشدن طرح بودجه انتخابات ریاست جمهوری، کشورهای کمک کنندۀ روند انتخابات را به حمایت نکردن از انتخابات افغانستان متهم می‌سازند.

این نهادها می‌گویند که اگر  کشورهای کمک کننده در همکاری با حکومت افغانستان هرچه زود تر  بودجه انتخابات ریاست جمهوری را به کمیسیون انتخابات ندهند، انتخابات ایندۀ  با خطر روبرو خواهد شد.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستا، گفت: «جامعه جهانی به خصوص نهادهای که در این عرصه قبلن کمک کردند و تمویل کرده‌اند، عقب نشینی آنان برای ما پرسش برانگیز است و این کار را به عنوان شکست انتخابات پیش از پیش تلقی می‌کنیم.»

صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، گفت: «حمایتی را که باید از کمیسیون انتخابات و انتخابات افغانستان داشته باشند، چه در بخش تخنیکی و چه در بخش بودجه و چه در بخش نظارت همکاری ندارند. و این ما را سخت نگران ساخته که اگر جامعه جهانی در این وضعیت حساس افغانستان را تنها بگذارد و یا کمک‌ها را به موقع در دسترس کمیسیون انتخابات قرار ندهد، به این معنا است که جامعه جهانی نمی‌خواهد انتخابات افغانستان در شش میزان برگذار شود.»

این نهادهای ناظر گفت‌وگوهای صلح را نیز یکی از علت‌های روشن نبودن حمایت جامعه جهانی از انتخابات ریاست جمهوری می‌دانند و تاکید می‌ورزند که کشورهای کمک کننده چنان که در گذشته به انتخابات‌ها علاقه داشتند، اکنون این علاقه را ندارند.

فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «بحث جدی گرفتن انتخابات یک وسیله فشار در دست جامعه بین المللی است که طالبان را وادار بسازند که پروسه صلح را سرعت ببخشند و از طرف دیگر حکومت افغانستان می‌خواهد یک گام از پروسه صلح پیشتر بگذارد و انتخابات را زودتر برگذار کند و جامعه بین المللی را در عمل انجام شده قرار بدهد. و هنوز یک دید واحد میان جامعه بین ملل و حکومت افغانستان در بارۀ مسایل انتخابات و صلح وجود ندارد.»

اما کشورهای کمک کننده پاسخگوی اصلی را دربرابر انتخابات حکومت و نهادهای انتخاباتی می‌دانند و می‌گویند که حکومت و این نهادها انتخابات را باید درست برنامه ریزی و مدیریت نمایند.

با آن که در حدود هفتاد روز به برگذاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که جامعه جهانی و جکومت تا کنون بودجه انتخابات را نهایی نساخته اند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که به همین علت کمیسیون نتوانسته است برای برگذاری انتخابات به گونه درست آماده‌گی بگیرد.

هم‌رسانی کنید