تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

نجفی: سازمان ملل مسؤول مشکلات در انتخابات افغانستان است

شماری از مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌گویند که بنیاد انتخابات افغانستان از سوی سازمان ملل متحد به گونه‌یی نهاده شده‌است که تقلب آفرین باشد.

این مقام‌ها، می‌گویند که در آغاز، سازمان ملل متحد می‌توانست بنیاد انتخابات افغانستان را بهگونۀ شفاف و معیاری بگذارد؛ اما این کار را نکرد و امروز افغانستان آسیب پذیرترین و پربهاترین انتخابات را دارد.

داوود نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «اساس [انتخابات] خوب گذاشته نشد.. ملل متحد مستقیم مسؤول اجرأت بود. اگر از اساس خوب گذاشته می‌شد تا حال مشکلی به وجود نمی‌آمد، همین حالا در کمیسیون انتخابات، ملل متحد شکل متخصص و کارشناس را دارد. چرا روشن به مردم نمی‌گوید که به اصطلاح در درملوگ چه گذشته است؟ در انتخابات افغانستان چه گذشته است؟»

احمد ضیا رفعت، عضو پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان را متهم می‌سازد که بیشتر به فکر گرفتن پیمان‌ها بوده‌است تا برگزاری انتخابات شفاف.

آقای رفعت در این باره اظهار داشت: «این سازمان مثل خیلی از سازمان‌های جهانی دیگر گرفتار فساد است. این فساد، دوگونه اتفاق می‌افتد؛ یکی این که سازمان یافته سوء استفاده می‌کند و دیگر این که در بعضی موردها ناشیانه مصرف میکند.»

در همین حال، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مقام‌های حکومت‌های پیشین نیز به برگزاری انتخابات معیاری علاقه نداشتند.

معنوی افزود: «استفادۀ بی‌رویه از امکاناتی که از طرف جامعه بین‌المللی برای انتخابات‌ها تهیه شده‌است صورت گرفته و بیشتر این مصارف از طرف خود جامعه بین‌المللی که در رأس آن «یو ان دی پی» بوده صورت گرفته است.»  

مسؤولان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که عدم علاقه‌مندی سازمان ملل و مقام‌های حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات معیاری، باعث شده‌است که مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست بدهند.

اما، نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان، در واکنش به این انتقادها می‌گوید که سازمان ملل روند انتخاباتی را مدیریت نظارت و به پیش نمی‌برد.

این نهاد می‌گوید که از انتقادهای گونه‌گون در این باره آگاه است.

انتخابات ۹۸

نجفی: سازمان ملل مسؤول مشکلات در انتخابات افغانستان است

یک مقام پیشین دیگر نماینده‌گی سازمان ملل را در افغانستان متهم می‌سازد که بیشتر به فکر گرفتن پیمان‌ها بود تا برگذاری انتخابات شفاف.

Thumbnail

شماری از مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، می‌گویند که بنیاد انتخابات افغانستان از سوی سازمان ملل متحد به گونه‌یی نهاده شده‌است که تقلب آفرین باشد.

این مقام‌ها، می‌گویند که در آغاز، سازمان ملل متحد می‌توانست بنیاد انتخابات افغانستان را بهگونۀ شفاف و معیاری بگذارد؛ اما این کار را نکرد و امروز افغانستان آسیب پذیرترین و پربهاترین انتخابات را دارد.

داوود نجفی، رییس پیشین دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «اساس [انتخابات] خوب گذاشته نشد.. ملل متحد مستقیم مسؤول اجرأت بود. اگر از اساس خوب گذاشته می‌شد تا حال مشکلی به وجود نمی‌آمد، همین حالا در کمیسیون انتخابات، ملل متحد شکل متخصص و کارشناس را دارد. چرا روشن به مردم نمی‌گوید که به اصطلاح در درملوگ چه گذشته است؟ در انتخابات افغانستان چه گذشته است؟»

احمد ضیا رفعت، عضو پیشین کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نیز نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان را متهم می‌سازد که بیشتر به فکر گرفتن پیمان‌ها بوده‌است تا برگزاری انتخابات شفاف.

آقای رفعت در این باره اظهار داشت: «این سازمان مثل خیلی از سازمان‌های جهانی دیگر گرفتار فساد است. این فساد، دوگونه اتفاق می‌افتد؛ یکی این که سازمان یافته سوء استفاده می‌کند و دیگر این که در بعضی موردها ناشیانه مصرف میکند.»

در همین حال، فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که مقام‌های حکومت‌های پیشین نیز به برگزاری انتخابات معیاری علاقه نداشتند.

معنوی افزود: «استفادۀ بی‌رویه از امکاناتی که از طرف جامعه بین‌المللی برای انتخابات‌ها تهیه شده‌است صورت گرفته و بیشتر این مصارف از طرف خود جامعه بین‌المللی که در رأس آن «یو ان دی پی» بوده صورت گرفته است.»  

مسؤولان پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که عدم علاقه‌مندی سازمان ملل و مقام‌های حکومت افغانستان به برگزاری انتخابات معیاری، باعث شده‌است که مردم باورشان را نسبت به انتخابات از دست بدهند.

اما، نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان، در واکنش به این انتقادها می‌گوید که سازمان ملل روند انتخاباتی را مدیریت نظارت و به پیش نمی‌برد.

این نهاد می‌گوید که از انتقادهای گونه‌گون در این باره آگاه است.

هم‌رسانی کنید