تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم شدن یک عضو کمیسیون انتخابات به تهدید یک کارمند این نهاد

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در یک نامۀ که منسوب به یوناما است، به رفتار خشونت آمیز، نا مناسب و نیز تهدید یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، متهم شده‎است.

یوناما این رفتار محمد عبدالله را نا پذیرفتنی گفته‌است و از رییس کمیسیون مستقل انتخابات، خواسته‎است تا آقای عبدالله را مسؤول چنین عملکردی، بشناسد.

اما آقای عبدالله می‌گوید که کسانی اطلاعات نادرست دربارۀ او به یوناما داده‌اند و این اتهام را از مجراهای قانونی، دنبال خواهد کرد. 

این  نامه که ظاهرأ از آدرس تدامیچی یاماموتو، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، به کمیسیون مستقل انتخابات نگاشته شده‌است، به رسانه‌ها درز کرده‌است.

دربخشی از این نامه آمده‎است: "در نشست کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات که به روز پنجم ماه نومبر با حضور کمیشنران کمیسیون و مشاوران فنی یوناما، دو کمیشنر بین‌المللی نیز حضور داشتند، کمیشنران بین‌المللی و مشاوران فنی یوناما گواه بودند که  مولانا عبدالله اظهارات تهدید به مرگ در برابر بشیر علی، مدير دیتابیس ابراز کرد."

آقای عبدالله گفت: "در همان چینل هایی که از طریق شبکه های اجتماعی همگانی شد و گفتند که ما در یوناما چینل ایجاد کردیم، شبکه داریم و دست به کار استیم     و فعالیت می کنیم، این قضیه تهمت و برچسپ همان مردم است که علیه یک کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات وارد می کنند و من خواهان پیگیری آن استم. اگر آن ها خاموشی اختیار بکنند، من شاید این قضیه را تعقیب کنم."

در نامه ‌هشدار داده شده‎است که بربنیاد قانون، محمد عبدالله از بهر چنین اظهارات که بار نخست نیست از سوی او ابراز شده‌اند ازعضویت کمیسیون انتخابات برکنار شده می‌تواند و کمیسیون انتخابات باید او را، حسابده قرار دهد.

اما آقای عبدالله در این باره گفت: "اول این ها تحقیق، تحلیل و تجزیه کنند اطلاعات را، و بعد از آن آن را همگانی بسازند. در طول هفت ماه گذشته، هیچ گونه مداخله در امور تخلفات و قضایایی که صورت گرفت که مشاورین و مسوولیت یو ان دی پی باید می کردند، نکردند، خاموشی اختیار کردند و گفتند شما مستقل استید.» 

یوناما، این نامه را نه رد می‌کند و نه هم آن را تأیید می‌کند.

متهم شدن یک عضو کمیسیون انتخابات به تهدید یک کارمند این نهاد

در یک نامه یوناما که به رسانه‌ها درز کرده‌است، محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات به تهدید یک کارمند این کمیسیون، متهم شده‌است.

تصویر بندانگشتی

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در یک نامۀ که منسوب به یوناما است، به رفتار خشونت آمیز، نا مناسب و نیز تهدید یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات، متهم شده‎است.

یوناما این رفتار محمد عبدالله را نا پذیرفتنی گفته‌است و از رییس کمیسیون مستقل انتخابات، خواسته‎است تا آقای عبدالله را مسؤول چنین عملکردی، بشناسد.

اما آقای عبدالله می‌گوید که کسانی اطلاعات نادرست دربارۀ او به یوناما داده‌اند و این اتهام را از مجراهای قانونی، دنبال خواهد کرد. 

این  نامه که ظاهرأ از آدرس تدامیچی یاماموتو، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، به کمیسیون مستقل انتخابات نگاشته شده‌است، به رسانه‌ها درز کرده‌است.

دربخشی از این نامه آمده‎است: "در نشست کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات که به روز پنجم ماه نومبر با حضور کمیشنران کمیسیون و مشاوران فنی یوناما، دو کمیشنر بین‌المللی نیز حضور داشتند، کمیشنران بین‌المللی و مشاوران فنی یوناما گواه بودند که  مولانا عبدالله اظهارات تهدید به مرگ در برابر بشیر علی، مدير دیتابیس ابراز کرد."

آقای عبدالله گفت: "در همان چینل هایی که از طریق شبکه های اجتماعی همگانی شد و گفتند که ما در یوناما چینل ایجاد کردیم، شبکه داریم و دست به کار استیم     و فعالیت می کنیم، این قضیه تهمت و برچسپ همان مردم است که علیه یک کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات وارد می کنند و من خواهان پیگیری آن استم. اگر آن ها خاموشی اختیار بکنند، من شاید این قضیه را تعقیب کنم."

در نامه ‌هشدار داده شده‎است که بربنیاد قانون، محمد عبدالله از بهر چنین اظهارات که بار نخست نیست از سوی او ابراز شده‌اند ازعضویت کمیسیون انتخابات برکنار شده می‌تواند و کمیسیون انتخابات باید او را، حسابده قرار دهد.

اما آقای عبدالله در این باره گفت: "اول این ها تحقیق، تحلیل و تجزیه کنند اطلاعات را، و بعد از آن آن را همگانی بسازند. در طول هفت ماه گذشته، هیچ گونه مداخله در امور تخلفات و قضایایی که صورت گرفت که مشاورین و مسوولیت یو ان دی پی باید می کردند، نکردند، خاموشی اختیار کردند و گفتند شما مستقل استید.» 

یوناما، این نامه را نه رد می‌کند و نه هم آن را تأیید می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره